ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2560     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  24 เมษายน 2561
13:00 - 15:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  27 เมษายน 2561
15:00 - 17:00902214-1 Diplomatic Communication : 3 (2-2-5) 901
 วันที่  28 เมษายน 2561
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 73-73,75-76,78-78
09:00 - 12:00405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1-2
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  29 เมษายน 2561
09:00 - 11:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-6
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-11
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  30 เมษายน 2561
08:00 - 09:30213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 10:00224258-1 Hospitality Management for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 366202-1 Psychology and Guidance for Teachers : 3 (2-2-5) 2
08:00 - 11:00104323-3 Internet Mapping : 3 (2-2-5) 1
 108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256332-4 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1-2
 262314-2 Optoelectronics : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00262202-1 Thermal Physics and Statistical Physics : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:30402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-16
 001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 901-904
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 18-18,20-20
 216412-3 Public Relations Planing : 3 (2-2-5) 1
 901360-3 Public Relations for Hotel Business Promotion : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157332-2 Natural Products for Cosmetics II : 3 (2-3-5) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 4
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305273-2 Personal Process for Software Development : 3 (2-3-5) 1
 305372-1 Compiler Construction : 3 (2-2) 1
 309231-2 Physical Metallurgy : 3 (2-2-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 554349-1 Principle of Air Pollution and Noise Control : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 16:00224326-1 Survey and Research Methodology for Tourism : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 17:00701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1-3
10:00 - 11:30213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30122212-1 Fishery Economics : 3 (2-2-5) 2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 30-32
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-50
12:00 - 14:30230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 2
12:00 - 15:00219401-2 Teaching French as a Foreign Language I : 3 (1-4-4) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00232340-2 Film Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905213-1 Business Law : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
 118314-2 Current Issues and Case Study of Watershed Ecosystem : 3 (2-2-5) 1
 157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 199553-1 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6) 1
 199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303493-2 Special Topics in Telecommunication Engineering I : 3 (2-2-5) 2
 305383-3 Operating Systems : 3 (2-3-5) 1
 551252-2 General Knowledge of Druge : 3 (2-2-5) 1
 551317-1 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554243-1 Water Supply and Water Quality Management : 2 (2-0-4) 1
 707458-2 Cultural Management : 3 (1-4-4) 1
 902232-2 Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00216317-2 Broadcasting Production : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 17:00205344-3 Modern Short Stories : 3 (3-0-6) 1
 208261-1 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 24-27
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 208271-1 ASEAN Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 208452-1 Thai as A Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 213302-4 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (3-0-6) 1-2
 218365-1 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
15:00 - 18:00252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
 901102-1 Introduction to Political Sciences : 3 (2-2-5) 901
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  1 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 2
 231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 1-2
 216372-2 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-5
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5-5,35-44
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 57-58,60-60
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 3
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 218364-1 Myanmar Economy and Politics : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 221102-5 Korean II : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 232331-2 Television Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00108313-1 Food Processing II : 3 (3-0-6) 1
 157351-2 Safety of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199552-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1
 206302-2 Chinese Culture : 3 (2-2-5) 1
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 224251-1 Hotel Services and Operation : 3 (2-2-5) 1
 301432-2 Basic Industrial Hygiene Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303453-3 Modern Control Systems : 3 (3-0-6) 1-2
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 552121-2 Medical Botany : 3 (2-2-5) 1
 554347-1 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 902131-2 Overview of Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
11:00 - 13:00808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
11:30 - 14:30252413-4 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1-2
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 2
 835332-3 Practicum in Individual Counseling : 3 (1-4-4) 1
12:00 - 14:30205161-2 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-3
 230461-3 Information Technology Law : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 15
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-29
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 39-40,43-44
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 2
 901343-2 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
 904131-1 Reading Techniques : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104335-1 Digital Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199552-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 653251-2 Instrument and Quality Control in General X-ray Machine : 3 (2-2-5) 1
