ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2561     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  26 มกราคม 2562
08:00 - 11:00303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 3
09:00 - 12:00304427-3 Construction Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 405213-2 Pathology : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 16:00301331-2 Industrial Work Study : 3 (3-0-6) 1-2
 303432-2 Electrical Estimation and System Design : 3 (3-0-6) 1
 830271-1 Statistics and Computer for Social Sciences Research 1 : 3 (2-2-5) 1-5
 วันที่  27 มกราคม 2562
09:00 - 12:00157353-1 Cosmetic Product Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 199312-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
10:00 - 12:00219102-4 French II : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00219361-2 France Today : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00107334-1 Landscape Design and Gardening : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  28 มกราคม 2562
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 31-35
 359321-1 Educational Evaluation and Measurement : 3 (2-2-5) 2
08:00 - 11:00205483-5 Advanced Translation : 3 (2-2-5) 1
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 214366-1 Environmental Economics and Sustainability : 3 (3-0-6) 1
 219455-3 Twentieth Century and Contemporary French Literature : 2 (1-2-3) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 252183-2 Calculus II : 3 (3-0-6) 1-7
 255281-1 Statistical Package Program : 3 (2-2-5) 1-2
 256102-3 General Chemistry : 3 (3-0-6) 1-2
 256251-3 Analytical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 262212-2 Electronic Devices and Circuits : 3 (2-2-5) 1-2
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
 301473-2 Enterprise Resource Planning : 3 (3-0-6) 1
 302321-2 Mechanics of Solids : 3 (3-0-6) 1-2
 302434-2 Advanced Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1
 303241-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1-2
 305232-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
08:00 - 12:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 707122-3 Visual Art Drawing 1 : 3 (1-4-4) 1
09:00 - 10:30230330-2 Administrative Law : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00156442-2 Tobacco and Health : 3 (3-0-6) 1
 201113-1 Theory of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 18
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 19-24
 208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 1
 218141-2 Myanmar Reading I : 3 (2-2-5) 1
 218201-4 Social and Cultural Aspects of Myanmar Language : 3 (2-2-5) 1
 218366-1 Mass Media in Myanmar Society : 3 (2-2-5) 1
 221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 258321-3 Plant Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 302324-1 Introduction to Mechatronics : 3 (3-0-6) 1
 415201-1 Basic Bioinformatics : 2 (1-3-3) 1
 776261-1 ASEAN Languages, Culture and Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1-2
 830102-1 Basic Concepts of Ecological System and Society : 3 (3-0-6) 1
 835334-2 Couple and Family Counseling : 3 (3-0-6) 1
 900372-2 German II : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157241-1 Fundamental Principles of Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 157332-2 Natural Products for Cosmetics II : 3 (2-3-5) 1
 199433-1 Principles of Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 205223-1 Essay Writing : 3 (2-2-5) 1-6
 222304-2 Advanced Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1
 232130-1 Introduction to Broadcasting : 3 (3-0-6) 1
 401316-1 Human Identification from Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 412312-2 Medical Microbiology II : 3 (2-3-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 2
 554348-1 Solid and Hazardous Waste Management : 3 (2-2-5) 1
 707318-1 Art Criticism : 3 (2-2-5) 1
 814103-1 Creative Thinking for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 833220-1 Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 833323-2 Concepts and Theories of International Relations : 3 (3-0-6) 1
 834375-1 History of Western World Ideas : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 10:30230405-2 Legal Profession : 2 (2-0-4) 1
10:00 - 12:00208221-3 Contemporary Literature : 3 (2-2-5) 2
 224342-3 Souvenir Product for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 266302-2 Virology : 3 (2-3-5) 1
11:00 - 13:00231352-2 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30104324-4 Cartographic Design : 3 (2-2-5) 1
 107101-1 Introduction to Animal Production : 3 (3-0-6) 1
 107202-2 Principles of Plant Breeding : 3 (2-3-5) 2-3
 108383-1 Agro-Industrial Waste Treatment and Utilization : 3 (2-3-5) 1
 121113-1 Ruminant Animal Production : 3 (2-3-5) 1
 122232-2 Aquatic Animal Culture : 3 (2-3-5) 1
 252317-1 Introduction to Convex Optimization : 3 (2-2-5) 1
 252327-1 Introduction to Semigroup Theory : 3 (2-2-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 255324-1 Statistical Forecasting Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256254-2 Quantitative Analysis : 4 (3-3-7) 1-5
 256254-3 Quantitative Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1-10
 256325-3 Phytochemistry : 3 (3-0-6) 1
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 256465-3 Polymer Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 258353-2 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258443-1 Advanced Genetics : 3 (2-3) 1
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262273-3 X-rays Crystallography : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 13:00830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00205142-2 English Phonetics and Phonology : 3 (3-0-6) 3-4
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 219222-4 French Listening and Speaking II : 2 (1-2-3) 1
 219261-3 French Civilization I : 2 (1-2-3) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221132-2 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 221202-4 Korean IV : 3 (2-2-5) 1
 229301-1 Indonesian Writing I : 3 (2-2-5) 1
 230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 1
 778331-2 Vietnamese Writing : 3 (2-2-5) 1
 784201-1 Philosophy and Religion for Self-development in the 21st Century : 3 (3-0-6) 1
 835347-1 Leadership Psychology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:30230205-2 Criminal Law : Specific Offenses : 3 (2-2-5) 2
12:00 - 15:00205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-4
 206212-4 Chinese IV : 3 (2-2-5) 2
 207202-2 Japanese IV : 3 (2-2-5) 1-3
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 2
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 301448-4 Design and Analysis of Experiments : 3 (2-3-5) 1
 303271-3 Principles of Communications : 3 (3-0-6) 1
 303382-1 Signal Processing : 3 (3-0-6) 1
 303491-3 Special Topics in Electrical Engineering I : 3 (2-2-5) 1
 305222-4 Introduction to Digital Design : 2 (1-3-5) 1
 305224-1 Digital Logic : 4 (3-3-7) 1
 305391-3 Special Topic in Computer Engineering : 3 (2-2-5) 2
 307201-3 Chemistry for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 312204-2 Chemical Engineering Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
 312406-1 Chemical Engineering Plant Design II : 3 (3-0-6) 1
 551253-1 Family and Reproductive Health : 3 (2-2-5) 1
 552182-2 Thai Traditional Ways of Living and Health : 3 (3-0-6) 1
 552262-2 Thai Traditional Therapeutic Massage II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1
 201281-1 Thai Music Counterpoint : 3 (3-0-6) 1
 201314-2 Thai Music Composition : 3 (3-0-6) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 8
 209115-1 Linguistics and Language Teching : 3 (2-2-5) 1
 302381-2 Automotive Engineering : 3 (2-3-5) 1
 369431-1 Thinking Skills and Science Process : 3 (2-2-5) 1
 900374-2 German IV : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00214302-1 Computer for Economists : 3 (3-0-6) 1
 222101-3 Principles of Accounting I : 3 (2-2-5) 1
 222101-4 Principles of Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 234234-1 Harmony II : 3 (2-2-5) 1
 401214-4 Human Microscopic Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 402327-1 Principle of Pathological Laboratory Quality Assurance : 1 (1-0-2) 1
 412343-1 Medical Biotechnology : 3 (2-3-5) 1
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554213-1 Arthropod Vector and Rodent Control : 2 (2-0-4) 1
 601453-4 Oral Surgery III : 4 (4-0-8) 1
 830334-1 Integrated Strategies and Sustainable Development : 3 (2-2-5) 1
 830391-2 Food and Culture : 3 (3-0-6) 1
 833342-2 Local Government and Related Laws : 3 (3-0-6) 1
 834161-1 History of Pre-modern Europe : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 17:00214381-5 Introduction to Econometrics : 3 (2-2-5) 1
 830216-1 Economic Sociology and Anthropology : 3 (3-0-6) 1
 830493-2 Undergraduate Thesis 3 : 2 (0-6-3) 14
 835352-1 Personality Assessment : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 16:00213308-2 Business Research : 3 (2-2-5) 2
 808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 69
 216306-2 Media Relationship : 3 (2-2-5) 1
 224121-2 Tourism Resources : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 2
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 61-64
 208001-3 Thai Language Writing for Communication : 3 (2-2-5) 3
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 3
 208471-1 Literature of Film : 3 (2-2-5) 1
 218102-2 Myanmar II : 3 (2-2-5) 1-3
 218301-4 Myanmar for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 218365-1 Society and Culture of Ethnic Groups in Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 224341-3 Special Interest Tourism : 3 (3-0-6) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1
 814221-1 Writing for Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00107331-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108331-1 Dietary Supplement and Phytochemicals : 3 (3-0-6) 1
 108332-1 Functional Food and Technology : 3 (2-3-5) 1
 121311-2 Poultry Production : 3 (2-3-5) 1
 252200-1 Communicative English for Specific Purposes in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 252301-2 Communicative English for Research Presentation in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255200-1 Communicative English for Specific Purposes in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 255301-1 Communicative English for Research Presentation in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 2
 261104-2 General Physics : 3 (3-0-6) 1
 273388-1 Introduction to Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00302344-1 Power Plant Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-1,4-6
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-4
 วันที่  29 มกราคม 2562
08:00 - 10:00601334-1 Dentomaxillofacial Radiology I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00104215-1 Statistic Methods for Geographical Research : 3 (2-2-5) 1
 107306-2 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 108322-1 Food and Agricultural Product Analysis : 3 (2-3-5) 1-2
 121111-1 Comparative of Anatomy and Physiology in Domestic and Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 30
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 2
 214336-1 Tourism Economics : 3 (3-0-6) 1
 214364-2 Resources and Environmental Economics : 3 (3-0-6) 1
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222204-4 Taxation II : 3 (3-0-6) 1-2
 222303-3 Taxation II : 3 (2-2-5) 1
 252141-1 Principles of Mathematics : 3 (2-2-5) 1-4
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252324-2 Group Theory : 3 (2-2-5) 1
 252423-4 Group Theory : 3 (2-2-5) 1
 254387-2 Network Security : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-4
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-3
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 261102-2 Physics II : 4 (3-2-7) 1-14
 261241-5 Electromagnetism I : 3 (3-0-6) 1-2
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 273200-1 Communicative English for Specific Purposes in Computer Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 303324-3 High Voltage Engineering : 3 (3-0-6) 1
 303372-1 Antenna Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 304492-4 Selected Topics in Civil Engineering : 3 (2-2-5) 1
 309351-2 Ceramic Materials : 3 (2-2-5) 1
 383402-1 English Language Learning Assessment and Evaluation : 3 (3-0-6) 1
 413209-3 Human Neuroanatomy : 4 (3-3-7) 1-2
 557425-2 Industrial Process and Hazards : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 10:00230206-2 Specific Contracts I : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00201354-2 Thai Music Pedagogy : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 13
 206232-1 Chinese Reading II : 3 (2-2-5) 1-2
 207102-4 Japanese 2 : 3 (2-2-5) 1-4
 208322-2 Literary Criticism : 3 (2-2-5) 1-2
 218132-1 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
 218252-2 Myanmar Writing II : 3 (2-2-5) 1
 218321-2 History of Myanmar Literature : 3 (2-2-5) 1
 219398-1 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 221202-5 Korean Language IV : 3 (2-2-5) 1
 221312-2 Korean Reading II : 3 (2-2-5) 1
 266306-2 Introduction to Research Methodology : 3 (2-3-5) 1
 402213-1 Fundamental Pharmacology and Toxicology : 2 (2-0-4) 1
 601414-3 Community Dentistry IV : 2 (2-0-4) 1
 830333-2 Economic and Social Policy for Local Development : 3 (3-0-6) 1
 833328-1 Southeast Asia in World Politics : 3 (3-0-6) 1
 835345-1 Consumer Psychology : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00199201-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 39
 205324-1 Research Report Writing : 3 (2-2-5) 1-4
 213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1-1,3-3
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 1
 232432-3 Advanced Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 234336-3 Form and Analysis of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 554349-1 Principle of Air Pollution and Noise Control : 3 (2-2-5) 1
 814105-1 Creative Photography for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
10:00 - 11:50205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 38
 701337-1 Building System and Equipment : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 12:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 224232-2 Principles of Hotel Management : 3 (2-2-5) 1
 232424-1 Organization Management in New Media : 3 (2-2-5) 1
 701112-1 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701132-4 Structure System in Architecture : 3 (2-3-5) 1
 701453-1 Cost Estimate and Construction Management : 2 (2-0-4) 1
11:00 - 13:00231351-3 Information System Planning and Management : 3 (2-2-5) 1
 808306-1 Business English for Finance : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30258426-2 Plant Hormones : 3 (2-3-5) 1
11:30 - 14:30108352-1 Sensory Evaluation : 3 (2-3-5) 1
 118204-3 Environmental Soil Sciences : 3 (2-3-5) 1
 121322-1 Feed Standard and Quality Control : 3 (2-3-5) 1
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 1-2
 252181-2 Mathematics and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252323-4 Theory of Numbers II : 3 (2-2-5) 1
 255323-1 Multivariate Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-8
 256342-6 Physical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-3
 258471-3 Introductory Biotechnology : 3 (2-3-5) 1-2
 261302-1 Methods of Physics II : 3 (3-0-6) 1
 261351-3 Nuclear Physics I : 3 (2-2-5) 1
 262360-2 Solar Cell and Application : 3 (3-0-6) 1
 262384-2 Techniques of Materials Characterization : 3 (2-2-5) 1
 273451-2 Information System Project Management : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30230406-4 Thai Legal History : 2 (2-0-4) 1
12:00 - 14:00201142-2 Thai Music Skill (String) II : 3 (2-2-5) 1
 205242-2 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1-3
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1
 206112-6 Chinese II : 3 (2-2-5) 1-3
 206302-2 Chinese Culture : 3 (2-2-5) 1
 208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 208364-1 Didactic Literature : 3 (2-2-5) 1
 221102-4 Korean Language II : 3 (2-2-5) 1
 787102-1 Hindi II : 3 (2-2-5) 1
 835335-3 Practicum in Individual Counseling : 3 (1-4-4) 1
12:00 - 15:00207332-2 Japanese Conversation IV : 3 (2-2-5) 1-2
 219303-2 French Composition : 2 (1-2-3) 1-2
