ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2562     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  1 มิถุนายน 2563
08:00 - 10:30252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 900315-2 Korean V : 3 (2-2-5) 901
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 902112-3 Introduction to Marketing : 3 (2-2-5) 901
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00901230-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 901
 905221-1 Accounting I : 3 (2-2-5) 901
12:00 - 14:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 2
13:00 - 15:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 901
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 901
 900325-2 Chinese V : 3 (2-2-5) 901
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
 902337-2 Current Issues in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 905111-1 Principles of Management : 3 (2-2-5) 901
 905231-1 Business Statistics and Quantitative Analysis : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 904351-2 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  2 มิถุนายน 2563
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
08:00 - 12:00252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
 904131-1 Reading Techniques : 3 (2-2-5) 901
 905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
 905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00905222-1 Accounting II : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 14:30261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7)
15:00 - 17:00261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-3
 วันที่  4 มิถุนายน 2563
08:00 - 11:00252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
 902233-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 902
 902432-2 Human Resource Management in Multinationals : 3 (2-2-5) 901
 904341-2 Advanced English Composition : 3 (2-2-5) 901
 905213-1 Business Law : 3 (2-2-5) 901
 905232-1 Microeconomics : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 14:30252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  5 มิถุนายน 2563
08:00 - 11:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?