 830392-1 Undergraduate Thesis 2 : 2 (0-6-3) 6
 902459-1 Flexible Workplaces : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 205151-1 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 1
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 3
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1-2
 208344-4 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 219398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 224257-1 Creative Event Management : 3 (2-2-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 230423-3 International Environmental Law : 2 (2-0-4) 1
 230425-3 International Law of the Sea : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1-2
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  2 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 9-11
08:00 - 11:00122335-1 Genetic Improvement of Aquatic Animal : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 67-67,72-72
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1-2
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 252417-2 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 256232-2 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258212-2 Cell Biology : 3 (2-3-5) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 258445-2 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 262212-1 Electronics : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 12:00401201-2 Anatomy and Physiology of Cardiopulmonary System : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 17:00218497-2 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
09:00 - 11:00104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 205242-2 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-2
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 901361-2 Front Office Services : 3 (2-2-5) 901
 902215-1 Entrepreneurship and New Business Development : 3 (2-2-5) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 49
 216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1-2
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1
 557425-2 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
 905342-1 Approaches to Entering New Overseas Markets : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 8-8,12-12
 224245-1 Local Wisdom in Lower Northern Part for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 369482-1 Teaching Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 384302-1 Course and Material Design for Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-8
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258325-1 Biology of Medicinal Plants : 3 (2-3-5) 1
 258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262362-2 Energy Management : 3 (2-2-5) 1
 262481-2 Concrete Technology : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 205302-1 Writing Academic English : 3 (3-0) 1
 835334-2 Couple and Family Counseling : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 14-15,79-79
 205242-2 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 551354-2 Clinical Primary Health Care II : 3 (2-2-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:00499102-2 Professional Development II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 205301-2 Reading Academic English : 3 (3-0-6) 1
 232341-2 Film Theory and Critism : 3 (2-2-5) 1
 415201-1 Basic Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 904333-1 English Short Stories : 3 (3-0-6) 901
13:00 - 16:00104457-1 Spatial Vulnerability and Hazard Risk : 3 (2-2-5) 1
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 118203-2 Environmental Soil Sciences : 3 (2-2-5) 1
 201232-4 Thai Music Ensemble IV : 1 (0-2-1) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 50
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 214347-1 Principles of Corporate Finance Analysis : 3 (3-0-6) 1
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1-2
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 3
 302233-2 Applied Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1-2
 303221-2 Electrical Machine I : 3 (3-0-6) 2
 303437-3 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 305351-3 Computer System Engineering : 3 (2-3-5) 1
 411203-1 Biochemical Molecular Genetics : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 833222-2 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 904352-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 901-902
14:00 - 17:00205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 3
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 2
 224216-1 Human Resources Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 231366-2 Marketing Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1
 383402-1 English Language Learning Assessment and Evaluation : 3 (3-0-6) 1
 808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-8
15:00 - 19:00261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  3 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00383301-1 English Language Teaching Methodologies : 3 (3-0-6) 1
 808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 208461-1 Literature in Translation : 3 (2-2-5) 1
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-3
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-3
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 15:00206497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
08:30 - 11:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:30213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 11:00208352-2 Feature Writing : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 2
 835431-2 Practicum in Group Counseling : 3 (1-4-4) 1
 901340-2 Research Methodology in Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902354-1 Principles of Smart Human Resource Training : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 205497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
 221381-1 Korean Translation I : 3 (2-2-5) 1-2
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 224231-1 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 232106-1 Introduction to Public Relations and Advertising : 3 (2-2-5) 1
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 303100-1 Introduction to Electrical Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303444-3 Digital Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 554341-3 Food Safety and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
 557322-2 Occupational Health Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 905217-1 Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00384301-1 Methods of Teaching Thai Language : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107313-1 Law and Regulation, Safety Produces, International and Export Standard : 3 (2-3-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252315-1 Introduction to Numerical Analysis : 3 (3-0) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 258353-2 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 2
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 3
 213262-1 Industrial Relations : 3 (3-0-6) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 219270-3 French Phonetics : 2 (1-2-3) 1
 830343-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
 835213-2 Psychological Measurement and Testing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 62
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 16:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
12:30 - 14:30258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-9
13:00 - 14:30402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 201332-2 Thai Music Ensemble VI : 1 (0-2-1) 2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 13-13,16-16
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 2
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
 701343-1 Site Planning and Landscape Architecture : 2 (1-3-3) 1
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30830214-1 Society and Culture in Economy : 3 (3-0-6) 1
 905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 201111-3 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 4
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
 266452-3 Emerging and Re-emerging Infectious Diseases : 3 (3-0-6) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 3
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 2
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 833212-2 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 2
 833326-2 Foreign Policy of Major Powers : 3 (3-0-6) 1
 835345-1 Consumer Psychology : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 16:00213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 1-2
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 219455-3 Twentieth Century and Contemporary French Literature : 2 (1-2-3) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 231241-1 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
 234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230415-3 Industrial Law : 2 (2-0-4) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  4 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00231375-3 Multimedia Technology in Business : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00118424-2 Ecological and Health Risk Assessment : 3 (2-2-5) 1
 121351-1 Feed Production Planning and Management : 3 (2-3-5) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1-2
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
 808203-1 Financial Management Theory : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 10:30402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 413206-2 Human Development : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 901
 157341-2 Management of Health and Beauty Business : 3 (3-0-6) 1
 205142-1 Mythology and Western Religions : 3 (3-0-6) 1-3
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 19-20,22-23
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 901103-1 Introduction to Economics : 3 (2-2-5) 901
 901345-2 Current Trends and Issues in Tourism : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905233-1 Macroeconomics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157201-2 Introduction to Cosmetic Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 201252-1 Besic Level of Thai String Instrument Playing : 3 (2-2-5) 1
 202271-1 Performing Arts and Music : 3 (2-2-5) 1
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 219261-3 French Civilization I : 2 (1-2-3) 1
 222204-3 Cost Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224341-3 Special Interest Tourism : 3 (3-0-6) 1
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305232-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 307441-2 Environment Impact Assessment : 3 (3-0-6) 1
 309370-1 Metal Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 554348-1 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 830337-1 Sociology of Family : 3 (3-0-6) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 835112-3 Sensation and Perception : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00232105-2 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 369426-1 Inclusive Education : 3 (3-0-6) 1-2,5-5,7-7
10:00 - 17:00701214-1 Architectural Design Studio III : 4 (1-6-5) 1-3
11:00 - 13:00808322-1 Personal Financial Planning : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 122141-2 Aquatic Invertebrate : 3 (2-3-5) 1
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 255372-1 Decision Theory and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256453-2 Application of Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258332-3 Invertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258421-3 Plant Taxonomy : 3 (2-3-5) 1-2
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 261356-1 Introduction to Biophysics : 3 (3-0-6) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 273371-2 Information Retrieval : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202251-2 Performing Arts Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 833341-2 Thai Local Government : 3 (3-0-6) 1
 834326-1 History of Thai Local Politics : 3 (2-2-5) 1
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00234132-1 Theory of Western Music II : 3 (2-2-5) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00233206-1 Advanced Creative Imaging Technology : 3 (2-2-5) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 15:30905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108352-1 Sensory Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 201132-1 Thai Music Ensemble II : 1 (0-2-2) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 216216-2 Art of Photography for Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 222307-1 Business Ethics and Good Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-8
 305395-2 Special Topic in Robotic : 3 (2-2-5) 1
 830368-1 Politics and Social Development : 3 (3-0-6) 1
 901212-1 Introduction to MICE Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-3
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1-2
