ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  12 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00601451-2 Oral Surgery I : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00601462-2 Periodontology II : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  13 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00601434-2 Dentomaxillofacial Radiology II : 1 (0-1-2) 1
13:00 - 16:00601489-3 Fixed Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 วันที่  14 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00601486-3 Operative Dentistry II : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 16:00601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
 วันที่  15 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 11:00601407-2 Oral Biology II : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00601491-1 Research Methodology : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  16 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00601415-3 General Medicine : 4 (4-0-8) 1
13:00 - 16:00601488-3 Fixed Partial Denture : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  19 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
13:00 - 14:00405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
 วันที่  20 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5)
13:00 - 16:00199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 วันที่  21 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
10:00 - 12:00405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00206352-3 Tang Poetry : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  22 พฤศจิกายน 2561
09:00 - 12:00199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
13:00 - 16:00199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  23 พฤศจิกายน 2561
13:00 - 15:00909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 16:00199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  24 พฤศจิกายน 2561
07:00 - 09:00304254-1 Geology for Engineers : 1 (1-0-3) 1
 304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1
08:00 - 11:00222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-25
09:00 - 12:00303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 2
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
11:01 - 14:00303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-3
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 15
13:00 - 16:00214352-3 Introduction to Regional Economics : 3 (3-0-6) 1
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1
 312310-1 Numerical Method and Computer Programming for Chemical Process : 3 (3-0-6) 1
 808401-1 Law and Professional Ethics for Finance : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 17:00213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  25 พฤศจิกายน 2561
08:30 - 11:00230201-3 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 3-4
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 557321-2 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
12:00 - 15:00230307-3 Criminal Procedure Law : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00221321-3 Korean Writing I : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  26 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 231231-1 Database Development and Management : 3 (2-2-5) 1
 231350-2 Database Development and Management : 3 (2-2-5) 1
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107301-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1-2
 108101-2 General Food Science : 1 (0-2-1) 1
 108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 17
 207301-2 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 214281-4 Mathematical Economics : 3 (2-2-5) 1-2
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 219346-2 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 224214-2 Global Culture for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224223-3 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 230303-2 Family Law : 3 (2-2-5) 1
 231363-2 Strategic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 252322-4 Abstract Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 252451-5 Graph Theory : 3 (2-2-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-3
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-2
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
 273372-1 Integrative Programming : 3 (2-2-5) 1
 551355-1 Public Health Nutrition : 3 (2-2-5) 2
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1
 551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 901-903
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 25-26,80-85
 205252-1 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 7
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1
 207452-3 Japanese for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 213301-3 International Business : 3 (3-0-6) 1-2
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 383401-1 Culture and English Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1
 814101-1 Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-3
 814203-1 Glocal Communication and Current Issue : 3 (2-2-5) 1
 901240-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 901341-2 Human Resource Development in Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 901
 904291-1 ICT for Business Communications : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 201272-3 Schools of Thai Music : 3 (2-2-5) 2
 233305-2 Interactive Multimedia Production : 3 (2-2-5) 1
 301341-2 Manufacturing Process Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 302325-1 Mechanical Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 302424-1 Automatic Control Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 2
 304417-4 Design of Timber and Steel Structures : 4 (3-3-7) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-2
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 2
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 3
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1
 905341-1 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00201441-2 Thai Music Skill (String) VII : 3 (2-2-5) 1
 704231-2 Product Design I : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
