ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2562     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  16 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 4
 214182-1 Mathematical Economics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-4,6-8
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254274-3 Python Programming : 3 (2-2-5) 1
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-2
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 552223-3 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 10:30401207-1 Human Embryology : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 901-903
 205122-2 English Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1-5
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 3
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1-2
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1-2
 261003-1 Communicative English for Research Presentation in Physics : 1 (0-2-1) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 833221-3 History of Diplomacy and International Relations : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 2
 157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 157411-3 Cosmetics and Natural Product Development : 3 (2-3-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 205362-1 Advanced Translation : 3 (3-0-6) 1-2
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 2
 213306-3 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (2-2-5) 1-2
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 266473-4 Dairy and Dairy Products Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 300302-1 Communicative English for Professional Purposes : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
 312456-1 Pollution Control and Waste Management in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 413100-1 Human Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1
 651301-1 Research Methodology in Medical Technology : 1 (1-0-2) 1
 808306-2 International Financial Markets : 3 (3-0-6) 1
 833332-3 Statistics for Public Administration Research : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00305392-2 Special Topic in Computer and System : 3 (2-2-5) 1
 601331-3 Oral Diagnosis I : 1 (1-0-2) 1
11:00 - 12:00909103-1 Information Technology and Innovation for Business : 3 (2-2-5) 901
11:30 - 14:30252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1-2
 252325-2 Coding Theory : 3 (2-2-5) 1
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 4-5,7-7
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 258326-1 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258338-1 Invertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258346-1 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 1
 258452-3 Wetland Biology : 3 (2-3-5) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
 273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
12:00 - 14:00201113-1 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201255-2 Besics Level of Thai String : 3 (2-2-5) 1
 201382-1 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 205212-1 Analytical and Critical Reading : 3 (3-0-6) 1-5
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1-2
 208242-2 Historical linguistics : 3 (2-2-5) 1
 218364-1 Myanmar Economy and Politics : 3 (2-2-5) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:00222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 2
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-22
13:00 - 14:30651305-2 Quality System and Laboratory Administration : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
 402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
 412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
 415360-1 Introduction to Entrepreneurship in Biomedical Industry : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:30902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104323-3 Internet Mapping : 3 (2-2-5) 1
 104353-3 Location Theory : 3 (2-2-5) 1
 121271-2 Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 3
 214324-2 Labor Economics : 3 (3-0-6) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
 266331-4 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 301448-4 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-3-5) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 302475-1 Solar Energy Thermal Process : 3 (2-2-5) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 304462-1 Computer and Information Technology for Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 3
 309463-3 Rubber Technology : 3 (2-2-5) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 554312-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 601435-1 Dentomaxillofacial Radiology Clinic I : 1 (0-3-1) 1
 652391-3 Seminar : 1 (0-3-1) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-3
 814312-2 Fiction Production : 3 (2-2-5) 1
 830372-2 Qualitative Research : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00231332-1 Data Science and Big Data : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:00199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
15:00 - 17:00208356-1 Writing Short Stories and Television Dramas : 3 (2-2-5) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  17 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 4
 366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 2
 384301-1 Methods of Teaching Thai Language : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 231385-1 Enterprise Security : 3 (2-2-5) 1
 252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 252374-1 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 254481-2 Computer Graphics : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-3
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262205-1 Wave and Vibration for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273381-2 Computer Graphics and Animation : 3 (2-2-5) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-2
08:00 - 12:00214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 201211-4 Melody of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 201232-5 Thai Classical Singing : 3 (2-2-5) 1
 205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 7
 206302-2 Chinese Culture : 3 (2-2-5) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224363-1 System and Ticketing Reservation : 3 (2-2-5) 1
 601471-2 Pediatric Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 901
 902162-1 English for Human Resource Management 2 : 2 (1-1-3) 901
09:00 - 12:00104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 107431-1 Rhizobacteria for Induced Disease Resistance and Plant Growth Enhancement : 3 (2-3-5) 1
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 121317-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1-2
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
 214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 219398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 224354-2 Art History for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 266371-3 Fermented Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-4
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305311-2 Preparation for Professional Practice : 1 (0-3-1) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 412347-1 Principles of food safety : 3 (2-3-5) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 557312-1 Occupational Health Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 808326-1 Financial Derivatives : 3 (3-0-6) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 834271-1 Specific Issues in Contemporary Affairs : 3 (2-2-5) 1
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:50701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 396343-1 Learning Management in Physical Education : 3 (2-2-5) 1
 814210-1 Art of story telling through Media : 3 (2-2-5) 1-2
 814221-1 Writing for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 3
11:30 - 13:30261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-2
11:30 - 14:30252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-5
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1
 254386-2 Introduction to Robotics : 3 (2-2-5) 1-2
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-11
 256351-4 Instrumentation for Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258331-2 Animal Physiology : 3 (2-3-5) 1
 258352-2 Animal Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258363-1 Scientific Illustration : 3 (1-4-4) 1
 258436-3 Economic Animals : 3 (2-3-5) 1
 258453-3 Biological Control : 3 (2-3-5) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1-2
 262332-2 Linear Control System : 3 (2-2-5) 1
 273255-2 Information Management : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00206215-1 Basic Chinese II : 3 (2-2-5) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 3
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 3
 221282-1 Beginning Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
 230461-3 Information Technology Law : 2 (2-0-4) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1-2
 782116-1 Advanced Lao : 3 (2-2-5) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-4
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 4
 305111-2 Soft Skills I : 1 (0-3-1) 1
 601361-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 654311-2 Exercise Physiology : 2 (2-0-4) 1
 701327-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
 814325-1 English for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 902232-3 Staffing: Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
 909103-1 Information Technology and Innovation for Business : 3 (2-2-5) 902
13:00 - 15:30905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 118315-2 Wastewater Treatment Technology : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 213375-1 Lean Enterprise : 3 (3-0-6) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 224224-2 Sustainability for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 224334-1 Front Office Management and Operations : 3 (2-2-5) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303327-3 Electrical Power System : 3 (3-0-6) 1
 303494-3 Special Topics in Telecommunication Engineering II : 3 (2-2-5) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 2
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1
 652362-1 Respiratory Support in Clinic : 2 (1-2-3) 1
 808321-3 Personal Financial Planning : 3 (3-0-6) 1-2
 902131-2 Overview of Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00214283-1 Introduction to Applied Econometrics : 3 (2-2-5) 2
 814315-1 English for Creative Media and Communication : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00231381-1 Business Software Package Expert : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205478-1 English for Academic Presentation : 3 (3-0-6) 1
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 814222-1 Principles of Advertisements and Public Relations : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 16:00230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1-2
15:00 - 17:00201142-3 Thai Music Skills (String) 2 : 3 (2-2-5) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 3-4
 208364-1 Didactic Literature : 3 (2-2-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-22
 384302-1 Course and Material Design for Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256453-3 Application of Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258423-3 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  18 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 221301-4 Korean V : 3 (2-2-5) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1-2
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1-2
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-5
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-10
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 256469-1 Rubber Science : 3 (3-0-6) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258366-1 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 258441-3 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
 814323-1 Advanced Media Production for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00201256-2 Maintenance of Thai Musical Instruments : 3 (2-2-5) 1
 205141-3 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 205355-1 Greek and Roman Mythology : 3 (3-0-6) 1
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1-2
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 208461-1 Literature in Translation : 3 (2-2-5) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1-2
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 219251-1 French Civilization I : 3 (3-0-6) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 601334-1 Dentomaxillofacial Radiology I : 1 (1-0-2) 1
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
 835313-3 Innovation in Psychology 1 : 1 (1-0-2) 1
 909102-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 902
09:00 - 12:00104224-1 Geographic Data-Based Management System : 3 (2-2-5) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1-2
 122345-2 Planktonology : 3 (2-3-5) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 207222-1 Japanese Speaking and Listening 4 : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-4
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 304353-2 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 401209-1 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1
 551357-1 Community Health Diagnosis : 3 (2-2-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
 833233-1 Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 902458-1 Trends in Human Capital and Labor Productivity : 3 (2-2-5) 901
 904361-2 English for Public Relations : 3 (2-2-5) 901
 909102-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00369482-1 Teaching Chemistry : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-2
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
 262381-2 Cement Technology : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-4
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-2,4-7
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1
 258324-3 Plant Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 258336-3 Zoogeography หลักการทางภูมิศา : 3 (2-3-5) 1
 258337-1 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258345-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1-2
 273341-1 Data Analysis for Business Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-4
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 3
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 2
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 224262-1 Introduction to Airline Business : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 782112-1 Lao in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 784104-1 Ethics : 3 (3-0-6) 1
 785202-1 Intermediate Spanish II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1-2
 208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1
 552387-2 Holistic Health Care and Alternative Medicine : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 14:30366409-1 Research for Learning Development : 3 (2-2-5) 4
13:00 - 15:00001200-2 Thai Language Skills for Foreign Students : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 213374-1 Warehousing Management : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4-6
 369426-1 Inclusive Education : 3 (3-0-6) 5
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 905342-1 Approaches to Entering New Overseas Markets : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00104357-2 Geography of Logistics and Supply Chains : 3 (2-2-5) 1
 107307-2 Principles of Plant Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-3
 108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 199432-1 Toxicants in Everyday Living : 3 (3-0-6) 1
 214212-3 Macroeconomics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 231370-3 Web Servers and Services : 3 (2-2-5) 1
 234124-1 Keyboard for Applied Music : 3 (2-2-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-1,7-8
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 402334-1 Gross Anatomy in Anatomical Pathology : 3 (2-3-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
 554213-2 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (1-2-3) 1
 601401-3 Epidemiology for Dentistry : 2 (2-0-4) 1
 652222-1 Biomedical Instrumentation I : 3 (2-2-5) 1
 701452-1 Law and Professional Practice : 3 (3-0-6) 1
 808302-1 Law and Professional Ethics for Finance : 3 (3-0-6) 1
 814211-2 Two-Dimensional Animation and Motion Picture : 3 (2-2-5) 1
 833313-3 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
 834374-3 Orientalism and Colonial Representation : 3 (2-2-5) 1
 835253-1 Neuropsychological and Intellectual Assessment : 3 (2-2-5) 1
 909208-1 Business Law and Ethics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 224371-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205253-1 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-3
 208253-2 Speech for Specific Purposes : 3 (2-2-5) 1
 234361-2 Music Composition : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00201162-3 Thai Music Skills (Piphat) 2 : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-1,4-10
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 221081-1 Basic Korean Language I : 3 (2-2-5) 1-2
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-4
 วันที่  19 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 3-4
 208261-1 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258364-1 Statistical Data Analysis in Biology : 3 (2-3-5) 1
 258451-4 Environmental and Conservation Biology : 3 (2-3-5) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 16:00651324-2 Urinalysis and Body Fluid Examination : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00201142-3 Thai Music Skills (String) 2 : 3 (2-2-5) 2
 207281-3 Japanese Skills 1 : 3 (2-2-5) 1
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 230425-3 International Law of the Sea : 2 (2-0-4) 1
 402101-1 Fundamental Terminology in Anatomical Pathology : 1 (1-0-2) 1
 601414-3 Community Dentistry IV : 2 (2-0-4) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 814212-1 Writing for Non-Fiction : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 1-2
 219411-3 French-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 231341-2 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302386-2 Mechanics of Vehicles : 3 (3-0-6) 1
 304334-1 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 307421-2 Water Supply Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 307421-3 Water Supply Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312305-2 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 551338-2 Development of Community Health Information System : 3 (2-2-5) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554321-1 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 557331-1 Principles of Engineering for Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 2
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834314-1 Historical Philosophy and Historiography : 3 (2-2-5) 1
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901
 909207-1 Principles of Finance : 3 (2-2-5) 901-902
10:00 - 11:30601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 12:00213307-2 Business Management in Sufficiency Economy : 1 (0-2-1) 1
 396212-1 Body Conditioning : 1 (0-2-1) 1-2
 396409-1 Research Methods and Application Statistics in Physical Education and Exercise Science : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256445-3 Surface Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256452-3 Advanced Analytical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258335-3 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258362-1 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 261351-4 Nuclear Physics 1 : 3 (2-2-5) 1
 273354-1 Digital Marketing : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201332-2 Thai Music Ensemble VI : 1 (0-2-1) 1-2
 206123-2 Chinese Songs and Media : 3 (2-2-5) 1-3
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 833322-3 International Law and Contemporary World Issues : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-36
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 224328-1 Businesses Analysis and Entrepreneurship in Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305113-1 Soft Skills III : 1 (0-3-1) 1
 701343-1 Site Planning and Landscape Architecture : 2 (1-3-3) 1
 808323-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
 814316-1 Creative Media and Communication Research : 3 (2-2-5) 1
 901212-1 Introduction to MICE Management : 3 (2-2-5) 901
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 902
 902331-2 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1-2
 108332-1 Functional Food and Technology : 3 (2-3-5) 1
 118316-2 Waste Management Technology : 3 (2-3-5) 1
 122361-2 Fish Processing : 3 (2-3-5) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 213351-1 Comparative International Business Management : 3 (2-2-5) 1
 214213-2 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 221322-1 Korean Writing II : 3 (2-2-5) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303492-3 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1-2
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 305391-3 Special Topic in Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1
 401208-1 Human Microscopic Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 830363-2 Social Capital for Development : 3 (3-0-6) 1
 833215-1 Thai Political Institution and Process : 3 (3-0-6) 1
 835345-2 Quality of Work Life : 3 (2-2-5) 1
 905454-1 International Trade and Insurance : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00231350-3 Corporate Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206421-2 Chinese for Tour Guide : 3 (2-2-5) 1
 234132-2 Theory of Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 2
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1-2
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-36
15:00 - 18:00252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-3
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-3
 254486-1 Data Science : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  20 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 205244-1 Introduction to Applied Linguistics : 3 (3-0-6) 2-3
 214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-3
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 252402-1 Introduction to Theory of Equations for Teacher : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1-2
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-4
 258344-2 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 12:00654356-3 Cardiopulmonary Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 901
 205131-5 English Grammar for Communication : 3 (3-0-6) 1-2
 205244-1 Introduction to Applied Linguistics : 3 (3-0-6) 4-5
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 208252-3 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 2
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 652225-1 Monitoring of Cardiopulmonary Function : 2 (1-2-3) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 2
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1-2
 834201-2 English in Historical Documents : 1 (0-2-1) 1
 901242-2 Tourist Behaviors : 3 (2-2-5) 901
 905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
 905243-1 Import and Export Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50701462-2 Advance Computer in Architecture : 3 (1-4-4) 1
 707318-2 Art and Cultural Management : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 12:00108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 118203-2 Environmental Soil Sciences : 3 (2-2-5) 1
 118204-3 Environmental Soil Sciences : 3 (2-3-5) 1
 121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 180141-1 Professional Experience I : 1 (0-3-1) 1-3
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 213333-2 Retailing Management : 3 (3-0-6) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 3
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 231374-3 Concurrent and Functional Programming : 3 (2-2-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 554271-1 Biostatistics for Environmental Health : 2 (1-3-3) 1
 557341-1 Occupational Health, Safety and Environment laws : 2 (2-0-4) 1
 601337-4 Oral Pathology : 3 (3-0-6) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 701215-1 World Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835356-2 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-2
11:30 - 14:30252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 258365-1 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1-2
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201114-1 Western Music in Thai societies : 3 (3-0-6) 1
 201242-3 Thai Music Skills (String) IV : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-6,11-22,24-40,42-43
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-3
 218112-2 Basic Burmese II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 16:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 13:50654244-1 Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy : 2 (1-3-3) 1
13:00 - 14:30402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 14:50601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00213335-1 Professional Selling and Sales Management : 3 (2-2-5) 1
 224355-2 Health Tourism : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 304335-2 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 652332-3 Non-invasive Cardiovascular Examination II : 3 (2-2-5) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701344-1 3D Computer in Architectural Presentation : 3 (2-3-5) 1
 814324-1 Corporate Reputation Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00107201-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 2
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 3
 231302-4 Computing Laws and Ethics : 3 (2-2-5) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 305434-4 Digital Image Processing : 3 (2-3-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 312494-2 Selected Topics in Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 2
 808313-3 Financial Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 830384-2 Agrarian Transformation and Livelihood Diversification : 3 (3-0-6) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 2
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 909103-1 Information Technology and Innovation for Business : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:50654244-1 Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy : 2 (1-3-3) 1
14:00 - 17:00206232-1 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-2
 207232-3 Japanese Reading and Writing 2 : 3 (2-2-5) 1-3
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 2
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 18:00258442-4 Molecular Markers and Applications : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  21 มีนาคม 2563
08:00 - 12:00651343-1 Clinical Microbiology II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 12:00231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1-2
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 16:00231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  23 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00654355-2 Neurological Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1
 206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 224353-2 Cultural Heritage Specialist Guide : 3 (2-2-5) 1
 230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
 252372-2 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256233-1 Laboratory of Inorganic Chemistry : 1 (0-3-2) 1-4
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 11:00104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 201122-2 Thai Music Skills (Voice) 2 : 3 (2-2-5) 1
 201342-2 Thai Music Skill (String) VI : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1-1,46-46
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 4
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 1
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
 784106-1 Philosophy and Religion : 3 (3-0-6) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900392-2 Thai II : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 157353-2 Cosmetics and Natural Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 180111-1 Pharmacognosy I : 2 (1-3-3) 1-2
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 214348-1 Principles of Derivative Securities Analysis : 3 (3-0-6) 1
 221202-4 Korean IV : 3 (2-2-5) 1
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 266341-2 Agricultural Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1-2
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 1
 305386-2 Embedded System II : 3 (2-3-5) 1
 307441-2 Environment Impact Assessment : 3 (3-0-6) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 557323-3 Workplace Risk Assessment and Management : 2 (1-2-3) 1
 707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
 785303-1 Spanish Composition : 3 (2-2-5) 1
 833323-3 International Relations of Southeast Asia : 3 (3-0-6) 1
 834333-2 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 901345-2 Current Trends and Issues in Tourism : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 213320-2 Community Enterprise Management : 3 (3-0-6) 1
 654355-2 Neurological Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
 814333-1 Film Study : 3 (2-2-5) 1
 814338-1 Integrated Communication Campaign : 3 (2-2-5) 1
 814343-1 Strategy of Creativity Brand : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 12:00830338-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 273375-1 Data warehousing and data mining techniques : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 3-4,8-42
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1-2
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 234222-3 Thai Music Practicum : 3 (2-2-5) 1
 830355-2 Systematic Thinking Development : 3 (3-0-6) 1
 835322-2 Cognitive Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 2
13:00 - 15:00199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 366410-1 Quality Assurance : 3 (2-2-5) 1
 396101-1 Fundamental Movement : 3 (2-2-5) 1
 402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 808327-1 Value Investing : 3 (3-0-6) 1-2
 814340-1 Mass Media Management in Digital Age : 3 (2-2-5) 1
 904131-1 Reading Techniques : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104464-1 Spatial Vulnerability and Hazard Risk : 3 (2-2-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 205253-1 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 4-5
 213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1-2
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 221232-3 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 2
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 551361-1 Primary Care Service Provision : 3 (2-2-5) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 707317-2 Thai Art Contemporary : 2 (1-2-3) 1
 814336-1 Digital Media Archive Management : 3 (2-2-5) 1
 814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 1
 834364-1 Specific Issues in European History : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00814349-2 Selected Topic in Practical Communication : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 16:00814334-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00201362-2 Thai Music Skill (Piphat) VI : 3 (2-2-5) 1
 219202-4 French IV : 3 (2-2-5) 1
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 1
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 1-2
 107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 2
 วันที่  24 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00214201-4 Data Analysis Tools for Economists : 3 (2-2-5) 1-2
 230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
 252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256431-4 Chemistry and Applications of Transition Elements : 3 (3-0-6) 1
 256435-2 Chemistry of Supramolecules and Sensors : 3 (3-0-6) 1
 256441-3 Advanced Physical Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256462-4 Petrochemical Industry : 3 (3-0-6) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00201233-4 Thai Music and Performing Arts : 3 (2-2-5) 1
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-2
 218365-1 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 221398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 830331-3 Economic and Social Ploicy for Local Development : 3 (3-0-6) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 902352-1 Rewarding and Recognition Systems : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 205497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
 207202-3 Japanese 4 : 3 (2-2-5) 1-3
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1
 222204-3 Cost Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 224335-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 304101-1 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1-2
 307481-1 Ethic for Environmental Engineer : 1 (1-0-2) 1
 312311-1 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 366392-2 Teaching Professional Experience I : 1 (0-2-1) 1
 413204-2 Physiology for Dentistry : 5 (4-3-5) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 557352-1 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 601301-2 Dental Material Sciences : 2 (2-0-4) 1
 601481-1 Restorative : 1 (1-0-2) 1
 651332-2 Clinical Immunology II : 2 (1-3-3) 1
 652341-2 Cardiac Catheterization : 3 (2-2-5) 1
 830373-1 Participatory Action Research : 3 (2-2-5) 1
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834354-1 History of Overseas Chinese : 3 (2-2-5) 1
 835355-2 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
 905263-1 Cross-cultural Communication and Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 17:00654493-5 Clinical Practice in Physical Therapy IV : 6 (0-35-0) 1
10:00 - 11:50701337-1 Building System and Equipment : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 4
 652226-1 Acid-base physiology, hemostasis and blood transfusion : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 254483-3 Sensing and Actuation for Internet of Things : 3 (2-2-5) 2
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
12:00 - 14:00201222-3 Thai Music Skills (Voice) 4 : 3 (2-2-5) 1
 207342-2 Academic Japanese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 776371-2 Follklore and Beauty : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1-2
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:30230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00305456-3 Computer Vision : 3 (2-2-5) 1
 369426-1 Inclusive Education : 3 (3-0-6) 4
 601322-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 902164-1 English for Human Resource Professional : 1 (1-0-2) 901
 904321-1 Public Speaking and Oral Presentation : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00121311-2 Poultry Production : 3 (2-3-5) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 2
 202251-3 Performing Arts Literature and Music : 3 (2-2-5) 1
 213332-2 Product and Branding Strategy : 3 (3-0-6) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 2
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1-2
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1-2
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 309211-1 Materials Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551356-1 Holistic Health Promotion : 3 (2-2-5) 1
 830221-2 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 833234-1 Administrative Law and Public Sector Administration : 3 (3-0-6) 1
 833420-1 Foreign Policies of Major Powers : 3 (3-0-6) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
 901271-1 Principles of Airline Business Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-3
 234234-3 Harmony 2 : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 2
 วันที่  25 มีนาคม 2563
08:00 - 11:00205445-1 Literature and Film : 3 (3-0-6) 1-2
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00654122-1 Health Care in Eldetly : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00180131-1 Information Searching and Basic Biostatistics for Health Sciences : 1 (0-3-1) 1-3
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
 814326-1 Research for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
 901361-2 Front Office Services : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107324-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-2
 108352-1 Sensory Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 122233-1 Water Quality in Fishery : 3 (2-3-5) 1
 157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 157332-3 Natural Products for Health and Beauty II : 3 (2-3-5) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214335-2 Economics of Taxation : 3 (3-0-6) 1
 219261-4 French Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 219270-3 French Phonetics : 2 (1-2-3) 1
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 305362-3 Computer and Information Security : 3 (2-2-5) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 309311-3 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
 554313-2 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 557361-1 Storage of Hazardous Chemicals : 2 (2-0-4) 1
 601453-4 Oral Surgery III : 4 (4-0-8) 1
 652224-1 Pathology and pathophysiology of cardiovascular and respiratory system : 4 (3-2-7) 1
 654242-3 Promotion of Physical Performance : 2 (1-3-3) 1
 830333-3 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1
 830361-2 Meditation for Life Development : 3 (2-2-5) 1
 905141-2 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 601201-3 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 902354-1 Principles of Smart Human Resource Training : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 17:00652352-2 Principle of Cardiopulmonary Bypass II : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 273202-1 Communicative English for Research Presentation in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
12:00 - 14:00201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1
 208363-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 835344-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-8
 230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1-2
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00104334-3 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 366392-1 Teacher Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 1
 651241-4 General Microbiology : 3 (2-2-5) 1
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 902
 902233-2 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905351-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 121324-1 Feed Chemical Composition and Analysis : 1 (0-3-5) 1
 207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 2
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 2
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303361-2 Microprocessors : 3 (2-3-5) 1-2
 309317-1 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 654243-3 Therapeutic Exercise I : 2 (1-2-3) 1
 654354-4 Musculoskeletal Physical Therapy II : 2 (1-2-3) 1
 830393-2 Health Sociology : 3 (3-0-6) 1
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
 835254-1 Psychology of Exceptional Child : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 18:00304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  26 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-23
 601471-2 Pediatric Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205434-3 Oral Presentation and Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-2
 402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 830387-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 904333-1 English Short Stories : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 12:00108442-1 Confectionery and Chocolate Products Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 122339-1 Ornamental Fish Culture : 3 (2-3-5) 1
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 312312-1 Chemical Engineering Processes : 3 (3-0-6) 1
 554314-4 Principle of Air Pollution Control : 3 (2-2-5) 1
 601387-3 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
 654495-2 Clinical Practice in Physical Therapy III : 6 (0-18-9) 1
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 24-42
 396409-1 Research Methods and Application Statistics in Physical Education and Exercise Science : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 16:00652323-1 Critical and Emergency Care of Cardio-Thoracic Patient : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 43-65
12:00 - 15:00230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 2
 301498-3 Special Problems in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 2
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303437-3 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 303437-4 Photovoltaic System Technology : 3 (3-0-6) 1
 309318-1 Materials Laboratory III : 1 (0-3-1) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 901372-1 Airport Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 66-87,92-93,95-99
15:00 - 17:00366411-1 Inclusive Education : 3 (3-0-6) 1
 651271-1 Communicative English for Health Science I : 1 (0-2-1) 1
 830388-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 18:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 100-113,118-130
 วันที่  27 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1
 001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-25
 651202-2 Instrumentation and Maintenance : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 11:50651352-2 Transfusion Science II : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
 900394-2 Thai IV : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107335-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 3
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-2
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 305323-2 Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 312406-1 Chemical Engineering Plant Design II : 3 (3-0-6) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 12:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 26-50
12:00 - 14:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-8
12:00 - 15:00230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 16:00302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 303453-3 Modern Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
14:00 - 16:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 9-10,12-15
15:00 - 18:00107334-1 Landscape Design and Gardening : 3 (2-3-5) 1
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
16:00 - 18:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 16-16,18-25
 วันที่  28 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-2
08:30 - 16:30654357-3 Pediatric Physical Therapy II : 2 (1-3-3) 1
10:00 - 12:00001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-2
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 16:00651211-3 Clinical Chemistry I : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  29 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
10:00 - 12:00001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001291-1 Consumption in Dailylife : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  30 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00651221-3 Hematology I : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  31 มีนาคม 2563
08:00 - 10:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5)
10:00 - 12:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 4
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?