Photo

 
 

ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2560     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
9:00-9:5010:00-10:5011:00-11:50
จันทร์ 209521-3
(3) 1, HU 1310 HUSO 1
 
อังคาร
 
  
 
พุธ
 
  
 
พฤหัสบดี
 
  
 
ศุกร์
 
  
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  209521-3  Fundamental Concepts of Linguistics
แนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์
1(C) 2 ต.ค. 2560
เวลา 09:00-12:00
HU 1310
(C) 4 ธ.ค. 2560
เวลา 13:00-16:00
HU 1310
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์:
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
ติดต่อ เจ้าหน้าที่.
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596-8324 หรือติดต่อเรา