ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2560     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  16 กรกฏาคม 2561
08:00 - 11:00252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1
 001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-3
 273486-1 Data Warehousing and Applications : 3 (2-2) 1
 273486-2 Data Warehousing and Applications : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 205142-1 Mythology and Western Religions : 3 (3-0-6) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  17 กรกฏาคม 2561
08:00 - 11:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
09:00 - 11:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
09:00 - 12:00261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-4
10:00 - 11:00402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
12:00 - 14:00229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-4
 วันที่  18 กรกฏาคม 2561
09:00 - 11:00205141-1 Background to British Literature : 3 (3-0-6) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-3
11:30 - 14:30254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-5
12:00 - 14:00229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  19 กรกฏาคม 2561
08:00 - 11:00258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-2
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
11:30 - 13:30261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-5
14:00 - 17:00234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 234242-1 Theory of Western Music IV : 3 (3-0) 1
 วันที่  20 กรกฏาคม 2561
08:00 - 11:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00201499-1 Undergraduate Thesis II : 3 (0-9-4) 1
11:30 - 14:30252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00201421-1 Thai Music Skill (Voice) VII : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?