ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2558     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
10 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 13 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 113 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 213 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 313 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 413 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ13 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ก.ค. 2558 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 10 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)24 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)24 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)24 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ25 ส.ค. 2558 8:30 น.13 พ.ย. 2558 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 14 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่14 ส.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 24 ส.ค. 2558 8:30 น.31 ส.ค. 2558 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 13 ก.ค. 2558 8:30 น.31 ส.ค. 2558 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี24 ส.ค. 2558 8:30 น.31 ส.ค. 2558 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 13 ก.ค. 2558 8:30 น.24 ส.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 10 ส.ค. 2558 8:30 น.25 ธ.ค. 2558 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 10 ส.ค. 2558 8:30 น.10 ส.ค. 2558 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา12 ธ.ค. 2558 8:30 น.3 ม.ค. 2559 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ก.ย. 2558 8:30 น.4 ต.ค. 2558 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 พ.ย. 2558 8:30 น.13 ธ.ค. 2558 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2558 0:00 น.30 ธ.ค. 2558 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I8 ก.ย. 2558 8:30 น.8 ก.ย. 2558 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา30 พ.ย. 2558 8:30 น.30 พ.ย. 2558 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา10 ก.ค. 2558 8:30 น.10 ก.ค. 2558 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา10 ส.ค. 2558 8:30 น.8 ก.ย. 2558 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ5 ม.ค. 2559 8:30 น.5 ม.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ8 ม.ค. 2559 8:30 น.8 ม.ค. 2559 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา14 ธ.ค. 2558 8:30 น.14 ธ.ค. 2558 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน7 ส.ค. 2558 8:30 น.7 ส.ค. 2558 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน14 ส.ค. 2558 8:30 น.14 ส.ค. 2558 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา