ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  18 มีนาคม 2562
09:00 - 12:00199553-2 Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy : 3 (1-6-5) 1-2
 วันที่  20 มีนาคม 2562
13:00 - 15:00156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  26 มีนาคม 2562
09:00 - 12:00303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-2
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 13-16
 วันที่  27 มีนาคม 2562
15:00 - 17:00305438-1 Multimedia : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  29 มีนาคม 2562
13:00 - 15:00206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 5
 วันที่  30 มีนาคม 2562
09:00 - 11:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6)
09:00 - 12:00230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 2
 266473-4 Dairy and Dairy Products Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
10:00 - 13:00213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 84-84,88-88
13:00 - 16:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 309311-3 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  31 มีนาคม 2562
09:00 - 12:00230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 4
 304241-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
 231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00107334-1 Landscape Design and Gardening : 3 (2-3-5) 1
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:30230444-3 Economic Crimes : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  1 เมษายน 2562
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 18-18,31-35
 208365-1 Correspondence and Record : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 2
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 901
 900322-2 Chinese II : 3 (2-2-5) 901-902
 900332-2 Japanese II : 3 (2-2-5) 901
08:00 - 11:00121341-1 Applied Domestic and Aquatic Animal Nutrition : 3 (2-3-5) 1
 214182-1 Mathematical Economics 2 : 3 (2-2-5) 1-2
 219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1-2
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-4
 258342-2 Cytogenetics : 3 (2-3-5) 1
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1-2
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 900312-2 Korean II : 3 (2-2-5) 902
08:00 - 12:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
 654244-1 Thermotherapy Cryotherapy and Actinotherapy : 2 (1-3-3) 1
 707122-3 Visual Art Drawing 1 : 3 (1-4-4) 1
09:00 - 10:00601203-1 Ergonomics for Dentist : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 901-903
 201113-1 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 21
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 19-24
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-3
 216313-3 Public Relations Management : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1-3
 224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
 830333-2 Economic and Social Policy for Local Development : 3 (3-0-6) 1
 835334-2 Couple and Family Counseling : 3 (3-0-6) 1
 900392-2 Thai II : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 301471-1 Industrial Engineering Laboratory II : 1 (0-3-1) 1
 302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 2
 303389-2 Communication Network and Transmission Lines : 3 (3-0-6) 1
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 2
 312494-2 Selected Topics in Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 652212-1 Anatomy and Physiology of Cardiopulmonary System : 3 (2-3-5) 1
 652313-3 Anesthesiology and Cardiopulmonary System : 2 (1-2-3) 1
 653212-3 Basic Radiation Protection : 3 (3-0-6) 1
 707318-1 Art Criticism : 3 (2-2-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 814210-1 Art of story telling through Media : 3 (2-2-5) 1-3
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 833323-2 Concepts and Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834373-2 Dynamics of the World after Industrial Revolution : 3 (2-2-5) 1
 901360-3 Public Relations for Hotel Business Promotion : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 3
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 2
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00213203-1 Systematic and Creative Thinking in Business : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1
11:00 - 13:30905371-1 Research Methodology in Business : 3 (2-2-5) 901
11:00 - 14:00206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
11:30 - 14:30104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 2-3
 108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-5
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-10
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258353-2 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258443-1 Advanced Genetics : 3 (2-3) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00205476-2 English for Journalism : 3 (2-2-5) 1
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1-2
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221202-4 Korean IV : 3 (2-2-5) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 835347-1 Leadership Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-4
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 2
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 2
 208114-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1-2
 208251-1 Summarization : 3 (2-2-5) 1
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 219261-3 French Civilization I : 2 (1-2-3) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 2
13:00 - 15:00201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 72-72,90-90
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
 303361-2 Microprocessors : 3 (2-3-5) 1-3
 369431-1 Thinking Skills and Science Process : 3 (2-2-5) 1
 413206-2 Human Development : 2 (2-0-4) 1
 652122-1 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1
 900394-2 Thai IV : 3 (2-2-5) 901
 904212-1 Introduction to English Grammatical Structure : 3 (3-0-6) 901
13:00 - 16:00199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
 216412-3 Public Relations Planing : 3 (2-2-5) 1
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 301446-3 Supply Chain Management : 3 (3-0-6) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304325-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 2
 309351-2 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 554213-1 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (2-0-4) 1
 601337-4 Oral Pathology : 3 (3-0-6) 1
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 833342-2 Local Government and Related Laws : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 902215-1 Entrepreneurship and New Business Development : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00830493-2 Undergraduate Thesis 3 : 2 (0-6-3) 14
 835352-1 Personality Assessment : 3 (2-2-5) 1
13:30 - 16:30905217-1 Supply Chain Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
14:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 69
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1-2
 808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
14:30 - 16:30900314-2 Korean IV : 3 (2-2-5) 901
 900324-2 Chinese IV : 3 (2-2-5) 901-902
 900334-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 17:00208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 3
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 230432-3 Administrative Procedure Law : 2 (2-0-4) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-14
 366493-1 Teacher Professional Experience in School II : 1 (0-2-1) 1
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1
 814221-1 Writing for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 108332-1 Functional Food and Technology : 3 (2-3-5) 1
 121311-2 Poultry Production : 3 (2-3-5) 1
 252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 2
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 273388-1 Introduction to Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-4
17:00 - 20:00301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 305351-3 Computer System Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309211-1 Materials Laboratory I : 1 (0-3-1) 1
 309370-1 Metal Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 วันที่  2 เมษายน 2562
08:00 - 10:00205232-3 English Conversation : 3 (2-2-5) 10
 218112-2 Basic Burmese II : 3 (2-2-5) 1-2
 654231-3 Applied Anatomy and Movement Science : 4 (2-4-6) 1
08:00 - 11:00104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 206232-1 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-2
 206333-2 Chinese for Business : 3 (2-2-5) 1
 208261-1 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 208431-4 Khmer Grammar : 3 (2-2-5) 1
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 219303-2 French Composition : 2 (1-2-3) 1-2
 219398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252324-2 Group Theory : 3 (2-2-5) 1
 252423-4 Group Theory : 3 (2-2-5) 1
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-4
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-3
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 258455-1 Wetland Biology : 3 (2-3-5) 1
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-14
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1-2
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 383402-1 English Language Learning Assessment and Evaluation : 3 (3-0-6) 1
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
08:00 - 12:00654355-2 Neurological Physical Therapy II : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 2-3
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1-2
 218211-3 Myanmar Syntax : 3 (2-2-5) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
 221232-2 Korean Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
 402221-1 Forensic Pathology : 2 (1-2-3) 1
 601202-1 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
 830102-1 Basic Concepts of Ecological System and Society : 3 (3-0-6) 1
 833221-3 History of Diplomacy and International Relations : 3 (3-0-6) 1
 833328-1 Southeast Asia in World Politics : 3 (3-0-6) 1
 835356-1 Community Psychology : 3 (2-2-5) 1
 902233-1 Performance Management : 3 (2-2-5) 901
 905141-1 Principles of Marketing : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30902371-2 Research Methodology in Human Resources Management : 3 (2-2-5) 901
 905214-1 Import and Export Administration : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 303438-1 Industrial Motor Control : 3 (3-0-6) 1
 304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 309374-2 Ceramic Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1
 551312-5 Group Dynamics and Teamwork in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 652335-2 Cardiac Catheterization I : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 834271-1 Specific Issues in Contemporary Affairs : 3 (2-2-5) 1
 834375-1 History of Western World Ideas : 3 (2-2-5) 1
 901362-2 Food and Beverage Services and Restaurant Management : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 11:50205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 38
10:00 - 11:55701337-1 Building System and Equipment : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 701112-1 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
11:13 - 14:30252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30258426-2 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30108352-1 Sensory Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 118204-3 Environmental Soil Sciences : 3 (2-3-5) 1
 121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 254555-2 Practical Machine Learning : 3 (2-2-5) 1
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-8
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 262315-2 Principles and Models of Semiconductor Devices : 3 (3-0-6) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201142-2 Thai Music Skill (String) II : 3 (2-2-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 57-58
 205253-1 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 218111-2 Basic Burmese I : 3 (2-2-5) 1-2
 787102-1 Hindi II : 3 (2-2-5) 1
 835335-3 Practicum in Individual Counseling : 3 (1-4-4) 1
12:00 - 15:00230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1-2
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:55701470-1 Liveable Towns and Sustainable Communities : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 79-79,86-87,89-89
 224326-1 Survey and Research Methodology for Tourism : 3 (2-2-5) 1-7
 402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 415201-1 Basic Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 601331-3 Oral Diagnosis I : 1 (1-0-2) 1
 701327-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
 901103-2 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 901
 902214-1 Diplomatic Communication : 3 (2-2-5) 901
 902354-1 Principles of Smart Human Resource Training : 3 (2-2-5) 901
 904321-1 Public Speaking and Oral Presentation : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 3
 214371-3 Introduction to International Economics : 3 (3-0-6) 1
 266442-2 Environmental Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303221-2 Electrical Machine I : 3 (3-0-6) 2-3
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305111-2 Soft Skills I : 1 (0-3-1) 1
 305232-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312374-1 Unit Operation Laboratory II : 1 (0-3-1) 1-2
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1-2
 654357-2 Pediatric Physical Therapy II : 2 (1-3-3) 1
 654357-3 Pediatric Physical Therapy II : 2 (1-3-3) 1
 830334-1 Integrated Strategies and Sustainable Development : 3 (2-2-5) 1
 834231-2 History of Lower Northern Communities : 3 (2-2-5) 1
 834324-1 Dynamics of Local Thai Society : 3 (2-2-5) 1
 901260-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 901
 901313-2 Convention Management : 3 (2-2-5) 901
 905213-1 Business Law : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
14:00 - 16:00808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205483-5 Advanced Translation : 3 (2-2-5) 1
 206201-2 Chinese History : 3 (2-2-5) 1
 206421-2 Chinese for Tour Guide : 3 (2-2-5) 1
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 1-2
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
 216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 218371-1 Myanmar Translation : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1-2
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 16:50701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
15:00 - 17:00104334-3 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 118312-2 Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
 205142-2 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 1-4
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 61
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208452-1 Thai as A Foreign Language : 3 (2-2-5) 2
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
 221398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
 833322-2 History of Diplomacy and International Relations. : 3 (3-0-6) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
 835345-1 Consumer Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107333-1 Pest Diagnosis and Management : 3 (2-3-5) 1
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-2
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 273371-2 Information Retrieval : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 5-8
17:00 - 20:00301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302315-3 Machine Design : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1-2
 305383-3 Operating Systems : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  3 เมษายน 2562
08:00 - 10:00601334-1 Dentomaxillofacial Radiology I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 1
 205446-2 World Literature in English : 3 (3-0-6) 1
 206398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 230308-3 Law of Evidence : 3 (3-0-6) 1
 252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 254382-2 Data Mining Techniques : 3 (2-2-5) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 262484-2 Introduction to Nonotechnology : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00233306-2 Web Site Design and Development : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001236-1 Living Management : 3 (2-2-5) 901
 157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1
 201384-1 Anthropology of Music in the Lower Northern Region : 3 (3-0-6) 1
 205244-1 Introduction to Applied Linguistics : 3 (3-0-6) 1
 207342-2 Academic Japanese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 2-3
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 258200-1 Communicative English for Specific Purposes in Biology : 1 (0-2-1) 1
 266452-3 Emerging and Re-emerging Infectious Diseases : 3 (3-0-6) 1
 601414-3 Community Dentistry IV : 2 (2-0-4) 1
 835221-2 Psychology of Learning and Behavior Modfiication : 3 (2-2-5) 1
 902162-1 English for Human Resource Management 2 : 2 (1-1-3) 901
 902331-1 Compensation and Benefits : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:30905324-1 International Finance : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 11:50205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 83
09:00 - 12:00199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 205151-1 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 214366-1 Environmental Economics and Sustainability : 3 (3-0-6) 1
 224342-3 Souvenir Product for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 3
 231366-2 Marketing Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 232130-1 Introduction to Broadcasting : 3 (3-0-6) 1
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 2
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 301448-4 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-3-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 302369-2 Laboratory for Mechanical Engineers II : 1 (0-3-1) 1
 303327-2 Power System Analysis : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 312305-2 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 2
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 652224-1 Pathology and pathophysiology of cardiovascular and respiratory system : 4 (3-2-7) 1
 701132-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 701133-3 Construction and Building System I : 3 (2-3-5) 1
 830338-1 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-3
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 2
 834305-1 Historical Research : 3 (2-2-5) 1
 901212-1 Introduction to MICE Management : 3 (2-2-5) 901
 901361-2 Front Office Services : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 36-37
 224341-3 Special Interest Tourism : 3 (3-0-6) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
11:00 - 13:00808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
11:00 - 14:00231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104335-1 Digital Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-9
 252374-1 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 252417-2 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 254481-2 Computer Graphics : 3 (2-2-5) 1
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-5
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258332-3 Invertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 2
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 261331-4 Optics : 3 (2-2-5) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201114-1 Western Music in Thai societies : 3 (3-0-6) 1
 205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 208364-1 Didactic Literature : 3 (2-2-5) 1
 218365-1 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 830370-1 Religions and Ethics for Social Development : 3 (3-0-6) 1
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00206123-2 Chinese Songs and Media : 3 (2-2-5) 1-3
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:00499102-2 Professional Development II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 901
 154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 202271-1 Performing Arts and Music : 3 (2-2-5) 1
 213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 1
 232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 302324-1 Introduction to Mechatronics : 3 (3-0-6) 1
 402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 4
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 234132-2 Theory of Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 2
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 554347-1 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 652222-1 Biomedical Instrumentation I : 3 (2-2-5) 1
 654354-4 Musculoskeletal Physical Therapy II : 2 (1-2-3) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 833233-1 Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
 834384-1 History of Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 835112-3 Sensation and Perception : 3 (2-2-5) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
 901314-2 Exhibition and Event Management : 3 (2-2-5) 901
 904242-1 English Composition : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 17:00654231-3 Applied Anatomy and Movement Science : 4 (2-4-6) 1
13:30 - 15:30902221-2 Principles of Finance and Accounting : 3 (2-2-5) 91
 905222-1 Accounting II : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 16:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
14:00 - 17:00207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1-2
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 208371-1 Khmer Literature : 3 (2-2-5) 1
 216372-2 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-2
 219352-3 French Literary Appreciation : 2 (1-2-3) 1
 221381-1 Korean Translation I : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 16:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 205151-1 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 3-4
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 4
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 221102-5 Korean II : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 230461-3 Information Technology Law : 2 (2-0-4) 1
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
 782112-1 Lao in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
 833341-2 Thai Local Government : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 121317-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
15:01 - 17:00202271-1 Performing Arts and Music : 3 (2-2-5) 1
16:01 - 19:00305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-12
17:00 - 20:00301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 309416-2 Materials Selection and Design : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  4 เมษายน 2562
08:00 - 10:00778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1
 122141-1 Aquatic Invertebrate : 2 (1-2-3) 1
 122335-1 Genetic Improvement of Aquatic Animal : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 14-16
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 2
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258441-2 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 266371-3 Fermented Food Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 273255-2 Information Management : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
08:30 - 11:00230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1-2
09:00 - 11:00157341-2 Management of Health and Beauty Business : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 13-13,40-41
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 38-48
 207242-2 Japanese Literature Works : 3 (2-2-5) 2
 208252-1 Critical Reading : 3 (2-2-5) 1
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 219345-3 French for Tourism II : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 230423-3 International Environmental Law : 2 (2-0-4) 1
 230425-3 International Law of the Sea : 2 (2-0-4) 1
 230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 835343-2 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 901345-2 Current Trends and Issues in Tourism : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-5
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 3
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 213302-4 Feasibility Study and Project Evaluation : 3 (3-0-6) 1-2
 214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 2
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 3
 302434-2 Advanced Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 551327-1 Biostatistics for Environmental Health and Occupational Health : 2 (1-2-3) 1
 551354-2 Clinical Primary Health Care II : 3 (2-2-5) 1
 554349-1 Principle of Air Pollution and Noise Control : 3 (2-2-5) 1
 601387-3 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
 808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
 830338-1 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 4
 834358-1 Special topics in European History : 3 (2-2-5) 1
 835354-1 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
 905352-1 Multicultural Management and Communication : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 12:00830343-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 14:00206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30258435-3 Apiculture : 3 (2-3-5) 1-2
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 107307-2 Principles of Plant Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-3
 107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 2
 108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256453-2 Application of Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-3
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00205242-2 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-3
 208452-1 Thai as A Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00206231-5 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 230400-3 Bankruptcy Law : 2 (2-0-4) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 14:00601204-1 Psycho-behavioral Sciences for Dentist : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 901
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 11
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 8-10
 205212-1 Analytical and Critical Reading : 3 (3-0-6) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1
 266305-2 Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 366202-1 Psychology and Guidance for Teachers : 3 (2-2-5) 2
 366392-1 Teacher Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 1
 366408-1 Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 601361-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 701343-1 Site Planning and Landscape Architecture : 2 (1-3-3) 1
 814212-1 Writing for Non-Fiction : 3 (2-2-5) 1-2
 902131-2 Overview of Human Resource Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 15:30905112-1 Introduction to International Business : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 201232-4 Thai Music Ensemble IV : 1 (0-2-1) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 39
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 2
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 216317-2 Broadcasting Production : 3 (2-3-5) 1
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 234261-2 Thai Music Application : 3 (2-2-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 4
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303491-3 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 1
 304101-1 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305113-1 Soft Skills III : 1 (0-3-1) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-6
 305391-3 Special Topic in Computer Engineering : 3 (2-2-5) 2
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 830271-1 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1-5
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834122-1 Modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
 834322-1 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
 901242-2 Tourist Behaviors : 3 (2-2-5) 901-902
 901343-2 Principles of Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:30707458-2 Cultural Management : 3 (1-4-4) 1
14:00 - 17:00206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1-2
 231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
 234141-2 History and Development of Music : 3 (3-0-6) 1
14:30 - 17:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 17:00104343-1 Urban Geography : 3 (2-2-5) 1
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 207242-2 Japanese Literature Works : 3 (2-2-5) 1
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 221271-1 Korean for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 221301-4 Korean V : 3 (2-2-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-3
 808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107324-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-2
 121324-1 Feed Chemical Composition and Analysis : 1 (0-3-5) 1
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 258335-2 Animal Physiology : 3 (2-3-5) 1
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1-3
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1-2
 273374-1 Java programming for information technology : 3 (2-2-5) 1
 273487-1 Special Topics in Information Technology : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
 304390-1 Ethic for Engineers : 1 (1-0-2) 1
17:00 - 20:00301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  5 เมษายน 2562
08:00 - 10:00369487-1 Teaching Mathematics in Secondary Schools : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 122212-1 Fishery Economics : 3 (2-2-5) 1
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1
 208363-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222205-2 Cost Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 254386-2 Introduction to Robotics : 3 (2-2-5) 1-2
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258333-3 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261453-3 Atomic and Molecular Spectra : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1-2
 402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 552231-2 Symptomatology and Diagnosis for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-5,7-41,43-57,59-68,70-77,79-87,90-91,94-95,97-100
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 901
 201252-1 Besic Level of Thai String Instrument Playing : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 221312-2 Korean Reading II : 3 (2-2-5) 1
 232442-2 Film Directing : 3 (2-2-5) 1
 402343-1 Fine Needle Aspiration Cytology : 2 (1-2-3) 1
 652225-1 Monitoring of Cardiopulmonary Function : 2 (1-2-3) 1
 707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
 902232-2 Recruitment and Selection : 3 (2-2-5) 901
 905351-1 ASEAN and International Trading Blocs : 3 (2-2-5) 901
 909261-1 Introduction to Intercultural Communication : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 1
 266301-3 Mycology : 3 (2-3-5) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 302475-1 Solar Energy Thermal Process : 3 (2-2-5) 1
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1-2
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305222-4 Introduction to Digital Design : 2 (1-3-5) 1
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 307481-1 Ethic for Environmental Engineer : 1 (1-0-2) 1
 309210-1 Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
 309231-2 Physical Metallurgy : 3 (2-2-5) 1
 312206-1 Unit Operation I : 3 (3-0-6) 1
 601282-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 601301-2 Dental Material Sciences : 2 (2-0-4) 1
 814211-1 Two-Dimensional Animation and Motion Picture : 3 (1-4-4) 1-2
 814222-1 Principles of Advertisements and Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 901340-2 Research Methodology in Tourism : 3 (2-2-5) 901
 902459-1 Flexible Workplaces : 3 (2-2-5) 901
 904352-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 901-902
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 30
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 71
11:30 - 14:30108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 254474-2 XML and Web Services : 3 (2-2-5) 1
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256452-2 Advanced Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258361-4 Photography and Drawing in Science : 3 (1-4-4) 1-2
 262332-2 Linear Control System : 3 (2-2-5) 1
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-3,5-7,10-17,19-30,33-33,35-36,38-40
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 213261-1 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
 231373-2 Computer Graphics Applications for Business : 3 (2-2-5) 1
 234361-2 Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 814334-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
 830369-1 Thai Customs and Religions in Thailand : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00206302-2 Chinese Culture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00601322-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 652223-1 Patient Assessment : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:30905233-1 Macroeconomics : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00104457-1 Spatial Vulnerability and Hazard Risk : 3 (2-2-5) 1
 207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 2
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
 307421-2 Water Supply Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554341-3 Food Safety and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
 601282-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 701124-1 History of Human Settlement and Architecture : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 1
 218364-1 Myanmar Economy and Politics : 3 (2-2-5) 1
 219455-3 Twentieth Century and Contemporary French Literature : 2 (1-2-3) 1
14:30 - 17:00230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-3
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 221322-1 Korean Writing II : 3 (2-2-5) 1
 230446-4 Special Topic on Criminal Law : 2 (1-2-3) 2
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
15:00 - 18:00104323-3 Internet Mapping : 3 (2-2-5) 1
 108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-2
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 121301-2 Research Medthodology and Experimental Design : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 29-31
 252372-2 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
17:00 - 20:00301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  6 เมษายน 2562
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-24
09:00 - 12:00214302-1 Computer for Economists : 3 (3-0-6) 1
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 266341-2 Agricultural Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 307441-2 Environment Impact Assessment : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-10
17:00 - 20:00303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  7 เมษายน 2562
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 12:00214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1
 835253-1 Neuropsychological and Intellectual Assessment : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  9 เมษายน 2562
09:00 - 12:00157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 157351-2 Safety of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 305434-4 Digital Image Processing : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 17:00234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  10 เมษายน 2562
09:00 - 11:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 12:00157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  11 เมษายน 2562
09:00 - 11:00199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157332-2 Natural Products for Cosmetics II : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 16:00199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9)
 วันที่  17 เมษายน 2562
09:00 - 12:00199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 วันที่  18 เมษายน 2562
09:00 - 12:00199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
13:00 - 15:00199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?