11:30 - 14:30118302-1 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-3
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262321-2 Microcontroller and Its Applications : 3 (2-2-5) 1
 262355-2 Physics Measurement and Instrumentation : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-9,12-21,25-32,36-43,49-71,73-107,109-120
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 205262-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1-3
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 2-3
 834334-2 History of ASEAN Community : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
12:30 - 14:30205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 32-35
13:00 - 15:00199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 2
 266497-3 Seminar : 1 (0-2-1) 1
 402323-1 Cytopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 704238-2 Marketing for Design : 3 (2-2-5) 1
 900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 900321-2 Chinese I : 3 (2-2-5) 901
 900331-2 Japanese I : 3 (2-2-5) 901
 900371-2 German I : 3 (2-2-5) 901
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901
 902339-1 Concepts in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905343-1 Foreign Direct Investment : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00118202-2 Hydrologic Sciences : 3 (2-2-5) 1
 213445-3 Business Research : 3 (3-0-6) 1
 232430-2 Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 266331-4 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312444-2 Introduction to Catalyst Reaction Engineering : 3 (3-0-6) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554441-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 557421-2 Occupational Health and Safety Management : 3 (3-0-6) 1
 835341-2 Psychology for Human Resource : 3 (3-0-6) 1
 901450-2 Travel Agency and Tour-Operator Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 207311-4 Japanese Writing : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-53,55-60
 208301-3 Thai Linguistic : 3 (2-2-5) 1-2
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 219311-3 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
 221331-2 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 224111-1 Tourism Industry : 3 (3-0-6) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 230452-4 Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture : 3 (3-0-6) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-2,4-5,7-15
 808331-1 Fund Management : 3 (3-0-6) 1
 835338-1 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108473-1 Quality and Safety Management System in Food Industry : 3 (2-3-5) 1-2
 122231-2 Breeding and Nursing of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261001-1 Communicative English for Specific Purposes in Physics : 1 (0-2-1) 1
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262206-1 Electromagnetism for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-3
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-4
17:00 - 20:00301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1-6
 วันที่  27 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
08:00 - 11:00108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 118331-2 Environmental Promotion and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 122346-1 Algae and Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
 201231-4 Thai Music Ensemble III : 1 (0-2-1) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 2
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 231372-2 Electronic Business and Electronic Commerce Management : 3 (2-2-5) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-2
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-8,10-20
 256324-3 Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262253-2 Coal Technology : 3 (3-0-6) 1
 273385-1 System Integration : 3 (2-2-5) 1
 413221-2 Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1-2
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 2
 552223-2 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 552353-4 Thai Traditional Medicine III : 2 (1-2-3) 1
 557323-2 Industrial Safety : 3 (2-2-5) 1
 808333-1 Fixed-Income Securities Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00402324-2 Histopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 601332-3 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001200-2 Thai Language Skills for Foreign Students : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901-902
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-3
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1-2
 218231-3 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
 221241-2 Introduction to Korean Literatures : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 230471-3 Maritime Law : 2 (2-0-4) 1
 701446-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4-6) 1
 814100-1 Concept and Theory of communication : 3 (2-2-5) 1
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 830213-1 The Evolution of Development Studies : 3 (3-0-6) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
 901452-2 Incentive Travel : 3 (2-2-5) 901
 904211-2 Introduction to English Sound System : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 11:30902338-1 Project Management for HRM : 3 (2-2-5) 901
 905443-1 Trends in Contemporary International Business Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00104251-2 Climatology : 3 (2-2-5) 1
 107433-1 Quality of Agicultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 50
 213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 216308-2 Public Relations Presentation Technique : 3 (2-2-5) 1
 224323-1 Creative Tourism Marketing : 3 (3-0-6) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1
 231322-1 JAVA Programing in Business : 3 (2-2-5) 1
 232370-2 Local Mass Media Planning and Management : 3 (3-0-6) 1
 266321-2 Systematic Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301315-2 Industrial Instrumentation and Measurement : 3 (3-0-6) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1
 302494-3 Selected Topics in Mechanical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303313-3 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0-6) 1