 301304-2 Engineering Economics : 3 (3-0-6) 1-4
 301435-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 303212-4 Electrical Circuit Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 303428-3 Power System Protection : 3 (3-0-6) 1-2
 303476-3 Satellite Communications : 3 (3-0-6) 1
 304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 305383-3 Operating Systems : 3 (2-3-5) 1
 412211-3 Microbiology and Parasitology : 4 (3-3-7) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 551425-2 Sociology in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 552345-1 Thai Traditional Pharmacy IV : 2 (1-2-3) 1
 557322-2 Occupational Health Toxicology : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 16:00402332-1 Surgical Pathology 2 : 4 (3-2-7) 1
13:00 - 14:00601204-1 Psycho-behavioral Sciences for Dentist : 1 (1-0-2) 1
13:00 - 15:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 79
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 601401-3 Epidemiology for Dentistry : 2 (2-0-4) 1
 701327-2 Thai Architecture : 3 (2-2-5) 1
 701470-1 Liveable Towns and Sustainable Communities : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 16:00199222-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I : 3 (2-3-5) 1-2
 222303-4 Software for Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 266311-3 Microbial Genetics : 3 (2-3-5) 1
 309374-2 Ceramic Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 412342-1 Infectious Diseases and Immunity : 3 (2-3-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 601387-3 Operative Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
 833222-3 International Institutions and Organizations : 3 (3-0-6) 1
 834231-2 History of Lower Northern Communities : 3 (2-2-5) 1
 834324-1 Dynamics of Local Thai Society : 3 (2-2-5) 1
 835254-1 Psychology of Exceptional Child : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00830392-1 Undergraduate Thesis 2 : 2 (0-6-3) 8
14:00 - 16:00213342-3 Management Information System : 3 (2-2-5) 1
 808309-1 Financial Risk Analysis and Risk Management : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00205151-1 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 1-2
 213342-2 Management Information System : 3 (2-3-5) 1
 216372-2 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
 218364-1 Myanmar Economy and Politics : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
 219132-1 French Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-2
 219352-3 French Literary Appreciation : 2 (1-2-3) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
 808101-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 16:00230301-2 Specific Contracts II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30230101-3 Juristic Acts and Contracts Law : 3 (3-0-6) 1-2
15:00 - 17:00118312-2 Geoinformatics : 3 (2-2-5) 1
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208363-1 Literary Tales : 3 (2-2-5) 1
 208431-4 Khmer Grammar : 3 (2-2-5) 1
 208452-1 Thai as A Foreign Language : 3 (2-2-5) 2
 221322-1 Korean Writing II : 3 (2-2-5) 1
 224216-2 Psychology for Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 230475-4 Advocacy and Moot Court : 2 (1-2-3) 1
 835242-1 Psychology for Human Resource : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00104334-3 Remote Sensing : 3 (2-2-5) 1
 107333-1 Pest Diagnosis and Management : 3 (2-3-5) 1
 108344-1 Beverage Technology : 3 (2-3-5) 1
 252114-1 Calculus for Science : 3 (3-0-6) 1-2
 252222-1 Abstract Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 254482-3 Artificial Intelligence : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-5
 256231-2 Inorganic Chemistry I : 3 (3-0-6) 1
 273371-2 Information Retrieval : 3 (2-2-5) 1
15:05 - 17:00701235-1 Construction and Building System III : 3 (2-3-5) 1
16:00 - 19:00301342-1 Safety Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302233-4 Thermodynamics II : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 5-8
 วันที่  30 มกราคม 2562
08:00 - 10:00601471-2 Pediatric Dentistry I : 1 (1-0-2) 1
08:00 - 11:00107308-2 Postharvest Technology : 3 (2-3-5) 1-2
 108351-1 Product Development : 3 (2-3-5) 1-2
 118314-2 Current Issues and Case Study of Watershed Ecosystem : 3 (2-2-5) 1
 121362-1 Diseases and Hygiene of Farm Animal : 3 (2-3-5) 1
 214113-2 Economics of Health and Healthcare : 3 (3-0-6) 1
 219442-4 French for Business : 3 (2-2-5) 1
 222334-1 Accounting for Agricultural Business : 3 (3-0-6) 1
 252373-1 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 252416-4 Introduction to Mathematical Modeling : 3 (2-2-5) 1
 254361-3 Operating Systems : 3 (2-2-5) 1
 254472-3 Programming Languages : 3 (2-2-5) 1
 255232-1 Statistical Theory II : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-2
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258121-4 Plant Biology : 3 (2-3-5) 1-2
 258345-1 Evolution : 3 (3-0-6) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-27
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 273111-1 Fundamentals of Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 302455-2 Food Processing Technology : 3 (3-0-6) 1
 303214-1 Electromagnetic Fields I : 3 (3-0-6) 1
 304101-1 Introduction to Civil Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 2-3
 413203-2 Human Physiology : 4 (3-3-7) 1
 552365-1 Thai Traditional Therpeutic Massage IV : 2 (1-2-3) 1
08:30 - 11:00833212-3 Political Theory : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 10:00601331-3 Oral Diagnosis I : 1 (1-0-2) 1
09:00 - 10:30230208-2 Constitution of Courts of Justice and Judicial System : 2 (2-0-4) 1
 230404-2 Private International Law : 3 (3-0-6) 1-2
09:00 - 10:50205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 83
09:00 - 11:00157341-2 Management of Health and Beauty Business : 3 (3-0-6) 1
 201262-1 Thai Music Skill (Piphat) IV : 3 (2-2-5) 1
 201384-1 Anthropology of Music in the Lower Northern Region : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 11
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 38-48
 206421-2 Chinese for Tour Guide : 3 (2-2-5) 1
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 2
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 402201-2 Medical Genetics : 1 (1-0-2) 1
 601282-1 Dental Anatomy : 2 (1-3-3) 1
 835221-2 Psychology of Learning and Behavior Modfiication : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199302-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I : 3 (3-0-6) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 1
 207462-2 Japanese Interpretation I : 3 (2-2-5) 1-2
 213270-1 Operations Management : 3 (2-2-5) 1-2
 216317-2 Broadcasting Production : 3 (2-3-5) 1
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 3
 231366-2 Marketing Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 233306-2 Web Site Design and Development : 3 (2-2-5) 1
 234342-3 ASEAN Music : 3 (3-0-6) 1
 266473-4 Dairy and Dairy Products Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 833103-1 Introduction to International Relations : 3 (3-0-6) 1-2
10:00 - 12:00224325-2 Tour Guiding Management : 3 (2-2-5) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 405314-2 Systemic Pathology : 2 (2-0-4) 1
 601100-2 Orofacial Genetics I : 1 (1-0-2) 1
 601472-2 Pediatric Dentistry II : 2 (1-3-3) 1
11:00 - 13:00231221-3 Information Systems Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 808204-1 Finance Theory : 3 (2-2-5) 1
 808308-1 Corporate Governance : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30104335-1 Digital Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 108348-1 Cereal Technology : 3 (2-3-5) 1
 122334-1 Ornamental Fish Culture : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1-9
 252316-1 Introduction to Functional Analysis : 3 (2-2-5) 1
 252374-1 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 252417-2 Introduction to Calculus of Variations : 3 (2-2-5) 1
 254481-2 Computer Graphics : 3 (2-2-5) 1
 255261-1 Experimental Designs I : 3 (2-2-5) 1
 255361-4 Experimental Designs II : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-5
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258332-3 Invertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 261231-3 Waves and Vibrations : 3 (3-0-6) 2
 261313-3 Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
 261331-4 Optics : 3 (2-2-5) 1
 262220-2 Introduction to digital Systems : 3 (2-2-5) 1
 262250-2 Fluid Mechanics : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00201114-1 Western Music in Thai societies : 3 (3-0-6) 1
 205244-1 Introduction to Applied Linguistics : 3 (3-0-6) 1
 205382-2 Thai-English Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 221381-1 Korean Translation I : 3 (2-2-5) 1-2
 835347-2 Counseling Psychology at Workplace : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 1
 214251-2 Economic Development : 3 (3-0-6) 1
 301441-1 Industrial Energy Management : 3 (3-0-6) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-4
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1-2
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 305212-2 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 305434-4 Digital Image Processing : 3 (2-3-5) 1
 309212-1 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 309311-3 Thermodynamics of Materials : 3 (3-0-6) 1
 411212-3 Basic Medical Biochemistry II : 3 (3-0-6) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1
 551343-2 Prevention and Disease Control : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00154307-2 Pharmacology for Dentistry II : 2 (2-0-4) 1
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 3
 216313-3 Public Relations Management : 3 (2-2-5) 1
 305322-2 Digital Signal Processing : 3 (2-2-5) 1
 402314-1 Laboratory Safety : 2 (2-0-4) 1
 701225-1 Vernacular Architecture : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 157301-3 Cosmetics and Natural Product Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 71
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 2
 214112-3 Macroeconomics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 222202-3 Intermediate Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 234132-2 Theory of Western Music 2 : 3 (2-2-5) 1
 266333-2 Actinobacteria Biology : 3 (2-3-5) 1
 554212-2 Water Supplyand Water Quality Management : 3 (2-2-5) 1
 554341-3 Food Safety and Sanitation : 3 (2-2-5) 1
 701452-1 Law and Professional Practice : 3 (3-0-6) 1
 833104-1 Introduction to Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834212-3 Research Methodology in History : 3 (2-2-5) 1
 834305-1 Historical Research : 3 (2-2-5) 1
 835252-1 Abnormal Psychology : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 16:50707121-3 Creative Composition of Art 1 : 3 (1-4-4) 1
13:00 - 17:00830416-1 Seminar in Social Development Issues : 1 (0-3-6) 14
14:00 - 16:00213305-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