 224232-1 Tour Guiding : 3 (2-2-5) 1
 231252-1 Business System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 59-62
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 3
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 230444-3 Economic Crimes : 2 (2-0-4) 1
 230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-29
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 273353-2 Electronic Commerce : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
 วันที่  7 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107309-1 Harvesting and Postharvest Management : 3 (2-3-5) 1-2
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-1,3-7,9-9
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-9
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-2
 262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00707122-3 Visual Art Drawing 1 : 3 (1-4-4) 1
08:00 - 17:00219497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
09:00 - 11:00001200-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 201342-2 Thai Music Skill (String) VI : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 2-3
 206143-1 Chinese Characters : 3 (2-2-5) 1
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 830333-2 Economic and Social Policy for Local Development : 3 (3-0-6) 1
 835222-1 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
 902112-3 Introduction to Marketing : 3 (2-2-5) 901
 904231-2 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 901-902
 905222-1 Accounting II : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1
 206411-3 Teaching Chinese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 232330-3 Radio Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 266371-2 Microbiology of Fermented Food : 3 (2-3-5) 1
 301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-1,3-3
 304325-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 307311-1 Air Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 554213-1 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (2-0-4) 1
 554242-1 Arthropod and Rodent Control : 2 (2-0-4) 1
 557325-2 Occupational Health, Safety and Environment Laws : 3 (3-0-6) 1
 707318-1 Art Criticism : 3 (2-2-5) 1
 830271-1 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 2
 834203-2 Reading in Historical Documents : 3 (2-2-5) 1
10:30 - 12:30213230-1 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00808202-1 Financial Market and Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30261483-2 Introductory Geophysics : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1-2
 256452-2 Advanced Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258423-2 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1-2
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 83-85
 205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1-2
 207152-1 Japanese Phonetics : 3 (2-2-5) 1-2
 208361-2 Lilit Literature : 3 (2-2-5) 1
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 782101-1 Lao for Communication : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
 835223-1 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00104232-2 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 216313-3 Public Relations Management : 3 (2-2-5) 1
 224325-1 Sustainable Tourism Development : 3 (3-0-6) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 704213-2 Aesthetics : 3 (2-2-5) 1-2
 902221-2 Principles of Finance and Accounting : 3 (2-2-5) 901
 904321-1 Public Speaking and Oral Presentation : 3 (2-2-5) 901-902
 905141-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 2
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 68
 214366-1 Environmental Economics and Sustainability : 3 (3-0-6) 1
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303389-2 Communication Network and Transmission Lines : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 309374-2 Ceramic Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 653212-3 Basic Radiation Protection : 3 (3-0-6) 1
 657322-1 Principles and Methods of Physical Assessment : 3 (1-4-4) 1
 830334-1 Integrated Strategies and Sustainable Development : 3 (2-2-5) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 833342-2 Local Government and Related Laws : 3 (3-0-6) 1
 834122-1 Modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
 901260-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 901
 905352-1 Multicultural Management and Communication : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00213372-2 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00118332-2 Waste Management Technology : 3 (2-2-5) 1
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  8 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00233302-2 Law of Information Technology and Communication : 3 (3-0-6) 1
 701327-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 3
 214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 219303-2 French Composition : 2 (1-2-3) 1-2
 230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 273388-1 Introduction to Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 12:00233306-2 Web Site Design and Development : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 901-902
 199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 29
 206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1-2
 208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00104230-2 Surveying and Global Positioning System : 3 (2-2-5) 1-2
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 201162-1 Thai Music Skill (Piphat) II : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 2
 221442-1 Korean Novels, Short Stories and Movies : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1
 833232-2 Public Organization and Management : 3 (3-0-6) 1
 834213-2 Economy, Society and Politics in Thailand since B.E. 2500 to Present : 3 (2-2-5) 1
 834373-2 Dynamics of the World after Industrial Revolution : 3 (2-2-5) 1
 835352-1 Personality Assessment : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00701112-1 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1-2
 704112-2 History of Arts : 3 (2-2-5) 1
10:05 - 12:00701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30107310-1 Principles of Plant Breeding and Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 256463-3 Chemistry for Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-2,4-4
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 14:00206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-2