 304321-3 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 7
 305346-1 Computer Networks : 4 (3-3-7) 1
 305456-3 Computer Vision : 3 (2-2-5) 1-2
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307431-2 Hazardous Waste Management : 3 (3-0-6) 1
 309361-2 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 554447-1 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 601511-1 Health Administration : 1 (1-0-2) 1
 833338-2 Budgetary Process and Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 834315-2 History of economic and social crises in Thailand : 3 (2-2-5) 1
 835314-2 Psychological Research Method : 3 (2-2-5) 1
 835346-1 Psychology in Organizational Development : 3 (3-0-6) 1
 904341-2 Advanced English Composition : 3 (2-2-5) 901-902
09:00 - 15:00701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
10:00 - 12:00201161-2 Thai Music Skills (Piphat) 1 : 3 (2-2-5) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 4
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00219454-3 Eighteenth and Nineteenth Century French Literature : 2 (1-2-3) 1
11:30 - 13:30261431-3 Applied Optics : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1-2
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1-2
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-18
 262211-2 Analog Electronic Circuits I : 3 (2-2-5) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1-2
 262274-3 Introduction to Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201141-3 Thai Music Skills (String) 1 : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 76-78
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1-2
 221201-4 Korean III : 3 (2-2-5) 1
 230460-3 Telecommunication Law : 2 (2-0-4) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1
 835342-2 Training Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230202-3 Property Law : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 219103-3 French I : 3 (1-4-4) 1
 222203-3 Taxation I : 3 (3-0-6) 1-2
 230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 552121-3 Medical Botany : 3 (2-3-5) 1
 552385-2 Health Foods and Products : 3 (2-2-5) 1
 557328-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 901-902
 201361-2 Thai Music Skill (Piphat) V : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 2
 232304-2 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (2-2-5) 1
 232304-3 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (3-0-6) 2
 233308-2 Data Communications for Communication Arts : 3 (3-0-6) 1
 402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 601321-3 Occlusions I : 1 (1-0-2) 1
 701316-1 Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 902161-2 English for Human Resource Management 1 : 2 (1-1-3) 901
 902337-2 Current Issues in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 902356-2 Personnel Development : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104310-2 Statistical Analysis in Geography : 3 (2-2-5) 1
 118303-1 Ecological Pollution Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 222402-2 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 224427-1 Strategic Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 301438-2 Value Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 304434-2 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305382-3 Computer Architecture and Organization : 3 (2-3-5) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 309371-2 Polymeric Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 309453-3 Advanced Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 312401-2 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554448-2 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 557427-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 833326-2 Foreign Policy of Major Powers : 3 (3-0-6) 1
 834262-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 834304-2 Historiography : 3 (2-2-5) 1
 901367-1 Customer Service : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 224333-1 Tour Organizing : 3 (2-2-5) 1
 401203-2 Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
14:00 - 16:00213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 307321-3 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00107435-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 7
 207321-2 Japanese Literature : 3 (2-2-5) 1
 219201-3 French III : 3 (1-4-4) 1-2
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1-2
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 2
 231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1
 231462-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 234131-3 Theory of Western Music 1 : 3 (2-2-5) 1
 234482-2 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201221-3 Thai Music Skill (Voice) III : 3 (2-2-5) 1
 201461-2 Thai Music Skill (Piphat) VII : 3 (2-2-5) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-4
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-7
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 27-29,67-67
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 2
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-2
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1-2
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
 830214-2 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-2-5) 1
 835333-2 Group Counseling : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107190-2 Training on General Agricultural Skills : 1 (0-6-3) 1
 108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 30-31
 252321-6 Linear Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256221-5 Organic Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-8
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 1-2
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 2
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 19:00261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
15:01 - 17:00216319-2 Writing for Public Relations : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 5-8
17:00 - 20:00301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 303342-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1-2
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 5-6
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-2
