ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2561     /  1    2    {3}    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  4 มิถุนายน 2562
08:00 - 11:00252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-2
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
09:00 - 11:00830387-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00830363-2 Social Capital for Development : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  5 มิถุนายน 2562
08:00 - 11:00261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-6
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-6
13:00 - 15:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  6 มิถุนายน 2562
08:00 - 11:00261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-4
09:00 - 12:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-4
12:00 - 14:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  7 มิถุนายน 2562
08:00 - 11:00261101-3 Physics I : 4 (3-2-7)
11:30 - 13:30261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-4
12:00 - 14:00001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?