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 835343-2 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00234441-2 Musical Arrangment : 3 (3-0) 1
12:00 - 16:30402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00201362-2 Thai Music Skill (Piphat) VI : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 63
 701470-1 Liveable Towns and Sustainable Communities : 2 (2-0-4) 1
 902352-1 Rewarding and Recognition Systems : 3 (2-2-5) 901
 905351-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108353-2 Packaging Innovation : 3 (2-3-5) 1
 122232-1 Water Quality Analysis : 4 (2-4-6) 1
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 214302-1 Computer for Economists : 3 (3-0-6) 1
 214333-3 Management Information System for Economists : 3 (2-2) 1
 222341-1 Software Packages in Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 266473-3 Microbiology of Dairy and Dairy Products : 3 (2-3-5) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1-2
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309313-2 Transport Phenomena in Materials Processing : 3 (3-0-6) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 901412-2 MICE Project : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1
 206201-2 Chinese History : 3 (2-2-5) 1
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 1
 219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00207242-2 Japanese Literature Works : 3 (2-2-5) 1-2
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
 808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  9 พฤษภาคม 2561
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 77
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 808306-1 Business English for Finance : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 31-33
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 1-2
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1
 205141-1 Background to British Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1
 208364-1 Didactic Literature : 3 (2-2-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 304390-1 Ethic for Engineers : 1 (1-0-2) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 12:00104250-2 Environmental Sciences : 3 (2-2-5) 1
 108372-1 Principles of Agro-Industrial Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1-2
 157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 219345-3 French for Tourism II : 3 (2-2-5) 1
 233401-3 Database Administration for Communication Arts : 3 (2-2-5) 1
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 307413-1 Noise and Vibration Control : 3 (3-0-6) 1
 833338-2 Budgetary Process and Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835354-1 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900372-2 German II : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:50701337-1 Building System and Equipment : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 26-28
12:00 - 14:00205142-2 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1
 218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835347-1 Leadership Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 15:00206421-2 Chinese for Tour Guide : 3 (2-2-5) 1
 208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1-2
13:00 - 15:00154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 47-47,49-49
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 904342-2 Research Report Writing Skills : 3 (2-2-5) 901-902
 905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 232221-2 News Reporting : 3 (2-2-5) 1
 266382-2 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (1-6-5) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 2
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 834358-1 Special topics in European History : 3 (2-2-5) 1
 901314-2 Exhibition and Event Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-3
14:00 - 17:00208363-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 213373-2 Logistics Management : 3 (3-0-6) 1
 219352-3 French Literary Appreciation : 2 (1-2-3) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201233-4 Thai Music and Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 208345-4 Pali and Sanskrit Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107312-1 Agricultural Finance and Co-operation : 3 (2-3-5) 1
15:01 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 48
 วันที่  10 พฤษภาคม 2561
09:00 - 11:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00107314-1 Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness : 3 (1-4-4) 1
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-3
 206398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 207342-2 Academic Japanese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1-2
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 834253-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 834322-1 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 16:00108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 305445-3 Network System Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 309351-2 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 312440-2 Introduction to Polymer Technology : 3 (3-0-6) 1
 834324-1 Dynamics of Local Thai Society : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 2
 830369-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  11 พฤษภาคม 2561
08:00 - 11:00222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00221497-2 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
09:00 - 11:00199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901-902
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 12:00108401-1 Agro-Industrial Plant Management : 3 (2-3-5) 1-2
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1-2
 312305-2 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 11:00412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107323-1 Vegetable and Spice Crop Production : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 15:00230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 303241-4 Fundamental Electronics : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 305223-1 Digital Circuit and Logic Design II : 3 (2-3) 1
 305224-1 Digital Logic : 4 (3-3-7) 1
 307421-2 Water Supply Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
15:00 - 17:00830370-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  12 พฤษภาคม 2561
08:00 - 17:00208497-2 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
 วันที่  16 พฤษภาคม 2561
09:00 - 12:00651313-2 Clinical Chemistry III : 2 (1-2-3) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?