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00104331-3 Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-2
 121312-1 Principle of Animal Breeding : 3 (2-3-5) 1
 207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207341-3 Language and Japanese Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 208321-3 Development of Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 2-4
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 231340-2 Web Designs and Development : 3 (2-2-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 2-11
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 254485-3 Special Topics in Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-3
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 258353-2 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1-2
 258423-2 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 2
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 1
 551392-2 Community Health : 3 (2-2-5) 1
 552111-2 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (0-2-1) 2
 552111-3 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (1-0-2) 1
 552261-2 Thai Traditional Therapeutic Massage I : 2 (1-2-3) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00835359-1 Practicum in Clinical Psychology : 3 (1-4-4) 1
08:30 - 11:00230302-2 Partnerships and Company Law : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 201231-4 Thai Music Ensemble III : 1 (0-2-1) 2
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 8-9,11-12
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1-2
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221472-1 Korean for Business and Secretary Work : 3 (2-2-5) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 782111-1 Introduction to Lao : 3 (2-2-5) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-4
 830354-1 Peace Studies and Conflict Management : 3 (3-0-6) 1
 833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 835213-3 Psychological Tests and Measurement : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:30902372-2 Employment Laws and Industrial Relations : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50707316-2 Aesthetics in Visual Art : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00107300-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 224317-2 Tourist Psychology and Behavior : 3 (2-2-5) 1
 224428-2 Seminar in Tourism : 1 (0-3-2) 1
 231361-1 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 233301-2 Statistics and Research for Information and Communication : 3 (2-2-5) 1
 234337-2 Acoustics of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 303370-2 Data Communication and Network : 3 (3-0-6) 1
 303426-3 Electrical System Design : 3 (3-0-6) 1
 304333-3 Transportation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305172-2 Computer Programming Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 307448-2 Environmental System Modeling : 3 (3-0-6) 1
 309311-3 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 601537-1 Dentomaxillofacial Radiology III : 1 (1-0-2) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 833100-2 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 1
 833339-2 Public Sector Administration System : 3 (3-0-6) 1
 834344-2 Issues in a Specific Country in East Asia : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 11:30601212-4 Community Dentistry II : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 12:00201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201362-2 Thai Music Skill (Piphat) VI : 3 (2-2-5) 1
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 216401-3 Communication for Development : 3 (2-2-5) 1
 601306-4 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
 701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 13:00207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 14:00222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 13:30251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 2
 258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-3
11:30 - 14:30104333-2 Database and Geo-database Management : 3 (2-2-5) 1
 107100-2 Principles of Crop Production : 3 (3-0-6) 1
 107292-1 Training on Crop Production II : 1 (0-6-3) 1
 108392-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255211-3 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-11
 256351-4 Instrumentation for Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 1
 205101-3 Intensive English Grammar : 3 (2-2-5) 1
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 4
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 2
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 2
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 835331-2 Counseling Theories and Techniques : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230476-4 English for Lawyers I : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:00205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 3-4
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 230102-2 Introduction to Public Law : 3 (3-0-6) 1
 552363-2 Thai Traditional Therapeutic Massage III : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 17:00401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-4
13:00 - 15:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 104333-3 Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
 307101-1 Introduction to Environmental Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 499101-2 Professional Development I : 2 (1-2-3) 1
 701131-3 Basic Building Construction System and Material : 3 (1-4-4) 1
 701336-1 Large-scale Building construction and Building System : 3 (2-3-5) 1
 701466-2 Architectural Preservation : 3 (2-3-5) 1
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
 901230-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 901
 902459-1 Flexible Workplaces : 3 (2-2-5) 901
 904241-2 Basic English Writing : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 201331-2 Thai Music Ensemble V : 1 (0-2-1) 1
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 1-2
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303262-2 Digital Circuit and Logic Design : 3 (2-2-5) 1-3
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1-2