 232302-2 Research and Evaluation in Mass Communication : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00202271-1 Performing Arts and Music : 3 (2-2-5) 1
 214115-2 Macroeconomics : 3 (3-0-6) 2
 219102-3 Elementary French II : 3 (2-2-5) 1
 219432-2 French Report Writing : 2 (1-2-3) 1-2
 231170-1 Software Programming Fundamentals : 3 (2-2-5) 2
 808335-1 Derivatives : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:00230300-2 Negotiable Instruments : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 16:50208121-2 Masterpieces of Thai Literary Works : 3 (2-2-5) 4
15:00 - 17:00205111-3 Reading Practice : 3 (3-0-6) 1
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 205151-1 Introduction to British and American Literature : 3 (3-0-6) 3-4
 207102-3 Japanese II : 3 (2-2-5) 1-2
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1
 209112-2 Sound and Sound System : 3 (2-2-5) 1
 221102-5 Korean II : 3 (2-2-5) 1
 224241-1 MICE Businesses : 3 (2-2-5) 1
 229102-2 Indonesian II : 3 (2-2-5) 1-2
 776361-2 ASEAN Folklore : 3 (3-0-6) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
 784102-2 Eastern Philosophy : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108347-1 Fruit and Vegetable Technology : 3 (2-3-5) 1
 252212-2 Mathematical Analysis I : 3 (2-2-5) 1-3
 254275-2 Object Oriented Programming : 3 (2-2-5) 1-4
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-4
 273253-2 Information System and Organizations : 3 (2-2-5) 1
 273253-3 Information Systems Management in Organizations : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 18:00304221-1 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
16:00 - 19:00305272-3 Advanced Computer Programming : 3 (2-3-5) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-12
 วันที่  31 มกราคม 2562
08:00 - 10:00213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 778341-3 Vietnamese for Specific Purpose : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 1
 122141-1 Aquatic Invertebrate : 2 (1-2-3) 1
 122335-1 Genetic Improvement of Aquatic Animal : 3 (2-3-5) 1
 207232-2 Japanese Conversation II : 3 (2-2-5) 3
 219202-3 French IV : 3 (1-4-4) 1-2
 222305-3 Auditing : 3 (2-2-5) 1
 222305-4 Auditing : 3 (3-0-6) 1-2
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1-2
 254341-3 Numerical Methods : 3 (2-2-5) 1
 255221-5 Nonparametric Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 258251-2 Ecology : 3 (2-3-5) 1
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
 262203-1 Thermal Physics and Statistical Physics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 273255-2 Information Management : 3 (2-2-5) 1
 273255-3 Database Systems for Information Technology : 3 (2-2-5) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-7
 302335-2 Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 302475-1 Solar Energy Thermal Process : 3 (2-2-5) 1
 303438-1 Industrial Motor Control : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1
 304325-2 Engineering Management : 3 (3-0-6) 1
 305331-4 Theory of Computation : 3 (2-2-5) 1-2
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 10:00230451-3 Human Right Law : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 10:30230410-3 Intellectual Property Law : 2 (2-0-4) 1-2
 230423-3 International Environmental Law : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00104212-3 Introduction to Programing for Spatial Sciences : 3 (2-2-5) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 3
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 9-10
 206122-1 Chinese Listening and Speaking II : 3 (2-2-5) 1-3
 209116-1 Linguistics and Communication : 3 (2-2-5) 1
 221271-1 Korean for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 221301-4 Korean V : 3 (2-2-5) 1
 814220-1 Concept and Theory of Corporate Communication : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 835243-1 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
 835343-2 Psychology of Motivation : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00154225-3 Basic Pharmacology : 4 (3-2-7) 1-2
 157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 199322-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III : 4 (3-3-7) 1-2
 205122-1 Paragraph Writing : 3 (2-2-5) 1-5
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 3
 213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 1
 214255-1 Thai Economy and Rural Economy : 3 (3-0-6) 1
 224261-1 Logistics for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 231351-5 Electronic Business Management : 3 (2-2-5) 1
 413222-2 Medical Physiology II : 4 (3-3-7) 1-2
 551326-1 Health Assessment and Basic Therapy : 3 (2-2-5) 1
 554347-1 Wastewater Treatment Technology and Management : 3 (2-2-5) 1
 601481-1 Restorative : 1 (1-0-2) 1
 808307-1 Research Methodology in Finance : 3 (2-2-5) 1
 834141-2 History of Pre-Modern Southeast Asia : 3 (2-2-5) 1
 834225-1 Cultures and Religious Beliefs : 3 (2-2-5) 1
 835354-1 Group Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 72
 224244-1 Health Tourism Operation and Management : 3 (2-2-5) 1
 224252-2 Recreation for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 233207-1 Information Arrangement for Presentation : 3 (2-2-5) 1
 601301-2 Dental Material Sciences : 2 (2-0-4) 1
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
11:00 - 12:00830343-2 Environment and Development : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30104223-3 Introduction to Cartography : 3 (2-2-5) 1
