ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป, พื้นฐาน1 พ.ค. 2561 8:30 น.31 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน1 มิ.ย. 2561 8:30 น.29 มิ.ย. 2561 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน2 ก.ค. 2561 8:30 น.2 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน20 ส.ค. 2561 8:30 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ (รับตรง)19 พ.ค. 2561 8:30 น.20 พ.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่26 ก.ค. 2561 8:30 น.29 ก.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ10 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นิสิตใหม่6 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก3 ส.ค. 2561 8:30 น.5 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)23 ส.ค. 2561 8:30 น.23 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  กำหนดลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน(เฉพาะวันทำการ)14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 30 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 130 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 230 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 330 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 430 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ30 ก.ค. 2561 6:00 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ28 ส.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่14 ส.ค. 2561 8:30 น.27 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 27 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ก.ย. 2561 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 30 ก.ค. 2561 6:00 น.3 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี27 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ก.ย. 2561 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 30 ก.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 14 ส.ค. 2561 8:30 น.8 ม.ค. 2562 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 14 ส.ค. 2561 8:30 น.14 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา18 ธ.ค. 2561 8:30 น.6 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ต.ค. 2561 8:30 น.14 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 ธ.ค. 2561 8:30 น.17 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 120 ส.ค. 2561 8:30 น.3 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 229 ต.ค. 2561 8:30 น.12 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2561 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I11 ก.ย. 2561 8:30 น.11 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา3 ธ.ค. 2561 8:30 น.3 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา2 ก.ค. 2561 8:30 น.30 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา14 ส.ค. 2561 8:30 น.11 ก.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ9 ม.ค. 2562 8:30 น.9 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ14 ม.ค. 2562 8:30 น.14 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา18 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน10 ส.ค. 2561 8:30 น.10 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน17 ส.ค. 2561 8:30 น.17 ส.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง25 ก.พ. 2562 8:30 น.25 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P18 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ธ.ค. 2561 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา