ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  28 เมษายน 2560
13:00 - 16:00499102-2 Professional Development II : 2 (1-2-3) 1
 703123-2 History of Art and Design : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  29 เมษายน 2560
09:00 - 10:30405213-1 Pathology : 4 (3-2) 1
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1-2
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 11:00001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 1
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 34-44
12:00 - 14:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-4
13:00 - 16:00301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 3
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 2
15:00 - 17:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1-2
 วันที่  30 เมษายน 2560
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 12:00266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1-3
15:00 - 17:00001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  1 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 121271-1 Fisheries and Animal Products : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 25
 219303-2 French Composition : 2 (1-2-3) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 256332-4 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1
 258332-3 Invertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258441-2 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-2
09:00 - 11:00001200-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-90
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 901-902
 104354-2 Geomorphology : 3 (2-2-5) 1
 199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1-2
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 808334-1 Equity Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 900391-2 Thai I : 3 (2-2-5) 901
 901361-2 Front Office Services : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00107310-1 Principles of Plant Breeding and Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157351-2 Safety of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 201242-2 Thai Music Skill (String) IV : 3 (2-2-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303493-2 Special Topics in Telecommunication Engineering I : 3 (2-2-5) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 305351-3 Computer System Engineering : 3 (2-3-5) 1
 309231-2 Physical Metallurgy : 3 (2-2-5) 1
 312305-2 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30232342-2 Media Literacy : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30122212-1 Fishery Economics : 3 (2-2-5) 1
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 254364-2 Microprocessor : 3 (2-2-5) 1-2
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 256232-2 Inorganic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256444-3 Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 256468-1 Entrepreneurship for Chemists : 3 (3-0-6) 1
 258212-2 Cell Biology : 3 (2-3-5) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262312-2 Analog Electronic Circuits II : 3 (2-2-5) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-7,9-10
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 6-7
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 14-17
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 231101-3 Principle of Computers for Business Applications : 3 (2-2-5) 1
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
 830370-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 833200-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0) 1
12:00 - 14:30230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 219345-3 French for Tourism II : 3 (2-2-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 784101-1 Introduction to Philosophy : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 9-11
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 384401-1 Culture and Thai Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 652261-2 Patient Assessment : 2 (1-2-3) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901-902
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
 900392-2 Thai II : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00108353-2 Packaging Innovation : 3 (2-3-5) 1
 118312-2 Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
 157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 201252-1 Besic Level of Thai String Instrument Playing : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 46-47,66-66
 301498-3 Special Problems in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 1-1,3-3
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 2
 307412-1 Design of Air Pollution Control System : 3 (3-0-6) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 312457-1 Renewable Energy : 3 (3-0-6) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 2
14:00 - 16:00104458-2 Environmental Impacts Assessment : 3 (2-2-5) 1
 232221-2 News Reporting : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1-6
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 1-2
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 221322-1 Korean Writing II : 3 (2-2-5) 1
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 835334-2 Couple and Family Counseling : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 28-30
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 83-85,89-89
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  2 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00001254-3 Swimming : 1 (0-2-1) 1
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 122141-1 Aquatic Invertebrate : 2 (1-2-3) 1
 205141-1 Background to British Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 23-24
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1
 254485-3 Special Topics in Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-4
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1-1,4-4
 258428-2 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 2-3
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 557325-2 Occupational Health, Safety and Environment Laws : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 17:00218497-2 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
08:30 - 11:00214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 2
08:30 - 11:30213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-3
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 118313-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 213230-1 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
 231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 384301-1 Methods of Teaching Thai Language : 3 (3-0-6) 1
 808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
 901220-1 Principles of Marketing for Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 901
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 201242-1 Thai Music Skills IV : 3 (2-2) 1
 208102-1 Reading : 3 (3-0) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1
 216318-3 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 216372-2 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302477-1 Renewable Energy Resources : 3 (2-2-5) 1
 303241-4 Fundamental Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-3
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 2
 307311-1 Air Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 309437-3 Solidification and Casting : 3 (2-2-5) 1
 653352-1 Instrument and Dosimetry in Radiotherapy : 3 (3-0-6) 1
 657325-1 Ocular Disease 1 : 3 (2-2-5) 1
 701132-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00224216-1 Human Resources Management in Tourism Businesses : 3 (3-0-6) 1
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 2-2,5-5
 358421-1 Educational Research : 3 (2-2-5) 1
 369487-1 Teaching Mathematics in Secondary Schools : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 12:00001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 901-902
11:00 - 13:00216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30107309-1 Harvesting and Postharvest Management : 3 (2-3-5) 1-2
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-6
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254481-2 Computer Graphics : 3 (2-2-5) 1
 258325-1 Biology of Medicinal Plants : 3 (2-3-5) 1
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261356-1 Introduction to Biophysics : 3 (3-0-6) 1
 262417-2 Analog Signal Processing and Active Filter Design : 3 (2-2-5) 1
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-3,5-7
 231252-1 Business System Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 73-74,76-76
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701343-1 Site Planning and Landscape Architecture : 2 (1-3-3) 1
 701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
 902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
 904231-2 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00151532-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 199552-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1
 201382-1 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 45
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
 232331-2 Television Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1-2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 303361-2 Microprocessors : 3 (2-3-5) 1-2
 304390-1 Ethic for Engineers : 1 (1-0-2) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 4-8
 305372-3 Compiler Construction : 3 (2-3-5) 1
 309313-2 Transport Phenomena in Materials Processing : 3 (3-0-6) 1
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 830337-1 Sociology of Family : 3 (3-0-6) 1
 833342-2 Local Government and Related Laws : 3 (3-0-6) 1
 833354-1 Selected Readings in Political Science : 3 (2-2-5) 1
 901340-2 Research Methodology in Tourism : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00208321-2 Academic Writing : 3 (3-0) 1
 213361-2 Human Resource Management : 3 (3-0-6) 1
 808306-1 Business English for Finance : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-3
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 3
 208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1-2
 219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1-2
 224251-1 Hotel Services and Operation : 3 (2-2-5) 1
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 224121-1 Creative Thinking for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
 830369-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 18:00107353-1 Philosophy of Sufficiency Economy; Agricultural Wisdom and their Culture : 3 (2-3-5) 1
 108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1-2
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 2-3
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  3 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 366202-1 Psychology and Guidance for Teachers : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00108372-1 Principles of Agro-Industrial Quality Assurance : 3 (2-3-5) 1-2
 118203-2 Environmental Soil Sciences : 3 (2-2-5) 1
 118314-2 Current Issues and Case Study of Watershed Ecosystem : 3 (2-2-5) 1
 205142-1 Mythology and Western Religions : 3 (3-0-6) 1-5
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-10
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-6
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-3
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1-2
 262212-1 Electronics : 3 (2-2-5) 1-2
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 552121-2 Medical Botany : 3 (2-2-5) 1
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 902
 001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 19
 206143-1 Chinese Characters : 3 (2-2-5) 1
 206331-2 Chinese Proverbs and Idioms : 3 (2-2-5) 1
 208461-1 Literature in Translation : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 218364-1 Myanmar Economy and Politics : 3 (2-2-5) 1
 905217-1 Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50707391-2 Research Methodology on Visual Art Design : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 901
 151532-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 199552-1 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
 205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-3
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 1
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 2
 219304-3 Advanced French Writing : 2 (1-2-3) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 2
 232106-1 Introduction to Public Relations and Advertising : 3 (2-2-5) 1
 233401-3 Database Administration for Communication Arts : 3 (2-2-5) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 305224-1 Digital Logic : 4 (3-3-7) 1
 369482-1 Teaching Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 554349-1 Principle of Air Pollution and Noise Control : 3 (2-2-5) 1
 557322-2 Occupational Health Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 657211-1 Ocular Anatomy : 2 (1-2-3) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 383402-1 English Language Learning Assessment and Evaluation : 3 (3-0-6) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 701112-1 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 808202-1 Financial Market and Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 31
11:30 - 14:30122142-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 79-82
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 18
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 252481-2 Special Topics in Applied Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1-4
 255211-3 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255327-1 Mathematics for Finance : 3 (2-2-5) 1
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1
 262315-2 Principles and Models of Semiconductor Devices : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 262376-2 Magnetic Materials and Applications : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5-7,15-15,17-18,39-40,44-51,53-56,74-74,77-78
 213302-4 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (3-0-6) 1-2
 830343-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
 234362-1 Orchestrations : 3 (3-0-6) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 64
 216313-3 Public Relations Management : 3 (2-2-5) 1
 232340-2 Film Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 233402-2 Communication Technology : 3 (3-0-6) 1
 353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 1
 701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
 701466-2 Architectural Preservation : 3 (2-3-5) 1
 808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:30901270-2 Introduction to Tourism Business Law : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 201111-3 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 222341-1 Software Packages in Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 233306-2 Web Site Design and Development : 3 (2-2-5) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1-2
 302345-2 Gas Dynamics : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-2
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 1-2
 305434-4 Digital Image Processing : 3 (2-3-5) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 833111-2 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 834375-1 History of Western World Ideas : 3 (2-2-5) 1
 901343-2 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
 902221-2 Principles of Finance and Accounting : 3 (2-2-5) 901
 905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 1
 221398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 224112-1 Information Technology and Communication for Tourism : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1-3
 208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 2
 224325-1 Sustainable Tourism Development : 3 (3-0-6) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 833341-2 Thai Local Government : 3 (3-0-6) 1
 835213-2 Psychological Measurement and Testing : 3 (2-2-5) 1
 835343-2 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00104120-2 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 22
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-11
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 273388-1 Introduction to Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 19:00261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 2
15:01 - 17:00369483-1 Biology Teaching : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  4 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 107202-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1-2
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 26-27
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-7
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-2
 258423-2 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1-2
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1-2
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 401201-2 Anatomy and Physiology of Cardiopulmonary System : 3 (2-3-5) 1
 552121-2 Medical Botany : 3 (2-2-5) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1-2
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 10-13
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 57-60
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 3-4
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 221102-5 Korean II : 3 (2-2-5) 1
 224347-1 Recreation for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
 835347-1 Leadership Psychology : 3 (3-0-6) 1
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
 902431-1 Compensation Administration : 3 (3-0) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905213-1 Business Law : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199553-1 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6) 1
 199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 2
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 2
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 2
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 303389-2 Communication Network and Transmission Lines : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309411-1 Deterioration of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 2
 554347-1 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 652336-2 Critical and Emergency Care of Cardio-thoracic Patient : 3 (2-3-5) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 2
 833232-2 Public Organization and Management : 3 (3-0-6) 2
 901345-2 Current Trends and Issues in Tourism : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 60-60,67-67
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104467-1 Location Theory : 3 (2-2-5) 1
 107311-1 Community and Industry Study : 3 (1-4-4) 1
 118201-2 Earth Science : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 25
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 20
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256452-2 Advanced Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258361-4 Photography and Drawing in Science : 3 (1-4-4) 1
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 262481-2 Concrete Technology : 3 (3-0-6) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 14:00205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221381-1 Korean Translation I : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 830354-1 Peace Studies and Conflict Management : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 2-3
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1-2
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 213373-2 Logistics Management : 3 (3-0-6) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 415471-2 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551252-2 General Knowledge of Druge : 3 (2-2-5) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
 554242-1 Arthropod and Rodent Control : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00216317-2 Broadcasting Production : 3 (2-3-5) 1
 224111-1 Tourism Industry : 3 (3-0-6) 1
 701327-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 16:00157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 201232-4 Thai Music Ensemble IV : 1 (0-2-1) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1-2
 224342-3 Souvenir Product for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 233302-2 Law of Information Technology and Communication : 3 (3-0-6) 1
 234132-1 Theory of Western Music II : 3 (2-2-5) 1
 301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302233-2 Applied Thermodynamics : 3 (3-0-6) 1
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 309370-1 Metal Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312406-1 Chemical Engineering Plant Design II : 3 (3-0-6) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1-2
 657324-1 Pediatric Optometry : 3 (2-2-5) 1
 808203-1 Financial Management Theory : 3 (2-2-5) 1
 833314-2 Contemporary Political Ideology : 3 (3-0-6) 1
 835345-1 Consumer Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835352-1 Personality Assessment : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:50707458-2 Cultural Management : 3 (1-4-4) 1
14:00 - 16:00808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00206421-2 Chinese for Tour Guide : 3 (2-2-5) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 219454-3 Eighteenth and Nineteenth Century French Literature : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00104262-1 Geography of Southeast Asia : 3 (3-0-6) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
 830340-1 Urban Development : 3 (3-0-6) 1
 834131-1 History of Traditional Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 834322-1 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 835222-1 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00108401-1 Agro-Industrial Plant Management : 3 (2-3-5) 1-2
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1-2
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-10
15:00 - 19:00262202-1 Thermal Physics and Statistical Physics : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  5 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00833212-2 Comparative Politics : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00651362-3 Histotechniques and Cytology : 2 (1-2-3) 1
10:00 - 12:00214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00833352-1 Seminar on International Security Issues : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 16:00830367-1 Marginalized People and Development : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:00353131-2 Psychology for Teachers : 3 (2-2-5) 4
 วันที่  6 พฤษภาคม 2560
09:00 - 12:00231462-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  7 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-2
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  8 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00266451-2 Sanitation Microbiology : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00107205-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 107312-1 Agricultural Finance and Co-operation : 3 (2-3-5) 1
 108315-1 Snack Technology : 3 (2-3-5) 1
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 2-3
 222102-3 Principles of Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-4
 230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
 252452-5 Special Topics in Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1-2
 258335-2 Animal Physiology : 3 (2-3-5) 1
 258431-3 Zoogeography : 3 (2-3-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 262323-2 Computer Programming for Applied Physics I : 3 (2-3-5) 1
 266483-2 Laboratory Quality Techniques in Cosmetics and Medical Device : 3 (1-6-5) 1
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00104232-2 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 118332-2 Waste Management Technology : 3 (2-2-5) 1
 201132-1 Thai Music Ensemble II : 1 (0-2-2) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 66-66,71-71,75-76
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 2
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 1-1,3-4
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 208372-1 Literature of Drama : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1-2
 221202-4 Korean IV : 3 (2-2-5) 1
 221442-1 Korean Novels, Short Stories and Movies : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1-2
 230409-3 Alternative Dispute Resolution : 2 (1-2-3) 1
 230444-3 Economic Crimes : 2 (2-0-4) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 830339-1 Human Development : 3 (3-0-6) 1
 835112-2 Applied Statistics for Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 900314-1 Korean IV : 3 (2-2) 902
 900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901
 900334-1 Intermediate Japanese II : 3 (2-2) 902
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
 900394-2 Thai IV : 3 (2-2-5) 901
 902232-2 Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50707318-1 Art Criticism : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157341-2 Management of Health and Beauty Business : 3 (3-0-6) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 216216-2 Art of Photography for Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 224231-1 Tour Business Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 232130-1 Introduction to Broadcasting : 3 (3-0-6) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1
 551317-1 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554341-3 Food Safety and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
 557425-2 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
 651323-2 Hematology III : 2 (1-2-3) 1
 833232-2 Public Organization and Management : 3 (3-0-6) 1
 833328-1 Southeast Asia in World Politics : 3 (3-0-6) 1
 905222-1 Accounting II : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 64
 214112-2 Macroeconomics I : 3 (3-0-6) 1
 654312-1 Pharmacology for Physical Therapy : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30107313-1 Law and Regulation, Safety Produces, International and Export Standard : 3 (2-3-5) 1
 121333-1 Principles of Feed Engineering : 3 (2-3-5) 1
 121334-1 Extrusion technology for feed industry : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 24-24,26-26
 252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1-2
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-11
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256463-3 Chemistry for Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258333-3 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258342-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-7
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-2
 206201-2 Chinese History : 3 (2-2-5) 1
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
 207411-2 Presentation in Japanese : 3 (2-2-5) 1
 208261-1 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 221131-1 Korean Conversation I : 3 (2-2-5) 1
 230471-3 Maritime Law : 2 (2-0-4) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1
 830271-1 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 2
 834326-1 History of Thai Local Politics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00205242-2 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-4
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 219261-3 French Civilization I : 2 (1-2-3) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 551354-2 Clinical Primary Health Care II : 3 (2-2-5) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
 554243-1 Water Supply and Water Quality Management : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 16:00401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
12:30 - 14:30652121-2 Food and Health : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 13:50652245-2 Introduction to Cardio-Thoracic Technology : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00156442-1 Tobacco and Health : 3 (3-0) 1
 232341-2 Film Theory and Critism : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 653213-2 Patient Care in Radiology : 2 (1-2-3) 1
 901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 901
 902112-1 Introduction to Marketing : 3 (3-0) 902
 902112-3 Introduction to Marketing : 3 (2-2-5) 901
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901-902
 905342-1 Approaches to Entering New Overseas Markets : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00118424-2 Ecological and Health Risk Assessment : 3 (2-2-5) 1
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 202271-1 Performing Arts and Music : 3 (2-2-5) 1
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 222203-2 Taxation I : 3 (2-2-5) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 307421-2 Water Supply Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 551312-5 Group Dynamics and Teamwork in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 830334-1 Integrated Strategies and Sustainable Development : 3 (2-2-5) 1
 833112-1 Thai Politics and Government : 3 (3-0-6) 2
 834253-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835346-1 Psychology in Organizational Development : 3 (3-0-6) 1
 901260-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00707124-2 Visual Art Drawing : 3 (1-4-4) 1
14:00 - 16:00224326-1 Survey and Research Methodology for Tourism : 3 (2-2-5) 1-8
14:00 - 17:00234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 73
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 808312-2 Credit Management : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107204-1 Introduction to Soil Science : 3 (2-3-5) 1-2
 108313-1 Food Processing II : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
17:00 - 20:00303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305232-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 วันที่  9 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 11:00121351-1 Feed Production Planning and Management : 3 (2-3-5) 1
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 231241-1 Digital Telecommunication and Network : 3 (2-2-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 258426-2 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
 258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-16
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:30413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
08:00 - 12:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1-2
 654355-2 Neurological Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00205497-1 Co-operative Education : 6 (0-18-9) 1
08:30 - 11:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1-2
09:00 - 10:30402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00118322-2 Hydrogeology : 3 (2-2-5) 1
 199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 206232-1 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-2
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208361-2 Lilit Literature : 3 (2-2-5) 1
 218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
 219270-3 French Phonetics : 2 (1-2-3) 1
 230437-4 Special Topic on International Law : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 701337-1 Building System and Equipment : 3 (2-3-5) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 902354-1 Principles of Smart Human Resource Training : 3 (2-2-5) 901
 905141-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
 905351-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
 909104-1 Introduction to Business : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50652335-2 Cardiac Catheterization I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00107314-1 Logistics and Supply Chain Management in Agribusiness : 3 (1-4-4) 1
 107341-1 Organic Agriculture : 3 (2-3-5) 1
 157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 224232-1 Tour Guiding : 3 (2-2-5) 1
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 2
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 303491-3 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305383-3 Operating Systems : 3 (2-3-5) 1
 309414-2 Materials Characterization : 3 (3-0-6) 1
 312451-2 Separation Technology : 3 (3-0-6) 1
 701452-1 Law and Professional Practice : 3 (3-0-6) 1
 830368-1 Politics and Social Development : 3 (3-0-6) 1
 834142-1 The Historical Development of East Asia Before 1800 : 3 (2-2-5) 1
 834373-2 Dynamics of the World after Industrial Revolution : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
 232420-2 Advanced News Reporting : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104230-2 Surveying and Global Positioning System : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 22
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 256453-2 Application of Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-3
 273371-2 Information Retrieval : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 88
 206398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 219270-3 French Phonetics : 2 (1-2-3) 1
 221312-2 Korean Reading II : 3 (2-2-5) 1
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 830103-1 Systematic Thinking Development : 3 (2-2-5) 1
 834337-1 Specific Issues in Southeast Asian History : 3 (2-2-5) 1
 835113-2 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 16
 207342-2 Academic Japanese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 219398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 230304-3 Succession Law : 3 (2-2-5) 1
 401204-1 Applied Human Anatomy : 3 (2-2-5) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 554348-1 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 14:30199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
13:00 - 15:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 652313-3 Anesthesiology and Cardiopulmonary System : 2 (1-2-3) 1
 701470-1 Liveable Towns and Sustainable Communities : 2 (2-0-4) 1
 901242-2 Tourist Behaviors : 3 (2-2-5) 901
 902131-2 Overview of Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
 902214-1 Diplomatic Communication : 3 (2-2-5) 901
 904131-1 Reading Techniques : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00118321-2 Tropical Ecosystems Security and Global Climate Change : 3 (2-2-5) 1
 231120-2 Computer Programming : 3 (2-2-5) 1
 232330-3 Radio Script Writing : 3 (2-2-5) 1
 266382-2 Microbiological Laboratory Quality Assurance : 3 (1-6-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 303251-3 Electrical Instruments and Measurements : 3 (3-0-6) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 304325-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 305222-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3) 1
 307441-2 Environment Impact Assessment : 3 (3-0-6) 1
 411204-1 Techniques in Biochemisrty, Cell and Molecular Biology : 4 (2-6-7) 1
 833222-2 Thai Foreign Relations : 3 (3-0-6) 1
 834213-2 Economy, Society and Politics in Thailand since B.E. 2500 to Present : 3 (2-2-5) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901362-2 Food and Beverage Services and Restaurant Management : 3 (2-2-5) 901
 905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 17:00107323-1 Vegetable and Spice Crop Production : 3 (2-3-5) 1
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-2
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 2
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-5
 222307-1 Business Ethics and Good Corporate Governance : 3 (3-0-6) 1
 230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 1-2
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 830231-1 Planning and Project Implementation for Social Development : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00258445-2 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  10 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-3
09:00 - 11:50652337-2 Principle of Cardiopulmonary Bypass I : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 12:00107202-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 3
 157332-2 Natural Products for Cosmetics II : 3 (2-3-5) 1
 199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 651313-2 Clinical Chemistry III : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:50654356-2 Cardiopulmonary Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  11 พฤษภาคม 2560
08:00 - 10:00213372-2 Total Quality Management : 3 (3-0-6) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 11:00104250-2 Environmental Sciences : 3 (2-2-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 901-902
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1-3
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1-2
 786102-1 Elementary German II : 3 (2-2-5) 1
 901412-2 MICE Project : 3 (2-2-5) 901
 902352-1 Rewarding and Recognition Systems : 3 (2-2-5) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
09:00 - 11:30905454-1 International Trade and Insurance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 20-21
 205301-2 Reading Academic English : 3 (3-0-6) 1
 266473-3 Microbiology of Dairy and Dairy Products : 3 (2-3-5) 1
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2-3
 305172-2 Computer Programming Laboratory : 1 (0-3-1) 1-2
 305445-3 Network System Programming : 3 (2-2-5) 1-2
 651354-1 Laboratory in Transfusion Science II : 1 (0-3-2) 1
10:00 - 12:00213262-1 Industrial Relations : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-3
11:30 - 14:30205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 21
 258462-3 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 411302-1 Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
12:00 - 14:30214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205161-2 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-5
 206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1-2
 208343-4 Influences of Some Foreign Languages On Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:30402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 15:00266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1
 413206-2 Human Development : 2 (2-0-4) 1
 901102-1 Introduction to Political Sciences : 3 (2-2-5) 901
 902215-1 Entrepreneurship and New Business Development : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905233-1 Macroeconomics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-2,4-4
 301448-4 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-3-5) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 309416-2 Materials Selection and Design : 3 (3-0-6) 1
 901360-3 Public Relations for Hotel Business Promotion : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:50651324-1 Urinalysis and Body Fluids : 2 (1-3-3) 1
14:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 86-87
 219352-3 French Literary Appreciation : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 29-31
 วันที่  12 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00651353-1 Transfusion Science II : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00653331-1 Medical Digital Image : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00657323-1 Contact Lens 1 : 3 (2-2-5) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  13 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00214115-1 Introduction to Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 15:50654354-4 Musculoskeletal Physical Therapy II : 2 (1-2-3) 1
 วันที่  14 พฤษภาคม 2560
09:00 - 12:00202342-2 Choreography II : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?