ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2559     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  24 กันยายน 2559
09:00 - 11:00001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-2
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-4
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 2
 วันที่  25 กันยายน 2559
08:00 - 11:00214111-2 Microeconomics I : 3 (3-0-6) 1-2
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
12:00 - 14:00001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1-3
 วันที่  26 กันยายน 2559
08:00 - 10:00001254-3 Swimming : 1 (0-2-1) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 48
 213321-2 Family Business Management : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00107312-1 Agricultural Finance and Co-operation : 3 (2-3-5) 1
 207321-2 Japanese Literature : 3 (2-2-5) 1
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 216104-3 Principles of Advertisements : 3 (2-2-5) 1
 222204-3 Cost Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-24
 258333-3 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258445-2 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 258451-3 Biological Control : 3 (2-3-5) 1
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 2
 302313-2 Mechanics of Machinery : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303342-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1
 305471-2 Software Engineering : 3 (2-3-5) 1
 413221-2 Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1-2
 557323-2 Industrial Safety : 3 (2-2-5) 1
 557421-2 Occupational Health and Safety Management : 3 (3-0-6) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 12:00707123-2 Basic Drawing : 3 (1-4-4) 1
09:00 - 10:00601602-1 Medical Psychology : 2 (2-0) 1
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 44-44,67-67
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 3
 233308-2 Data Communications for Communication Arts : 3 (3-0-6) 1
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 601451-1 Oral Surgery I : 2 (2-0) 1
 601451-2 Oral Surgery I : 2 (2-0-4) 1
 830378-1 Institutional Research : 3 (3-0-6) 1
 833101-1 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1-3
09:00 - 12:00152402-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157411-1 Cosmetic Product Development : 3 (2-3) 1
 157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199401-1 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0) 1
 199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 205251-2 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-3
 214281-4 Mathematical Economics : 3 (2-2-5) 1-2
 214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 231372-2 Electronic Business and Electronic Commerce Management : 3 (2-2-5) 1
 554449-2 Environmental Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 601385-3 Removable Denture : 3 (3-0-6) 1
 654461-2 Administration and Professional Practices : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00266442-2 Environmental Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 369191-1 Being a Professional Teacher : 3 (2-2-5) 2-2,6-6
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 4
 601523-1 Occlusion III : 2 (1-3) 1
10:00 - 13:00219412-3 Thai-French Translation : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 27
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1
 252451-5 Graph Theory : 3 (2-2-5) 1
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 256351-4 Instrumentation for Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261473-4 Astrophysics : 3 (3-0-6) 1
 262274-3 Introduction to Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1-2
 273486-2 Data Warehousing and Applications : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-2
 219232-3 French Reading and Writing II : 2 (1-2-3) 1
 221321-3 Korean Writing I : 3 (2-2-5) 1
 224214-1 Cross Cultural Communication in Services : 3 (3-0-6) 1
 232100-3 Concept and Theory of communication : 3 (3-0-6) 2
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 830101-1 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-3-6) 1
12:00 - 14:30402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 15:00207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1
 232370-2 Local Mass Media Planning and Management : 3 (3-0-6) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-24
 301430-1 Industrial Safety Engineering : 2 (2-0-4) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 304417-4 Design of Timber and Steel Structures : 4 (3-3-7) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-4
 305346-1 Computer Networks : 4 (3-3-7) 1
 312200-1 Basic Chemistry for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 551112-1 Introduction to Public Health and Health Promotion : 3 (2-2-5) 2
 557427-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 5
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
 213232-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 231322-1 JAVA Programing in Business : 3 (2-2-5) 1
 266402-2 Introduction to Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 3
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 601554-1 Oral Surgery IV : 2 (2-0) 1
 707316-2 Aesthetics in Visual Art : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199301-1 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 2
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 554448-2 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 601313-3 Community Dentistry III : 2 (1-3-3) 1
 601488-1 Prosthetics II : 2 (2-0) 1
 601488-3 Fixed Partial Denture : 2 (2-0-4) 1
 833221-2 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 16:00216305-2 Research and Evaluation in Public Relations : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1-5
 207461-3 Japanese Translation : 3 (2-2-5) 1
 208343-4 Influences of Some Foreign Languages On Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 4-4,6-7,9-9,61-61,63-66,72-72
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 1-2
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 1
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 251100-4 Philosophy of Science : 1 (1-0-2) 1
 601534-2 Oral Diagnosis IV : 2 (2-0) 1
 833339-2 Public Sector Administration System : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 258454-2 Environmental and Conservation Biology : 3 (2-3-5) 1
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-3
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-3
 วันที่  27 กันยายน 2559
08:00 - 10:00213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1-2
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 3
 231363-2 Strategic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00151531-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 199551-1 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6) 1
 199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5-6
 205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 207452-3 Japanese for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 2
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222402-2 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
 232202-3 Arts, Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1-11
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-4
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256231-1 Inorganic Chemistry I : 3 (2-2-5) 1
 256324-3 Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 256331-5 Inorganic Chemistry I : 3 (2-2-5) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258301-3 Principles of Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 2-5
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 1
 303388-2 Digital Communication : 3 (3-0-6) 1
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 551355-1 Public Health Nutrition : 3 (2-2-5) 1
 554241-1 Environmental Health for Community and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 557321-2 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 17:00701593-1 Thesis in Architecture I : 6 (0-12) 1
 701598-1 Architectural Program Analysis : 3 (1-4-4) 1
09:00 - 10:50205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
09:00 - 11:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 73
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-2
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-3
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 213100-1 Introduction to Business : 3 (3-0) 901
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 2-2,4-4
 216215-3 Organizational Communication : 3 (2-2-5) 1
 217102-2 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 221201-5 Korean Language III : 3 (2-2-5) 1
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1
 234343-2 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0) 1
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 2
 601432-2 Oral Diagnosis II : 2 (2-0) 1
 601432-4 Oral Diagnosis II : 1 (1-0-2) 1
 654458-2 Physical Therapy in Specific Conditions : 2 (2-0-4) 1
 833211-2 Constitutional Law and Administrative Law : 3 (3-0-6) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00205345-3 British and American Drama : 3 (2-2-5) 1
 208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 1
 219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 266331-4 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 701326-2 History of Thai Architecture : 3 (3-0-6) 1
 833335-2 Organization Development : 3 (3-0-6) 1
 834315-2 History of economic and social crises in Thailand : 3 (2-2-5) 2
09:00 - 14:50701123-1 Architectural Drawing and Presentation : 3 (1-4-4) 1
10:00 - 12:00601656-1 Oral Surgery VI : 2 (2-0) 1
11:00 - 13:00213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 3
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 4
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 14:00224333-1 Tour Organizing : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 4
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 2
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-15
 258201-1 Principles of Taxonomy : 3 (3-0-6) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258428-2 Orchid Biology : 3 (2-3-5) 1
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 2
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 262211-2 Analog Electronic Circuits I : 3 (2-2-5) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 273255-2 Information Management : 3 (2-2-5) 1-2
 273385-1 System Integration : 3 (2-2-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-10
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 205493-3 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1
 206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 3
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1-2
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 218231-3 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1-2
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 1-3
 216318-3 Speech Communication : 3 (2-2-5) 1
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 2
 222342-1 Accounting System Design : 3 (2-2-5) 1-2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301470-1 Industrial Engineering Laboratory I : 2 (1-3-3) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1-2
 302424-1 Automatic Control Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303262-2 Digital Circuit and Logic Design : 3 (2-2-5) 1-2
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304101-1 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1-2
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 312310-1 Numerical Method and Computer Programming for Chemical Process : 3 (3-0-6) 1
 401202-2 Anatomy I : 3 (2-3-5) 1
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 551251-1 Population and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554348-1 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 557424-2 Workplace Risk Assessment and Management : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:30601601-1 Dental Economics : 2 (2-0) 1
13:00 - 15:00214221-3 Economics of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 216302-2 Statistics for Research in Communication Arts : 3 (3-0-6) 1
 231361-1 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 232304-2 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (2-2-5) 1
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 1-1,5-5
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 2
 369485-1 Teaching Mathematics in Elementary Schools : 3 (2-2-5) 1
 808322-1 Personal Financial Planning : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1-2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 224213-1 Tourism Resources : 3 (3-0-6) 1
 224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 2
 233305-2 Interactive Multimedia Production : 3 (2-2-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 554441-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 16:00601306-4 Oral Biology I : 2 (2-0-4) 1
14:00 - 17:00219344-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 234131-2 Theory of Western Music 1 : 3 (3-0) 1
15:00 - 17:00205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-5
 231301-2 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
 233200-2 Audio-Visual Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252461-3 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 2-3
 255113-1 Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 18:00304321-3 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
16:00 - 19:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 303313-3 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 4-6
 วันที่  28 กันยายน 2559
08:00 - 10:00401312-2 Human Gross Anatomy V : 2 (1-3-3) 1
08:00 - 11:00213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-2
 214484-2 Operation Research : 3 (2-2-5) 1
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 252351-3 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 2-3
 256221-5 Organic Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-9
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305382-1 Computer Architecture and Organization : 3 (2-2) 1
 305382-3 Computer Architecture and Organization : 3 (2-3-5) 1
 312203-2 Chemical Engineering Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 17:00701593-1 Thesis in Architecture I : 6 (0-12) 1
 701598-1 Architectural Program Analysis : 3 (1-4-4) 1
08:30 - 11:00205262-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1-5
09:00 - 11:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-92
 199542-1 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0) 1
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 219371-2 Introduction to French Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 402324-1 Histopathological Techniques : 2 (1-3-3) 1
 601321-3 Occlusions I : 1 (1-0-2) 1
 601564-1 Periodontology IV : 2 (2-0) 1
 701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
 778331-1 Vietnamese Writing : 3 (2-2) 1
09:00 - 12:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 554447-1 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 601486-1 Operative Dentistry II : 2 (1-3) 1
 601486-3 Operative Dentistry II : 1 (1-0-2) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1
 703224-1 Art and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 704213-2 Aesthetics : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00401312-2 Human Gross Anatomy V : 2 (1-3-3) 1
11:00 - 14:00205483-5 Advanced Translation : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 13:30261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 22-24
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 255211-3 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256326-4 Organic Chemistry III : 2 (2-0-4) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-3
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 13:30230408-4 Legal Research : 4 (2-4-6) 1-13
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-80
 207471-3 Teaching Japanese as a Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 216373-2 Corporate Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 830102-1 Basic Concepts of Ecological System and Society : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 69
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1-2
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 1
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305361-3 Database : 3 (2-3-5) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 309421-3 Selected Topics in Materials Engineering : 3 (2-2-5) 1
 312405-1 Chemical Engineering Plant Design I : 3 (3-0-6) 1
 402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
 551112-1 Introduction to Public Health and Health Promotion : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 2
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 1
 557423-2 Fire and Chemical EmergencyManagement : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:55701336-1 Large-scale Building construction and Building System : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199541-1 Professional Communication : 2 (1-3) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 383401-1 Culture and English Language Teaching : 3 (3-0-6) 1
 601491-1 Research Methodology : 2 (2-0-4) 1
 601591-3 Research Methodology : 2 (2-0) 1
 701131-3 Basic Building Construction System and Material : 3 (1-4-4) 1
 701446-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4-6) 1
 808305-1 International Finance : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00202332-4 Performing Arts Research II : 3 (3-0-6) 1
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 303444-3 Digital Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 554457-2 Environmental Monitoring : 2 (1-2-3) 1
 808491-1 Seminar in Finance and Banking : 1 (0-3-1) 1
 901367-1 Customer Service : 3 (2-2-5) 901
13:30 - 14:30601111-3 Community Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
14:00 - 17:00234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
 234241-1 Theory of Western Music III : 3 (3-0) 1
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-7
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1-3
 206311-3 Chinese Translation I : 3 (2-2-5) 1
 207241-3 Japanese Reading Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 207311-4 Japanese Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 2
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 218462-2 Myanmar Law : 3 (2-2-5) 1
 221311-2 Korean Reading I : 3 (2-2-5) 1
 232241-2 Introduction to Film : 3 (3-0-6) 1
 233304-2 Information Storage and Retrieval : 3 (3-0-6) 1
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 5
 701342-1 Architecture and Sustainable Development : 2 (2-0-4) 1
 834334-2 History of ASEAN Community : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 21-21,28-28
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-16
16:00 - 18:00304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1-2
16:00 - 19:00301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 7-9
 วันที่  29 กันยายน 2559
08:00 - 10:00213101-4 Introduction to Business : 2 (2-0-4) 1
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 2
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
08:00 - 11:00205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 3-4
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 3
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1-2
 224353-1 Front Office Operations : 3 (2-2-5) 1
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 252413-4 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1
 254481-2 Computer Graphics : 3 (2-2-5) 1
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-4
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-8
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-3
 258131-3 Animal Biology : 3 (2-3-5) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 2
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 2
 303213-1 Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305394-2 Special Topic in Embedded System : 3 (2-2-5) 1
 307431-2 Hazardous Waste Management : 3 (3-0-6) 1
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1-2
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 1
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
 557328-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
 557426-3 Industrial Psychology : 3 (2-2-5) 1
 786101-1 Elementary German I : 3 (2-2-5) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 12:00601332-3 Oral Histology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00156442-1 Tobacco and Health : 3 (3-0) 1
 157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 205201-1 English for Communication II : 3 (3-0) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 47
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 3
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 218361-2 History of Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 221161-2 Korean Phonetics : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1-2
 232100-3 Concept and Theory of communication : 3 (3-0-6) 3
 233301-2 Statistics and Research for Information and Communication : 3 (2-2-5) 1
 262381-2 Cement Technology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00199221-2 Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy : 3 (3-0-6) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 207151-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 213371-2 Operations Management : 3 (2-3-5) 1-2
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 601484-1 Endodontics : 2 (1-3) 1
 601484-3 Endodontics I : 2 (1-3-3) 1
 652332-2 Non-invasive Cardiac Examination I : 3 (2-2-5) 1
 654449-2 Sport Physical Therapy : 2 (1-2-3) 1
 830211-1 Theoretical Approaches in Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 2
10:00 - 12:00402323-1 Cytopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 601212-4 Community Dentistry II : 2 (1-3-3) 1
 651404-1 Toxicology in Medical Technology : 2 (1-2-3) 1
11:00 - 12:30224215-1 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 13:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 54
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 219374-2 French Semantics and Syntactic Analysis : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 14:00222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256463-3 Chemistry for Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-2
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258462-3 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-16
 261301-3 Methods of Theoretical Physics I : 3 (3-0-6) 1
 273353-2 Electronic Commerce : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 1-8
 205101-3 Intensive English Grammar : 3 (2-2-5) 1-2
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1-2
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 5-6
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208301-3 Thai Linguistic : 3 (2-2-5) 1-2
 214344-2 Public Finance : 3 (3-0-6) 1
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 3
 232304-3 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (3-0-6) 1
 234371-1 Western Music Pedagogy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 232430-2 Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 2
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1-2
 303487-2 Computer Network Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 1-2
 307321-2 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
 309311-3 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551392-2 Community Health : 3 (2-2-5) 1
 554340-1 Analytical Chemistry and Environmental Health Laboratory : 3 (1-4-4) 1
 557428-1 Occupational Medicine : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 16:00402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 2
 224317-2 Tourist Psychology and Behavior : 3 (2-2-5) 1
 369192-1 Professional Experience in School I : 1 (0-2-1) 1
 601462-1 Periodontology II : 2 (2-0) 1
 601462-2 Periodontology II : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:30213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 652433-2 Respiratory Therapy : 2 (1-2-3) 1
 653314-1 Quality Control in X-ray Radiography : 2 (1-3-3) 1
 808304-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1
 830212-1 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 833231-2 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834304-2 Historiography : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00207301-2 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 219451-2 French Literature and Intellectual Background : 2 (1-2-3) 1
 234335-3 Tonal Counterpoint : 3 (2-2-5) 1
 234340-1 Counterpoint I : 3 (2-2) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 49-53
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 206123-1 Chinese Phonological System : 3 (2-2-5) 1-2
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 2
 232221-2 News Reporting : 3 (2-2-5) 1
 233202-2 Script Writing for Multimedia : 3 (2-2-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-12
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1-2
 262363-2 Energy Effect on Environment : 3 (2-2-5) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 10-12
 วันที่  30 กันยายน 2559
08:00 - 10:00213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 3
 213202-1 Business Communication in Organization : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-6
 207341-3 Language and Japanese Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 219201-3 French III : 3 (1-4-4) 1
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1-3
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 224222-3 ASEAN Culture for Tourism : 3 (3-0-6) 1-2
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2,4-6
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-4
 258202-1 Laboratory in Taxonomy : 1 (0-3-1) 1-2
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 273372-1 Integrative Programming : 3 (2-2-5) 1
 301443-3 Management Information System for Engineers : 3 (2-3-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-4
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 304453-1 Foundation Design : 3 (3-0) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 551314-4 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 557422-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 12:00402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 601415-1 General Medicine : 3 (3-0) 1
 601415-3 General Medicine : 4 (4-0-8) 1
09:00 - 11:00154306-2 Pharmacology for Dentistry I : 3 (3-0-6) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-3
 206412-3 Hanyu Shuiping Kaoshi(HSK) training : 3 (2-2-5) 1
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 232422-2 Journalism Production : 3 (2-2-5) 1
 233203-2 Creative Imaging Technology : 3 (2-2-5) 1
 233307-2 Information Users's Behavior : 3 (3-0-6) 1
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 701233-1 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 830250-1 Process and Techniques for Developmental Work 1 : 3 (2-3-6) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00157201-2 Introduction to Cosmetic Formulation : 2 (2-0-4) 1
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 2-3
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1
 232431-2 Television Production : 3 (2-2-5) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 653432-1 Ultrasonography : 2 (1-2-3) 1
 654241-3 Applied Massage for Physical Therapy : 1 (0-3-1) 1
 701316-1 Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
 707315-2 History of Eastern Art : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00232342-2 Media Literacy : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30262485-2 Thin-Film Deposition Technology : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-9
 252421-5 Linear Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255371-1 Probabilistic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1
 256361-1 Industrial Chemistry : 3 (2-2) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 4-5
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 1-2
 213230-1 Service Marketing Management : 3 (3-0-6) 1
 214372-2 International Economic Cooperation and Trade : 3 (3-0-6) 1
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 234481-3 Seminar in Music : 1 (0-2-1) 1
 830110-1 History of Development : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1-3
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 219103-3 French I : 3 (1-4-4) 1-2
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1
 302461-1 Measurement and Instruments for Mechanical Engineers : 3 (3-0-6) 1-2
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2-3
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 17:00401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-3
13:00 - 14:00157331-2 Natural Products for Cosmetics I : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00122391-1 Statistical Analysis and Experimental Design in Fisheries Science : 3 (2-3-5) 1
 199543-1 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0) 1
 199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 7
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 231260-1 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 231461-12 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 232423-2 Online Journalism Production : 3 (2-2-5) 1
 303370-2 Data Communication and Network : 3 (3-0-6) 1
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:00213314-2 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 601489-1 Prosthetics Laboratory II : 1 (0-3) 1
 601489-3 Fixed Partial Denture Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 707111-2 History of Western Art : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00216371-4 Multimedia Production : 3 (2-3-5) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 10
 205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1-4
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
 830338-1 Population and Reproductive Health : 3 (3-0-6) 1-3
15:00 - 18:00254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-1,4-5
 255325-1 Risk and Insurance : 3 (2-2-5) 1
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-3
16:00 - 18:00304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
16:00 - 19:00301315-2 Industrial Instrumentation and Measurement : 3 (3-0-6) 1-2
 307342-2 Introduction to Civil Engineering for Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-15
 วันที่  1 ตุลาคม 2559
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 8-9
09:00 - 11:00001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
09:00 - 12:00303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-3
12:00 - 14:00001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-2
 001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2,4-5,7-11
 วันที่  2 ตุลาคม 2559
09:00 - 11:00001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
09:00 - 12:00199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
12:00 - 14:00001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?