 305211-2 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1
 551251-1 Population and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 601386-3 Removable Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 601534-4 Oral Diagnosis III : 1 (1-0-2) 1
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834333-1 Nationalism in Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901311-2 Planning, Development and Strategic Management in Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
 901365-2 Catering and Banquet Management : 3 (2-2-5) 901
 905318-1 International Logistics Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00214346-1 Principles of Financial Economics : 3 (3-0-6) 1
 231374-2 Web Services Technology : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1-3
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 3
 213321-2 Family Business Management : 3 (3-0-6) 1
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 2
 216373-2 Corporate Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 219304-3 Advanced French Writing : 2 (1-2-3) 1
 219374-2 French Semantics and Syntactic Analysis : 3 (2-2-5) 1
 221261-1 Korean Syntax : 3 (2-2-5) 1
 224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201383-1 Asian Music : 3 (3-0-6) 1
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 2
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 51-54
 205493-3 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1-2
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 5-6
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 208371-1 Khmer Literature : 3 (2-2-5) 1
 218361-2 History of Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 2-3
 258102-1 Laboratory in Biology : 1 (0-3-1) 1-2,4-10
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 384402-1 Classroom Research about Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107430-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108341-1 Meat and Poultry Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 118304-1 Resources Science and Integrated Environment : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 255221-4 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-3
15:05 - 17:00701233-1 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-12
17:00 - 20:00301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 72
 213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 262485-2 Thin-Film Deposition Technology : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107302-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 108402-1 English for Food Science and Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 118305-1 System Thinking and Environmental Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 208344-4 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 230100-2 Civil Law : General Printciples : 3 (3-0-6) 1-3
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-5
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-9
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-2
 262443-2 Instrumentation and Data Acquisition System : 3 (2-2-5) 1
 273486-2 Data Warehousing and Applications : 3 (2-2-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 415251-1 Medical Analytical Chemistry : 3 (2-3-5) 1
 551314-4 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 2
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1
 552311-2 Biostatistics and Research in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00157414-2 Cosmetic Packaging and Labeling : 2 (2-0-4) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-3
 205243-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1
 206313-3 Chinese Grammar II : 3 (2-2-5) 1
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1-2,5-5
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 2-3
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 221311-2 Korean Reading I : 3 (2-2-5) 1
 230440-3 Juvenile Justice Law : 2 (2-0-4) 1
 266412-1 Forensic Microbiology : 3 (1-6-5) 1
 601564-2 Periodontology IV : 2 (2-0-4) 1
 830218-1 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
 900315-2 Korean V : 3 (2-2-5) 901
 900325-2 Chinese V : 3 (2-2-5) 901
 900335-2 Japanese V : 3 (2-2-5) 901-902
 900395-2 Thai V : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905232-1 Microeconomics : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00104366-1 Globalization and Global Cities : 3 (3-0-6) 1
 107340-1 Rice Genetics and Breeding : 3 (2-3-5) 1
 118425-2 Biodiversity and Conservation : 3 (2-2-5) 1
 199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 202341-2 Choreography I : 3 (2-2-5) 1
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3-4,8-8
 312271-1 Basic Chemistry Laboratory for Chemical Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 557424-2 Workplace Risk Assessment and Management : 3 (2-2-5) 1
 601385-3 Removable Denture : 3 (3-0-6) 1
 707315-2 History of Eastern Art : 3 (2-2-5) 1
 834211-2 Approaches and Contemporary Academic Writing in History : 3 (2-2-5) 1-3
 835355-1 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 17:00701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
10:00 - 11:50205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 48
10:00 - 12:00201241-2 Thai Music Skill (String) III : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 49
 224213-2 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (2-2-5) 1
 224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107432-1 Pest Diagnosis and Management : 3 (2-3-5) 1
 121233-1 Reproduction and Artificial Insemination in Domestic Animals : 3 (2-3-5) 1
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-7,9-10,12-15,17-17,19-20,22-25
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258462-3 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00157331-2 Natural Products for Cosmetics I : 2 (2-0-4) 1
 205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 2
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-4
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1
 207241-3 Japanese Reading Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 1
 208352-2 Feature Writing : 3 (2-2-5) 1
 234241-2 History of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1
 834242-1 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 835313-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
 904343-1 Writing for Business Communications : 3 (2-2-5) 901-902
12:00 - 15:00206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1-3
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 3
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 219344-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 219351-3 Introduction to French Literature : 2 (1-2-3) 1
 221161-3 Korean Phonology : 3 (2-2-5) 1
 230305-3 Civil Procedure Law I : 3 (2-2-5) 1
 301430-1 Industrial Safety Engineering : 2 (2-0-4) 1
 412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-4
 552343-3 Thai Traditional Pharmacy III : 2 (1-2-3) 1
 552471-2 Midwifery : 2 (1-2-3) 1
 808304-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1-2
12:30 - 14:30909101-1 Intrnational Business Management : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 15:00104263-1 Geography of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 201234-2 Thai Singing : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 10
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-2
 231130-3 Business Computing Fundamentals : 3 (2-2-5) 1-2
 302401-1 Ethics and Law for Mechanical Engineers : 1 (1-0-2) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 601524-1 Occlusion IV : 2 (1-3-3) 1
 901342-2 Information Technology for Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902213-2 Computer Applications in Business : 3 (2-2-5) 901
 902361-1 Business Psychology : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 199221-2 Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy : 3 (3-0-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1-2
 301443-3 Management Information System for Engineers : 3 (2-3-5) 1
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307342-2 Introduction to Civil Engineering for Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 309452-3 Ceramics Processing : 3 (2-2-5) 1
 312495-3 Special Problems in Chemical Engineering : 3 (2-2-5) 1
 401213-3 Human Gross Anatomy III : 3 (2-3-5) 1
 402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 2
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 2
 554449-2 Environmental Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 557423-2 Fire and Chemical EmergencyManagement : 3 (2-2-5) 1
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 834325-1 History of Thai Local Economy : 3 (2-2-5) 1
 905231-1 Business Statistics and Quantitative Analysis : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205251-2 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-3
 221231-3 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 231301-2 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 56-58
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 2
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1-1,4-4
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-18
 808311-2 Financial Planning and Control : 3 (2-2-5) 1
 830370-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901210-2 Introduction to Management : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 18:00107303-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 108431-1 Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 122242-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 122371-1 Introduction to Marine Science : 3 (2-3-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-3
 258429-2 Aquatic Plant : 3 (2-3-5) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 41-46
17:00 - 20:00301102-1 Introduction to Industrial Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302461-1 Measurement and Instruments for Mechanical Engineers : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2561
08:00 - 10:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 3-4
 213232-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1-3
08:00 - 11:00107424-1 Economic Ornamental Plant and Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 122111-2 General Fishery : 3 (2-3-5) 1
 205131-3 Basic Oral Skills : 3 (2-2-5) 2-3
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 3
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 1
 221131-1 Korean Conversation I : 3 (2-2-5) 2
 222412-2 Profit Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 222423-1 Seminar in Auditing : 3 (3-0-6) 1
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-2
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252361-1 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 256200-1 Communicative English for Specific Purposes in Chemistry : 1 (0-2-1) 1-2
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258301-3 Principles of Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 258437-3 Ornithology : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-2,4-5,7-15
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261301-3 Methods of Theoretical Physics I : 3 (3-0-6) 1
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262381-2 Cement Technology : 3 (3-0-6) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 2
 552241-2 Thai Traditional Pharmacy I : 2 (1-2-3) 1
 552489-1 Introduction to Practice in Applied Thai Traditional Medicine : 3 (2-2-5) 1
 557428-1 Occupational Medicine : 3 (3-0-6) 1
 834355-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
08:30 - 11:00230403-3 Taxation Law : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 104271-1 Introduction to Atmosphere : 3 (2-2-5) 1
 154306-2 Pharmacology for Dentistry I : 3 (3-0-6) 1
 201112-2 Western Music I : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-3
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 19-20,22-23
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 4
 206341-4 Chinese Academic Writing : 3 (2-2-5) 1
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 3
 208231-2 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 231373-2 Computer Graphics Applications for Business : 3 (2-2-5) 1
 305221-4 Introduction to Digital Logic : 2 (1-3-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 808305-1 International Finance : 3 (3-0-6) 1
 814102-1 Speech Communication : 3 (1-4-4) 3
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
 900313-2 Korean III : 3 (2-2-5) 901
 900323-2 Chinese III : 3 (2-2-5) 901-902
 900333-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 901
 900373-2 German III : 3 (2-2-5) 901
 900393-2 Thai III : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 216371-4 Multimedia Production : 3 (2-3-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302233-2 Applied Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 304100-1 Essential Mathematics for Civil Engineering : 1 (0-3-1) 1
 304435-1 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 305361-3 Database : 3 (2-3-5) 1
 309437-3 Solidification and Casting : 3 (2-2-5) 1
 312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 554340-1 Analytical Chemistry and Environmental Health Laboratory : 3 (1-4-4) 1
 557426-3 Industrial Psychology : 3 (2-2-5) 1
 601556-2 Oral Surgery VI : 4 (4-0-8) 1
 834151-2 History of South Asia : 3 (2-2-5) 1
 835344-1 Quality of Work Life : 3 (3-0-6) 1
 835351-1 Neuropsychological and Intellectual Assessment : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 16:00202332-4 Performing Arts Research II : 3 (3-0-6) 2
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
 214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
11:00 - 13:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 2
 231461-12 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00219451-2 French Literature and Intellectual Background : 2 (1-2-3) 1
11:30 - 14:30107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 121323-1 Forage Crops and Management : 3 (2-3-5) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 262363-2 Energy Effect on Environment : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30230200-3 Obligations Law : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 4
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 9
 205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1-3
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 1
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 2
12:00 - 15:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-4
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 207461-3 Japanese Translation : 3 (2-2-5) 1
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 234363-1 Music Arrangement : 3 (2-2-5) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-9
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 552251-3 Thai Traditional Medicine I : 2 (1-2-3) 1
 552333-2 Internal Medicine for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 552387-1 Holistic Health Care : 3 (2-2-5) 1
12:30 - 14:30273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 15:00107435-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 1
 157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 201121-2 Thai Music Skills (Voice) 1 : 3 (2-2-5) 1
 201381-1 Introduction to Music Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 902432-2 Human Resource Management in Multinationals : 3 (2-2-5) 901
 905315-1 Business Negotiation : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104250-2 Environmental Sciences : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 14-14,16-16
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-2
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 2
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302368-2 Laboratory for Mechanical Engineers I : 1 (0-3-1) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303388-2 Digital Communication : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304419-2 Building Design : 3 (2-2-5) 1
 305231-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
 307425-2 Industrial Water Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 312404-1 Chemical Engineering Processes : 3 (3-0-6) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 4
 554457-2 Environmental Monitoring : 2 (1-2-3) 1
 557422-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 601535-3 Oral Diagnosis Clinic II : 1 (0-3-1) 1
 701451-1 Architectural Programming and Assessment : 2 (2-0-4) 1
 834223-1 Contemporary Thai History : 3 (2-2-5) 1
 835211-3 Basic Statistics in Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 835357-1 Psychology of Exceptional Children : 3 (3-0-6) 1
 904221-2 English Conversation : 3 (2-2-5) 901-902
 904351-2 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 901
 905212-1 Production and Operations Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00219232-3 French Reading and Writing II : 2 (1-2-3) 1-2
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00201253-1 Thai Musical Instrument Maintenance I : 3 (2-2-5) 1
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-2
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 2
 230430-3 Administrative Court and Procedure : 2 (2-0-4) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 830369-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-2
 256353-1 Laboratory for Instrumental Methods of Chemical Analysis : 2 (0-6-3) 1-3
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-4
 258445-2 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 262001-1 Communicative English for Specific Purposes in Applied Physics : 1 (0-2-1) 1
17:00 - 20:00302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 วันที่  1 ธันวาคม 2561
09:00 - 11:00199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 157202-3 Physical Chemistry for Application in Cosmetic Sciences and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 214310-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 1-2
14:00 - 16:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  2 ธันวาคม 2561
08:00 - 11:00230407-2 Legal Philosophy : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00214344-2 Public Finance : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230203-2 Criminal Law : General Principles : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 17:00230415-3 Industrial Law : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  3 ธันวาคม 2561
09:00 - 17:00701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5)
 วันที่  7 ธันวาคม 2561
09:00 - 17:00701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?