ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 131 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 231 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 331 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 431 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ31 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ29 ส.ค. 2560 8:30 น.17 พ.ย. 2560 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่15 ส.ค. 2560 8:30 น.28 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 28 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 16:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร ทุกชั้นปี28 ส.ค. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 15:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงการประเมิณผู้สอนโดยนิสิต
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 15 ส.ค. 2560 8:30 น.17 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา18 ธ.ค. 2560 8:30 น.7 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค30 ก.ย. 2560 8:30 น.8 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 ธ.ค. 2560 8:30 น.18 ธ.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 ม.ค. 2560 0:00 น.30 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I12 ก.ย. 2560 8:30 น.12 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา4 ธ.ค. 2560 8:30 น.4 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา17 ก.ค. 2560 8:30 น.31 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา15 ส.ค. 2560 8:30 น.12 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ9 ม.ค. 2561 8:30 น.9 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ12 ม.ค. 2561 8:30 น.12 ม.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา19 ธ.ค. 2560 8:30 น.19 ธ.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน11 ส.ค. 2560 8:30 น.11 ส.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน18 ส.ค. 2560 8:30 น.18 ส.ค. 2560 16:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา