ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2558     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  28 พฤศจิกายน 2558
09:00 - 11:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-2
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-6,8-8
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1-3
13:00 - 16:00214281-4 Mathematical Economics : 3 (2-2-5) 1-2
 808312-2 Credit Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-4
 วันที่  29 พฤศจิกายน 2558
09:00 - 11:00001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 วันที่  30 พฤศจิกายน 2558
08:00 - 10:00001254-3 Swimming : 1 (0-2-1) 1
 369191-1 Being a Professional Teacher : 3 (2-2-5) 3
08:00 - 11:00104100-2 Geography of Thailand : 3 (2-2-5) 1
 107307-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 107430-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108473-1 Quality and Safety Management System in Food Industry : 3 (2-3-5) 1-2
 118301-1 Atmospheric Science : 3 (2-2-5) 1
 121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1
 206306-1 Chinese Character : 3 (3-0) 1
 214361-3 Economics of Human Resources : 3 (3-0-6) 1
 222342-1 Accounting System Design : 3 (2-2-5) 1
 224323-1 Creative Tourism Marketing : 3 (3-0-6) 1
 230452-4 Law on the Preservation of Natural Resources, Environment, Art and Culture : 3 (3-0-6) 1
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-23
 256331-5 Inorganic Chemistry I : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-2
 258202-1 Laboratory in Taxonomy : 1 (0-3-1) 1-2
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1-2
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1
 557321-2 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00707123-2 Basic Drawing : 3 (1-4-4) 1
08:30 - 10:30213101-4 Introduction to Business : 2 (2-0-4) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:30808304-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 17:00701416-1 Urban Architecture and Community Design Studio : 5 (1-8) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 901-904
 157331-2 Natural Products for Cosmetics I : 2 (2-0-4) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 23-23,27-28,33-35,38-38,50-55,72-73
 207282-1 Japanese Skills II : 3 (2-2) 1
 208332-4 Development of Thai Language : 3 (3-0) 1
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 221102-1 Basic Korean Language II : 3 (2-2) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 778202-1 Vietnamese II : 3 (2-2) 1
 900364-1 Writing Business Reports in English : 3 (2-2) 901-902
 901342-2 Information Technology for Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902338-1 Project Management for HRM : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00151429-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199452-1 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 218112-1 Basic Burmese II : 3 (2-2) 1
 301437-1 System Engineering : 3 (3-0) 1
 301437-2 System Engineering : 3 (3-0-6) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 2
 303323-2 Power and Industrial Electronics : 3 (3-0) 1
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304213-1 Mechanics of Materials II : 3 (3-0) 1
 304419-1 Building Design : 3 (2-2) 1
 304419-2 Building Design : 3 (2-2-5) 1
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1
 312200-1 Basic Chemistry for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 601385-3 Removable Denture : 3 (3-0-6) 1
 704224-2 Arts of Photography : 3 (1-4-4) 2
 905315-1 Business Negotiation : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:00601111-3 Community Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
10:00 - 12:00214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 2
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 5
 369191-1 Being a Professional Teacher : 3 (2-2-5) 1
 369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 5
 601591-3 Research Methodology : 2 (2-0) 1
 652333-2 Basic of Surgery and Anesthesia : 2 (1-2-3) 1
11:00 - 13:00213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 231100-3 Mathematics and Statistics for Business : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104251-2 Climatology : 3 (2-2-5) 1
 108101-1 General Food Science : 3 (2-2-5) 1
 118425-2 Biodiversity and Conservation : 3 (2-2-5) 1
 121114-1 Principles of Genetic and Animal Improvement : 3 (2-3-5) 1
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-8
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 256324-3 Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258437-3 Ornithology : 3 (2-3-5) 1
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-3
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 39-40,63-67,76-76
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-3
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 217102-2 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 230201-3 Wrongful Acts, Management of Affairs without Mandate and Undue Enrichment Law : 3 (3-0-6) 1
 232221-2 News Reporting : 3 (2-2-5) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1
 834333-1 Nationalism in Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-2
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1-2
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 552223-2 Pharmacognosy for Thai Applied Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 554449-1 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:00601407-1 Oral Biology II : 2 (2-0) 1
13:00 - 15:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 3
 369191-1 Being a Professional Teacher : 3 (2-2-5) 2-2,5-6
 369211-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 4
 701121-2 Fundamental Design : 4 (1-6-5) 1
 707316-2 Aesthetics in Visual Art : 3 (2-2-5) 1
 900311-1 Korean I : 3 (2-2) 902
 900311-2 Korean I : 3 (2-2-5) 901
 900321-1 Chinese I : 3 (2-2) 902
 900321-2 Chinese I : 3 (2-2-5) 901
 900331-2 Japanese I : 3 (2-2-5) 901
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901-901,903-903
13:00 - 16:00207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 2
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1-2
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1-2
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 302439-2 Design of Piping Systems : 3 (3-0-6) 1
 303426-3 Electrical System Design : 3 (3-0-6) 1
 304354-4 Geology for Engineers : 2 (1-3) 1
 304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1
 307342-2 Introduction to Civil Engineering for Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312310-1 Numerical Method and Computer Programming for Chemical Process : 3 (3-0-6) 1
 601321-3 Occlusions I : 1 (1-0-2) 1
 601534-2 Oral Diagnosis IV : 2 (2-0) 1
 653313-1 Radiographic Imaging : 3 (2-3-5) 1
 901440-1 Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry : 3 (3-0) 901
 902371-1 Research Methods in Human Resource Management : 3 (3-0) 901
13:00 - 16:30652433-2 Respiratory Therapy : 2 (1-2-3) 1
14:00 - 17:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-2
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1
 206332-2 Chinese Newspaper Reading : 3 (3-0) 1
 207342-1 Japanese Reading III : 3 (2-2) 1
 208461-1 Literature in Translation : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001223-1 Music Appreciation : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 10-11
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 16-18
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-3
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 4-5
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1
 216305-2 Research and Evaluation in Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
 230302-2 Partnerships and Company Law : 3 (2-2-5) 1
 232440-2 Techniques and Film Production : 3 (2-2-5) 1
 233204-2 Computer Graphics Design for Communication : 3 (2-2-5) 1
 369425-2 Language for Teachers : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 18:00104356-2 Global Warming: Geographic Dimensions : 3 (3-0-6) 1
 108301-2 Research Technique in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 122346-1 Algae and Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 2-2,6-7
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-3
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  1 ธันวาคม 2558
08:00 - 11:00108311-1 Food Processing I : 2 (2-0-4) 1
 108401-1 Agro-Industrial Plant Management : 3 (2-3-5) 1-2
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 121232-1 Feed Processing : 3 (2-3-5) 1
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1-3
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-3
 214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 1-2
 214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 1
 224256-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 258131-3 Animal Biology : 3 (2-3-5) 1
 258201-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-3
 258431-3 Zoogeography : 3 (2-3-5) 1
 258454-2 Environmental and Conservation Biology : 3 (2-3-5) 1
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-16
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 301430-1 Industrial Safety Engineering : 2 (2-0-4) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551355-1 Public Health Nutrition : 3 (2-2-5) 1
 554211-2 Health Education and Health Behavior : 3 (2-2) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 17:00701593-1 Thesis in Architecture I : 6 (0-12) 1
08:30 - 10:30213301-3 International Business : 3 (3-0-6) 1-2
 808491-1 Seminar in Finance and Banking : 1 (0-3-1) 1
08:30 - 11:00230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
08:30 - 11:30808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00104231-3 Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 157414-2 Cosmetic Packaging and Labeling : 2 (2-0-4) 1
 199542-1 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0) 1
 205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 4-4,6-6
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 4
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 41-43
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 2-3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1
 221101-5 Korean I : 3 (2-2-5) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1-2
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 833200-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0) 901
 905231-1 Business Statistics and Quantitative Analysis : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 233305-2 Interactive Multimedia Production : 3 (2-2-5) 1
 234131-2 Theory of Western Music 1 : 3 (3-0) 1
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 303213-1 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303444-3 Digital Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 304211-1 Mechanics of Materials I : 3 (3-0) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 305471-2 Software Engineering : 3 (2-3-5) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 601422-1 Occlusion II : 2 (1-3) 1
 601542-1 Orthodontics II : 2 (0-6) 1
 652451-1 Professional Administration : 3 (3-0-6) 1
 701326-2 History of Thai Architecture : 3 (3-0-6) 1
 703224-1 Art and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 834358-1 Special topics in European History : 3 (2-2-5) 1
 901210-2 Introduction to Management : 3 (2-2-5) 901
 901210-3 Introduction to Management : 3 (3-0-6) 902
 902221-1 Principle of Finance and Accounting : 3 (3-0) 901
09:00 - 15:00701123-1 Architectural Drawing and Presentation : 3 (1-4-4) 1
10:00 - 12:00353432-3 Management of Student Development Activities : 3 (3-0-6) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 2
 369486-1 Teaching Mathematics in Secondary Schools : 3 (2-2-5) 1
 701428-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4) 1
 701446-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4-6) 1
11:00 - 13:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1-4
11:30 - 14:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104140-2 Physical Geography : 3 (2-2-5) 1
 118302-1 Environmental Toxicology : 3 (2-2-5) 1
 122111-1 General Fishery : 3 (2-2-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1
 255371-1 Probabilistic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256221-5 Organic Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-7
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 273255-2 Information Management : 3 (2-2-5) 1
 273372-1 Integrative Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:00219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00202101-4 Introduction to World Performing Arts : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 6-7
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 69-71
 206351-2 Introduction to Chinese Literature : 3 (2-2-5) 1
 207341-2 Japanese Reading II : 3 (2-2) 1
 207341-3 Language and Japanese Culture : 3 (2-2-5) 1
 208363-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 208442-3 Literary Tales : 3 (3-0) 1
 218361-2 History of Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 230425-3 International Law of the Sea : 2 (2-0-4) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 2-3
 232241-2 Introduction to Film : 3 (3-0-6) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 808305-1 International Finance : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 219431-1 Reading of Non Literary French Texts : 3 (3-0) 1
 221362-1 Korean Interpretation I : 3 (2-2) 1
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1-2
 224317-2 Tourist Psychology and Behavior : 3 (2-2-5) 1
 230438-3 Laws Related to Constitution : 2 (2-0-4) 1
 232370-2 Local Mass Media Planning and Management : 3 (3-0-6) 1
 234241-2 History of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 411201-1 Principles of Biochemistry : 4 (3-3-7) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
 552251-3 Thai Traditional Medicine I : 2 (1-2-3) 1
 557328-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 557423-2 Fire and Chemical EmergencyManagement : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 45-49
 232100-3 Concept and Theory of communication : 3 (3-0-6) 2
 233203-2 Creative Imaging Technology : 3 (2-2-5) 1
 303201-2 Fundamental of Electrical Engineering : 3 (3-0) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 4
 366322-1 Educational Research : 3 (3-0) 1
 369191-1 Being a Professional Teacher : 3 (2-2-5) 4
 369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 1
 369425-2 Language for Teachers : 3 (2-2-5) 1
 601523-1 Occlusion III : 2 (1-3) 1
 905341-1 International Marketing Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00151429-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2) 1
 199452-1 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 3
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1
 304445-1 Hydraulic Engineering : 3 (3-0) 1
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1
 312494-2 Selected Topics in Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 601432-2 Oral Diagnosis II : 2 (2-0) 1
 703323-2 Media Culture : 3 (2-2-5) 1
 833331-2 Public Policy : 3 (3-0-6) 2
 835332-2 Psychological Test for Counseling : 3 (2-2-5) 1
 901313-1 Conventions Management : 3 (2-2) 901
 902432-2 Human Resource Management in Multinationals : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 207432-2 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2) 1
 219345-1 French for Tourism II : 3 (2-2) 1
 219345-3 French for Tourism II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
15:00 - 17:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 104310-2 Statistical Analysis in Geography : 3 (2-2-5) 1
 205201-1 English for Communication II : 3 (3-0) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 21-22
 205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 2-2,4-4
 205475-1 English for Hotel Business : 3 (3-0) 2
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 208441-4 Didactic Literature : 3 (3-0) 1
 213202-1 Business Communication in Organization : 3 (2-2-5) 1
 230309-3 Law of Insurance : 2 (2-0-4) 1
 232100-3 Concept and Theory of communication : 3 (3-0-6) 3
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
 369481-1 Teaching Science : 3 (2-2-5) 2
 701466-2 Architectural Preservation : 3 (2-3-5) 1
 834232-2 History of Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00108371-1 Sanitation and Food Standards : 3 (2-3-5) 1-2
 108431-1 Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 121361-1 Drug and Feed Supplement : 3 (2-3-5) 1
 252413-4 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 256231-1 Inorganic Chemistry I : 3 (2-2-5) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  2 ธันวาคม 2558
08:00 - 10:00369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 2
 369481-1 Teaching Science : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107308-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 107433-1 Quality of Agicultural Produces : 3 (2-3-5) 1
 108341-1 Meat and Poultry Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 121316-1 Companion and Non-conventional Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 6-6,8-8
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 3
 205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 1-2
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 2
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 3
 216104-3 Principles of Advertisements : 3 (2-2-5) 1
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 224353-1 Front Office Operations : 3 (2-2-5) 1
 224427-1 Strategic Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 232304-3 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (3-0-6) 1
 233301-2 Statistics and Research for Information and Communication : 3 (2-2-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-13
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1-2
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 551111-2 Health Promotion in Workplace : 2 (1-2-3) 1
 551112-1 Introduction to Public Health and Health Promotion : 3 (2-2-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 551392-2 Community Health : 3 (2-2-5) 1
 552333-2 Internal Medicine for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00601332-3 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00701593-1 Thesis in Architecture I : 6 (0-12) 1
08:30 - 10:30213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 2-3
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:00230402-2 Public International Law : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:30231301-2 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:50701451-1 Architectural Programming and Assessment : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 901
 157412-1 Spa Principle and Application : 2 (2-0) 1
 199543-1 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0) 1
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 2-3,7-7
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 9
 207431-2 Japanese Conversation V : 3 (2-2) 1-2
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1-3
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 221201-4 Korean III : 3 (2-2-5) 1
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 232422-2 Journalism Production : 3 (2-2-5) 1
 233202-2 Script Writing for Multimedia : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 652317-2 Monitoring of Cardiopulmonary Function : 2 (1-2-3) 1
 703214-1 Graphic Design : 3 (2-2-5) 1
 830370-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833339-2 Public Sector Administration System : 3 (3-0-6) 1
 834334-2 History of ASEAN Community : 3 (2-2-5) 1
 900313-1 Korean III : 3 (2-2) 902
 900313-2 Korean III : 3 (2-2-5) 901
 900323-1 Chinese III : 3 (2-2) 902
 900323-2 Chinese III : 3 (2-2-5) 901
 900333-1 Intermediate Japanese I : 3 (2-2) 902
 900333-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 901
 900393-2 Thai III : 3 (2-2-5) 901
 904461-1 English for Logistics : 3 (2-2) 901
09:00 - 12:00199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 2
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199421-1 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3) 1-2
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-1,5-5
 206312-1 Classical Chinese : 3 (3-0) 1
 231372-2 Electronic Business and Electronic Commerce Management : 3 (2-2-5) 1
 232430-2 Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 2
 305382-1 Computer Architecture and Organization : 3 (2-2) 1
 305382-3 Computer Architecture and Organization : 3 (2-3-5) 1
 601488-1 Prosthetics II : 2 (2-0) 1
 601564-1 Periodontology IV : 2 (2-0) 1
 652438-1 Principle of Cardiopulmonary Bypass II : 3 (2-3-5) 1
 704213-2 Aesthetics : 3 (2-2-5) 1
 900373-2 German III : 3 (2-2-5) 901
 902415-1 Entrepreneurships and New Business Development : 3 (3-0) 901
10:00 - 12:00358421-1 Educational Research : 3 (2-2-5) 1
 369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 3
 369423-2 Inclusive Education : 3 (3-0) 1
10:01 - 12:00369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 4
 369481-1 Teaching Science : 3 (2-2-5) 3
11:00 - 12:00701464-2 Real Estate Development : 3 (1-4-4) 1
11:30 - 14:30107203-1 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 118303-1 Ecological Pollution Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 122231-1 Aquaculture : 4 (2-4-6) 1
 122344-1 Biotechnology in Fisheries Science : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 254251-3 Data Structure : 3 (2-2) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-2
 256351-4 Instrumentation for Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1
 256431-3 Inorganic Chemistry III : 3 (3-0-6) 1
 258301-3 Principles of Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261301-3 Methods of Theoretical Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262211-2 Analog Electronic Circuits I : 3 (2-2-5) 1
 262363-2 Energy Effect on Environment : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-3
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 1
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 19-20
 205424-3 Research Report Writing : 3 (3-0) 1-2
 208435-1 Word Coining, Word Study and Transliteration : 3 (3-0) 1
 218471-2 Myanmar Translation : 3 (2-2) 1
 219361-1 France Today : 3 (3-0) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2-3
 221401-1 Korean for Business and Secretary Work : 3 (2-2) 1
12:00 - 15:00222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 230102-2 Introduction to Public Law : 3 (3-0-6) 1-2
 234335-3 Tonal Counterpoint : 3 (2-2-5) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 2
 557421-2 Occupational Health and Safety Management : 3 (3-0-6) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:00601212-4 Community Dentistry II : 2 (1-3-3) 1
13:00 - 15:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 901-903
 232202-3 Arts, Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1
 358421-1 Educational Research : 3 (2-2-5) 2-2,4-4
 601451-1 Oral Surgery I : 2 (2-0) 1
 601554-1 Oral Surgery IV : 2 (2-0) 1
 652314-3 Pathophysiology of Heart, Great Vessels and Lung : 2 (2-0-4) 1
 701233-1 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 808314-2 Financial Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00151531-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 2
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199421-1 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3) 1-2
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 199551-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 214343-4 Investment and Portfolio Analyses : 3 (2-2) 1
 224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1-3
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302325-1 Mechanical Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2-3
 304434-1 Highway Engineering : 3 (3-0) 1
 304434-2 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 830364-1 Information and Mass Communication for Development : 3 (3-0-6) 1
 833102-1 Writing and Inquiry in Political Science : 3 (2-2-5) 3
 833311-2 Ethics in Political Science : 3 (3-0-6) 1
 834315-2 History of economic and social crises in Thailand : 3 (2-2-5) 1
 835341-2 Psychology for Human Resource : 3 (3-0-6) 1
 901450-1 The Travel Agency and Tour-Operator : 3 (2-2) 901
14:00 - 16:00213232-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1-2
 601306-4 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 17:00202301-4 Dance Appreciation : 3 (3-0-6) 1
 206411-2 Chinese Translation II : 3 (3-0) 1
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1-2
 233307-2 Information Users's Behavior : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-2
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 14-15
 208334-3 Problems of Thai Usage : 3 (3-0) 1
 219201-3 French III : 3 (1-4-4) 1
 230476-2 English for Lawyers : 3 (3-0) 1
 230476-4 English for Lawyers I : 2 (1-2-3) 1
 369485-1 Teaching Mathematics in Elementary Schools : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107306-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 107424-1 Economic Ornamental Plant and Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  3 ธันวาคม 2558
08:00 - 10:00353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 6
 369425-2 Language for Teachers : 3 (2-2-5) 4
 369431-1 Thinking Skills and Science Process : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107321-1 Field Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 107431-1 Rhizobacteria for Induced Disease Resistance and Plant Growth Enhancement : 3 (2-3-5) 1
 108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 121315-1 Aquaculture Technology : 3 (2-3-5) 1
 122251-1 Aquatic Ecology : 3 (2-3-5) 1
 122361-1 Introduction to Fishery Products : 3 (2-3-5) 1
 205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1-3
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 224213-1 Tourism Resources : 3 (3-0-6) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-5
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 401213-3 Human Gross Anatomy III : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 17:00701593-1 Thesis in Architecture I : 6 (0-12) 1
08:30 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-92,94-94
 230303-2 Family Law : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 17:00701416-1 Urban Architecture and Community Design Studio : 5 (1-8) 1
 701418-1 Architectural Design for Sustainability III : 4 (1-6-5) 1
09:00 - 11:00001200-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901-902
 104331-3 Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 208336-2 Thai Language and Culture : 3 (3-0) 1
 266354-1 Medical Entomology : 3 (2-3-5) 1
 266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 901344-2 Logistics for Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
 901444-1 World Destinations : 3 (3-0) 901
 905318-1 International Logistics Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00154306-2 Pharmacology for Dentistry I : 3 (3-0-6) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 216371-4 Multimedia Production : 3 (2-3-5) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 304321-2 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3) 1
 304321-3 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-2
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 307451-1 Alternative Energy and Environment : 3 (3-0-6) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 601484-1 Endodontics : 2 (1-3) 1
 703335-1 Information Design : 3 (2-2-5) 1
 704473-1 Arts Thesis : 6 (0-12) 1
 704473-2 Arts Thesis : 6 (0-12-6) 1
 902455-1 Human Resource Development : 3 (3-0) 901
10:00 - 12:00369322-2 Learning Management and Instruction : 3 (2-2-5) 6
 369425-2 Language for Teachers : 3 (2-2-5) 3
 652332-2 Non-invasive Cardiac Examination I : 3 (2-2-5) 1
10:01 - 12:00358421-1 Educational Research : 3 (2-2-5) 3
 369211-2 Curriculum Development : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1-3
11:30 - 14:30107100-1 Agricultural Meteorology : 3 (3-0-6) 1
 118304-1 Resources Science and Integrated Environment : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 3-4
 252351-3 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 262274-3 Introduction to Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-13,15-30,32-41,45-56,63-79
 104261-2 Urban Geography : 3 (2-2-5) 1
 202332-4 Performing Arts Research II : 3 (3-0-6) 1
 205483-5 Advanced Translation : 3 (2-2-5) 1
 207311-4 Japanese Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 207452-2 Japanese for Tourism : 3 (2-2) 1
 218461-2 Myanmar Economy and Politics : 3 (3-0) 1
 221311-2 Korean Reading I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00208431-2 Thai Language for Foreigners : 3 (3-0) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 552387-1 Holistic Health Care : 3 (2-2-5) 1-2
 554447-1 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00199541-1 Professional Communication : 2 (1-3) 1
 232423-2 Online Journalism Production : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 1
 902213-2 Computer Applications in Business : 3 (2-2-5) 901
 902361-1 Business Psychology : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 232431-2 Television Production : 3 (2-2-5) 1
 301211-1 Manufacturing Processes I : 3 (2-3) 1
 301341-2 Manufacturing Process Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 302424-1 Automatic Control Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303305-5 Applied Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303388-2 Digital Communication : 3 (3-0-6) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 304435-1 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 601462-1 Periodontology II : 2 (2-0) 1
 653422-4 Clinical Radiotherapy : 2 (2-0-4) 1
 701122-1 Arts Appreciation : 3 (1-4-4) 1
 833317-1 Introduction to Marxist Political Theory : 3 (3-0-6) 1
 901230-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 901
 905221-1 Accounting I : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:30707111-2 History of Western Art : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206307-1 Evolution of Chinese Character : 3 (3-0) 1
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1
 208231-2 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 234441-2 Musical Arrangment : 3 (3-0) 1
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 202302-3 ASEAN Performing Arts : 3 (3-0-6) 1
 208343-4 Influences of Some Foreign Languages On Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 219443-3 French for Secretarial Science : 3 (3-0) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221311-1 Korean Syntax : 3 (3-0) 1
 224215-1 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (3-0-6) 1
 230430-3 Administrative Court and Procedure : 2 (2-0-4) 1
 830365-1 Cultural Tourism and Social Identities : 3 (3-0-6) 1
 833221-2 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 2
15:00 - 18:00104366-1 Globalization and Global Cities : 3 (3-0-6) 1
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 121331-1 Industrial Feed Manufacturing : 3 (2-3-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 3-4
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  4 ธันวาคม 2558
08:00 - 11:00104241-2 Introduction to Geology : 3 (2-2-5) 1
 104333-2 Database and Geo-database Management : 3 (2-2-5) 1
 107432-1 Pest Diagnosis and Management : 3 (2-3-5) 1
 108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1
 108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 5
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-9
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-2
 258333-3 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258429-2 Aquatic Plant : 3 (2-3-5) 1
 258451-3 Biological Control : 3 (2-3-5) 1
 258462-3 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261401-4 Computational Physics : 3 (2-2-5) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 2
 552353-4 Thai Traditional Medicine III : 2 (1-2-3) 1
 557422-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00213494-1 Undergraduate Thesis : 6 (0-18-9) 1
08:30 - 10:30231461-12 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
08:30 - 11:30231230-2 Data Structure and Algorithm : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 901
 151529-1 Professional Communication : 2 (1-3) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 74
 206313-2 Chinese for Business : 3 (3-0) 1
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 208437-1 Pali and Sanskrit Language in Thai Language : 3 (3-0) 1
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 230200-3 Obligations Law : 3 (2-2-5) 1-2
 232304-2 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (2-2-5) 1
 233308-2 Data Communications for Communication Arts : 3 (3-0-6) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 902254-1 Emotional and Stress Management : 3 (3-0) 901
 902372-2 Employment Laws and Industrial Relations : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157302-1 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0) 1
 157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199541-1 Professional Communication : 2 (1-3) 1
 205262-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1-3
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 2-3
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 216318-3 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1
 216371-4 Multimedia Production : 3 (2-3-5) 2
 232342-2 Media Literacy : 3 (3-0-6) 2
 301315-2 Industrial Instrumentation and Measurement : 3 (3-0-6) 1-2
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303303-2 Electrical Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 304437-1 Highway Materials : 3 (2-3) 1
 307425-2 Industrial Water Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 653471-2 Law Ethic and Management for Radiological Technologist : 1 (1-0-2) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 830100-1 Concepts, Philosophy, Society, and Culture : 3 (3-0-6) 1
 834252-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 901360-1 Public Relations and Hotel Promotions : 3 (2-2) 901
10:00 - 12:00214310-1 Introduction to Game Theory : 3 (3-0) 1
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 1-5
 369293-1 Professional Experience in School II : 1 (0-2-1) 1
 701131-3 Basic Building Construction System and Material : 3 (1-4-4) 1
11:30 - 14:30107322-1 Economic Fruit Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 118305-1 System Thinking and Environmental Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 252461-3 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 2
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256423-4 Organic Synthesis : 3 (2-2-5) 1
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262321-2 Microcontroller and Its Applications : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 2
 207281-1 Japanese Skills I : 3 (2-2) 1-3
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 218462-1 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (3-0) 1
 219371-1 Introduction to French Linguistics : 3 (3-0) 1
 219371-2 Introduction to French Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221321-3 Korean Writing I : 3 (2-2-5) 1
 221411-1 Korean Phonetics : 3 (3-0) 1
 224222-3 ASEAN Culture for Tourism : 3 (3-0-6) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 830110-1 History of Development : 3 (3-0-6) 1
 833342-2 Local Government and Related Laws : 3 (3-0-6) 1
 835113-3 Personality Development : 3 (3-0-6) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00206342-3 Chinese Writing II : 3 (3-0) 1
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-25
 554441-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
13:00 - 15:00001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 901
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
 230403-3 Taxation Law : 3 (3-0-6) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 701336-1 Large-scale Building construction and Building System : 3 (2-3-5) 1
 701345-1 Large-scale Building Construction and Building System : 3 (2-3) 1
 901310-1 Strategic Management in Tourism Industry : 3 (3-0) 901
 901311-2 Planning, Development and Strategic Management in Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
 902337-2 Current Issues in Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104336-1 Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 151529-1 Professional Communication : 2 (1-3) 1
 155425-1 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3) 1
 199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 199411-1 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3) 2
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-2
 231410-1 Computer Organization and Design : 3 (2-2-5) 1
 233200-2 Audio-Visual Communication : 3 (2-2-5) 1
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 833221-2 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834383-1 The Cultural Tourism : 3 (2-2-5) 1
 904471-1  Principles of Advertising and Public Relations : 3 (3-0) 901-902
 905232-1 Microeconomics : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00207462-1 Japanese Interpretation : 3 (2-2) 1
 208301-3 Thai Linguistic : 3 (2-2-5) 1-2
 208347-3 Historical Literature : 3 (3-0) 1
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 2
 219442-3 French for Business : 3 (3-0) 1
15:00 - 17:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3,5-5
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1
 830102-1 Basic Concepts of Ecological System and Society : 3 (3-0-6) 1
 834151-1 World Civilization : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107415-1 Marketing and Agricultural Economics : 3 (3-0-6) 1
 108402-1 English for Food Science and Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 122371-1 Introduction to Marine Science : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 2
 255325-1 Risk and Insurance : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
 วันที่  8 ธันวาคม 2558
08:00 - 11:00205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 2-3
 205347-2 Mythology : 3 (3-0) 1
 207321-2 Japanese Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1
 222204-3 Cost Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 224428-2 Seminar in Tourism : 1 (0-3-2) 1
 230203-2 Criminal Law : General Principles : 3 (2-2-5) 1-3
 232441-1 Film Editing : 3 (2-2-5) 1
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-10
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 262254-2 Building Energy Physics : 3 (3-0-6) 1
 266321-2 Systematic Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 551112-1 Introduction to Public Health and Health Promotion : 3 (2-2-5) 2
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 1
 552261-2 Thai Traditional Therapeutic Massage I : 2 (1-2-3) 1
 557323-2 Industrial Safety : 3 (2-2-5) 1
 557426-3 Industrial Psychology : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 207471-2 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2) 1
 218110-2 Myanmar Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 221331-2 Korean Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 233402-2 Communication Technology : 3 (3-0-6) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 830211-1 Theoretical Approaches in Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1-2
 833221-2 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 3
 835111-2 Basic Statistics in Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 901101-2 Psychology for Service Industry : 3 (2-2-5) 901
 902362-2 Organizational Development : 3 (3-0) 901
 904365-1 English in Marketing : 3 (2-2) 901
09:00 - 12:00152402-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0) 1
 157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199221-2 Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy : 3 (3-0-6) 1
 199401-1 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0) 1
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 202102-3 Performing Arts History : 3 (3-0-6) 1
 214480-2 Introduction to Economic Research Method : 3 (2-2) 1
 216215-3 Organizational Communication : 3 (2-2-5) 1
 224333-1 Tour Organizing : 3 (2-2-5) 1-2
 231322-1 JAVA Programing in Business : 3 (2-2-5) 1
 233304-2 Information Storage and Retrieval : 3 (3-0-6) 1
 302461-1 Measurement and Instruments for Mechanical Engineers : 3 (3-0-6) 1
 303313-2 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0) 1
 303313-3 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0-6) 1
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1
 312401-2 Safety in Chemical Industries : 3 (3-0-6) 1
 834111-1 The Development of the Traditional Thai State : 3 (2-2-5) 1
 835221-1 Psychology of Learning and Behavior : 3 (2-2-5) 1
 902242-2 Organisational Behavior : 3 (2-2-5) 901
 905111-1 Principles of Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00653441-2 Nuclear Medicine Technology and Clinical Nuclear Medicine : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00208333-2 Language for Special Purposes : 3 (3-0) 1
11:30 - 14:30252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-1,4-5
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-14
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258428-2 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 207151-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 218231-3 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 219421-1 Conversation and Discussion II : 3 (2-2) 1
 830101-1 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-3-6) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 2
 835342-2 Training Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230305-3 Civil Procedure Law I : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00202352-3 Script Writing II (Play) : 3 (2-2-5) 1
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1
 206413-1 Chinese for Tourism : 3 (3-0) 1
 222104-1 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 222331-1 Public Sector Accounting : 3 (3-0-6) 1
 222413-1 Seminar in Management Accounting : 3 (3-0-6) 1
 401203-2 Anatomy II : 3 (2-3-5) 1
 551251-1 Population and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551314-4 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 552241-2 Thai Traditional Pharmacy I : 2 (1-2-3) 1
 552363-2 Thai Traditional Therapeutic Massage III : 2 (1-2-3) 1
 554241-1 Environmental Health for Community and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 554457-2 Environmental Monitoring : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00213321-2 Family Business Management : 3 (3-0-6) 1
 216373-2 Corporate Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 902356-2 Personnel Development : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 224214-1 Cross Cultural Communication in Services : 3 (3-0-6) 1
 231260-1 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 231350-2 Database Development and Management : 3 (2-2-5) 1-2
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 304101-1 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 304333-3 Transportation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 653432-1 Ultrasonography : 2 (1-2-3) 1
 830212-1 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833231-2 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834212-2 The Development of the Modern Thai State : 3 (2-2-5) 1
 834323-1 History of the Lower Northern Communities : 3 (2-2-5) 1
 901367-1 Customer Service : 3 (2-2-5) 901
 901467-1 Customer Service : 3 (2-2) 901
 905212-1 Production and Operations Management : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 2
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205131-3 Basic Oral Skills : 3 (2-2-5) 4-5
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 12-13
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 219103-3 French I : 3 (1-4-4) 1-2
 221131-1 Korean Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 230100-2 Civil Law : General Printciples : 3 (3-0-6) 1
 230420-3 International Trade Law : 2 (2-0-4) 1
 830333-2 Economic and Social Policy for Local Development : 3 (3-0-6) 1
 833222-2 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 17:00830110-1 History of Development : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  9 ธันวาคม 2558
08:00 - 11:00214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 3-4
 214484-2 Operation Research : 3 (2-2-5) 1
 230307-3 Criminal Procedure Law : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-4
 252421-5 Linear Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-8
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554348-2 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 557424-2 Workplace Risk Assessment and Management : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 15:50707343-2 Basic Print Marking : 4 (1-6-5) 1
08:30 - 11:30213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 3-4
09:00 - 11:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901
 157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 199442-1 Laws in Pharmacy : 2 (2-0) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 207241-3 Japanese Reading Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 207453-1 Japanese : Social and Cultural Analysis : 3 (2-2) 1
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 266331-4 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1-2
 552111-2 Introduction to Applied Thai Traditional Medicine : 1 (0-2-1) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1-3
 900315-1 Korean V : 3 (2-2) 901
 900325-1 Chinese V : 3 (2-2) 901-902
 900335-1 Intermediate Japanese III : 3 (2-2) 901-902
 900392-1 Thai Language II : 3 (2-2) 901
 900395-1 Thai Language V : 3 (2-2) 901
 901240-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 901341-2 Human Resource Development in Tourism : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00151531-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 152325-1 Pharmaceutical Quality Control for doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199551-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1
 206414-1 Chinese Teaching as a Foreign Language : 3 (3-0) 1
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 208321-3 Development of Literary Works : 3 (2-2-5) 2
 213314-2 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
 213371-2 Operations Management : 3 (2-3-5) 1-2
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 231340-2 Web Designs and Development : 3 (2-2-5) 1
 231361-1 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 302368-2 Laboratory for Mechanical Engineers I : 1 (0-3-1) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 304314-1 Structural Analysis II : 3 (3-0) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 307321-2 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
 307448-2 Environmental System Modeling : 3 (3-0-6) 1
 413221-2 Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1-2
 601486-1 Operative Dentistry II : 2 (1-3) 1
 653312-1 Radiobiology : 2 (2-0-4) 1
 834141-1 The Historical Development of South Asia : 3 (2-2-5) 1
 834214-1 Art History and Archeology in Thailand : 3 (2-2-5) 1
 905323-1 Business Finance : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 835355-1 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 12:00701465-1 Real Estale Development : 3 (1-4) 1
11:30 - 14:30252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 2-3,6-6
 254272-2 Visual Basic Programming : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256463-3 Chemistry for Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 262381-2 Cement Technology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1
 835211-2 Sensation and Perception : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:30230407-2 Legal Philosophy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205251-2 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-2
 206123-1 Chinese Phonological System : 3 (2-2-5) 1
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 222402-2 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1
 552343-3 Thai Traditional Pharmacy III : 2 (1-2-3) 1
 554340-1 Analytical Chemistry and Environmental Health Laboratory : 3 (1-4-4) 1
 554448-2 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 557427-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 557428-1 Occupational Medicine : 3 (3-0-6) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
12:30 - 14:30834322-1 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00214344-2 Public Finance : 3 (3-0-6) 1
 231102-1 Software Package in Business : 3 (2-2-5) 1
 231303-2 Academic English in Business Computing : 3 (2-2-5) 1
 601415-1 General Medicine : 3 (3-0) 1
 902334-1 Conflict Management : 3 (3-0) 901
 902351-2 Leadership and Decision Making : 3 (2-2-5) 901
 905343-1 Foreign Direct Investment : 3 (2-2-5) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00152325-1 Pharmaceutical Quality Control for doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199452-1 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 2
 266383-1 Quality Management of Microbiological Laboratory Testing : 3 (2-3-5) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302333-1 Applied Themodynamics : 3 (3-0) 1
 303342-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 1-2
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00835336-2 Career Counseling : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00208321-3 Development of Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 2
 230202-3 Property Law : 3 (2-2-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-16
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 830369-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
 833211-2 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  11 ธันวาคม 2558
09:00 - 11:00902416-3 Strategic Management : 3 (3-0) 901
 904362-1 English for International Business : 3 (3-0) 901
 905344-1 Innovation Management and New Product Development : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157201-2 Introduction to Cosmetic Formulation : 2 (2-0-4) 1
 199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 199451-1 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3) 1
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312271-1 Basic Chemistry Laboratory for Chemical Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
13:00 - 15:00701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
 707315-2 History of Eastern Art : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00301303-1 Engineering Statistics : 3 (3-0) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1-2,4-4
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 653121-2 Good Health and Good Life : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  12 ธันวาคม 2558
13:00 - 16:00304417-1 Design of Timber and Steel Structures : 3 (3-0) 1
 304417-4 Design of Timber and Steel Structures : 4 (3-3-7) 1
 วันที่  14 ธันวาคม 2558
09:00 - 12:00302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 2
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?