 107310-2 Farm Machinery : 3 (2-3-5) 2
 108353-3 Food Packaging : 3 (2-3-5) 1
 121211-1 Swine Production : 3 (2-3-5) 1
 252100-1 History and Development of Mathematics : 1 (1-0-2) 1
 252314-4 Introduction to Complex Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254374-4 Object-Oriented Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255341-3 Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 256222-5 Organic Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 256453-2 Application of Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1
 258441-2 Human Genetics : 3 (2-3-5) 1
 261108-2 Principle of Physics II : 4 (3-2-7) 1-3
 261322-2 Statistical Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 262324-2 Computer Programming for Applied Physics II : 3 (2-3-5) 1
12:00 - 14:00206241-3 Chinese Writing I : 3 (2-2-5) 1-2
 207242-2 Japanese Literature Works : 3 (2-2-5) 1-2
 208131-1 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 208202-4 Development of Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 219111-1 French Reading and Writing I : 3 (2-2-5) 1
 219231-3 French Reading and Writing I : 2 (1-2-3) 1
 221151-2 Korean Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 229302-1 Language, Society and Culture of Indonesia : 3 (2-2-5) 1
 230207-3 Loan and Security Transactions Law : 3 (2-2-5) 1
 835123-1 Psychology of Personality : 3 (3-0-6) 1-2
12:00 - 15:00205446-2 World Literature in English : 3 (3-0-6) 1
 301463-2 Computer Application in Industrial Engineering : 3 (2-3-5) 2
 302332-1 Refrigeration : 3 (3-0-6) 1
 303242-1 Electronics for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1-2
 303389-2 Communication Network and Transmission Lines : 3 (3-0-6) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1-2
 305132-1 Computer Mathematics II : 2 (2-0-4) 1
 307322-1 Biological Unit Processes : 3 (3-0-6) 1
 312308-1 Unit Operation III : 3 (3-0-6) 1
 551354-2 Clinical Primary Health Care II : 3 (2-2-5) 1
 552355-2 Thai Traditional Medicine IV : 2 (1-2-3) 1
 834322-1 History of Lanna : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00201382-1 Aesthetics of Music : 3 (3-0-6) 1
 205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 6-10
 205212-1 Analytical and Critical Reading : 3 (3-0-6) 1
 224429-1 English for Tour Conducting : 3 (2-2-5) 1
 231272-1 Web Design for Business : 3 (2-2-5) 1
 303221-2 Electrical Machine I : 3 (3-0-6) 2
 366202-1 Psychology and Guidance for Teachers : 3 (2-2-5) 2
 384301-1 Methods of Teaching Thai Language : 3 (3-0-6) 1
 601120-1 Community Study for Dentists : 2 (1-3-3) 1
 601322-1 Occlusion II : 1 (1-0-2) 1
 701343-1 Site Planning and Landscape Architecture : 2 (1-3-3) 1
13:00 - 16:00157201-3 Introduction to Cosmetics and Natural Products Formulation : 2 (2-0-4) 1
 157303-2 Cosmetic Formulation III : 3 (2-3-5) 1
 201232-4 Thai Music Ensemble IV : 1 (0-2-1) 1
 207122-2 Japanese Speaking and Listening 2 : 3 (2-2-5) 4
 214212-2 Macroeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 216412-3 Public Relations Planing : 3 (2-2-5) 1
 231120-3 Business Information System : 3 (2-2-5) 1
 234261-2 Thai Music Application : 3 (2-2-5) 1
 301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 304438-3 Traffic Engineering : 3 (2-2-5) 1
 305384-3 Microcontroller and Microcomputer Interfacing : 3 (2-3-5) 2
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 309416-2 Materials Selection and Design : 3 (3-0-6) 1
 402342-1 Non-Gynecologic Cytology : 3 (2-2-5) 1
 551312-5 Group Dynamics and Teamwork in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 557325-2 Occupational Health, Safety and Environment Laws : 3 (3-0-6) 1
 833235-1 Good Governance and Ethics in Public Administration : 3 (3-0-6) 1
 834122-1 Modern Thai History : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00219104-3 French II : 3 (1-4-4) 1
 231302-3 Laws and Ethics Information : 3 (2-2-5) 1
 814222-1 Principles of Advertisements and Public Relations : 3 (2-2-5) 1
14:30 - 17:00213242-1 Quantitative Analysis and Business Statistics : 3 (2-2-5) 2
15:00 - 16:30230478-2 Introduction to Law : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00104343-1 Urban Geography : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 4
 205472-3 Business English II : 3 (3-0-6) 1-2
 208452-1 Thai as A Foreign Language : 3 (2-2-5) 1
 219345-3 French for Tourism II : 3 (2-2-5) 1
 221232-2 Korean Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 230401-4 Labour Law : 3 (3-0-6) 1
 234141-2 History and Development of Music : 3 (3-0-6) 1
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 808202-2 Quantitative Finance and Risk Modeling : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00107324-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 108372-2 Quality Control for Food Industry : 2 (1-3-3) 1-2
 122391-1 Statistical Analysis and Experimental Design in Fisheries Science : 3 (2-3-5) 1
 252251-1 Discrete Mathematics : 3 (2-2-5) 1-2
 252375-1 Mathematical Software : 3 (2-2-5) 1
 258132-1 Zoology : 3 (2-3-5) 1-4
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1-3
 273363-1 Information Assurance and Security : 3 (2-2-5) 1-2
 273374-1 Java programming for information technology : 3 (2-2-5) 1
 273487-1 Special Topics in Information Technology : 3 (2-2-5) 1
16:00 - 19:00301314-2 Tool Engineering : 3 (2-3-5) 1
 302234-2 Mechanics of Fluids : 3 (3-0-6) 1-2
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
 วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562
08:00 - 10:00369487-1 Teaching Mathematics in Secondary Schools : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00107305-1 Crop Production Management for Commercials : 3 (2-3-5) 1
 108313-2 Food Processing II : 2 (2-0-4) 1
 122212-1 Fishery Economics : 3 (2-2-5) 1
 214433-3 Economic Forecasting and Business Condition Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222422-2 Tax Planning : 3 (3-0-6) 1
 252352-1 Combinatorics : 3 (2-2-5) 1
 254351-2 Database Systems : 3 (2-2-5) 1
 254386-2 Introduction to Robotics : 3 (2-2-5) 1-2
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 258333-3 Vertebrate Zoology : 3 (2-3-5) 1
 258342-3 Principle of Genetics : 3 (3-0-6) 1
 261453-3 Atomic and Molecular Spectra : 3 (3-0-6) 1
 262364-1 Solar Thermal Energy : 3 (3-0-6) 1
 273382-2 Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 273382-3 Multimedia and Web Technology : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 301432-2 Basic Industrial Hygiene Engineering : 3 (3-0-6) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 301447-2 Maintenance Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 303202-2 Electrical Engineering Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
 304351-2 Soil Mechanics : 3 (3-0-6) 1
 305233-2 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-3-5) 1
 305234-1 Algorithm Analysis and Design : 3 (2-2-5) 1
 307331-2 Solid Waste Engineering and Management : 3 (3-0-6) 1
 312207-1 Applied Mathematics for Chemical Engineering : 3 (3-0-6) 1
 402333-1 Histochemistry Techniques : 2 (1-3-3) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-2
 552252-4 Thai Traditional Medicine II : 2 (1-2-3) 1
 552334-2 General Surgery for Applied Thai Traditional Medicine : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 11:00001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1-5,7-41,43-57,59-68,70-77,79-87,90-91,94-95,97-100
 157304-2 Good Manufacturing Practice and Process Validation : 2 (2-0-4) 1
 199332-2 Pharmacology II : 3 (3-0-6) 1
 201252-1 Besic Level of Thai String Instrument Playing : 3 (2-2-5) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1
 205253-1 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1
 207302-2 Japanese VI : 3 (2-2-5) 1-2
 208365-1 Correspondence and Record : 3 (2-2-5) 1
 208371-1 Khmer Literature : 3 (2-2-5) 1
 230204-2 Constitutional Law : 3 (2-2-5) 1-2
 412317-3 Introductory Medical Parasitology : 1 (1-0-2) 1
 785102-1 Elementary Spanish II : 3 (2-2-5) 1
 830223-3 Social Development Practice : 3 (2-2-5) 1
 833213-2 Thai Local Government and Politics : 3 (3-0-6) 1
 833341-2 Thai Local Government : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:50707212-2 History of Western Arts : 2 (1-2-3) 1
09:00 - 12:00157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 266341-2 Agricultural Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 312305-2 Process Dynamics and Control : 3 (3-0-6) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 2
 905342-1 Approaches to Entering New Overseas Markets : 3 (2-2-5) 901
10:00 - 12:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 2-3
 601202-1 Orofacial Genetics II : 1 (1-0-2) 1
11:30 - 14:30108384-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 254474-2 XML and Web Services : 3 (2-2-5) 1
 255271-1 Deterministic Operations Research : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256452-2 Advanced Analytical Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258361-4 Photography and Drawing in Science : 3 (1-4-4) 1-2
 261401-4 Computational Physics : 3 (2-2-5) 1
 262361-2 Biomass Conversion to Energy : 3 (2-2-5) 1
 262483-2 Semiconductor and Superconductor Physics : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 13:30230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 14:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-3,5-7,10-17,19-30,33-33,35-36,38-40
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 13-16,58-58
 208243-1 Thai Dialect : 3 (2-2-5) 1-2
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 213261-1 Training and Human Capital Development : 3 (2-2-5) 1
 216303-2 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
 221302-3 Korean Language VI : 3 (2-2-5) 1
 230477-3 English for Lawyers II : 2 (1-2-3) 2
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1-2
 814334-1 Political Communication : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00214354-3 Asia Economy : 3 (3-0-6) 1
 302331-1 Air-Conditioning and Ventilation Engineering : 3 (3-0-6) 1-2
 302437-2 Clean Room Design : 3 (3-0-6) 1
 303361-2 Microprocessors : 3 (2-3-5) 1-3
 305438-1 Multimedia : 3 (2-2-5) 1
 307442-2 Environmental Management Systems : 3 (3-0-6) 1
 552242-2 Thai Traditional Pharmacy II : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 15:00402326-1 Special Techniques in Pathology : 2 (1-3-3) 1
 413206-2 Human Development : 2 (2-0-4) 1
 601361-1 Periodontology I : 2 (2-0-4) 1
 904231-2 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 901-902
13:00 - 16:00107435-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 1
 121317-1 Farm Management : 3 (2-3-5) 1
 157221-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences I : 3 (2-3-5) 1
 157221-3 Analytical Chemistry for Cosmetics and Natural Products I : 3 (2-3-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 304352-2 Soil Mechanics Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 415401-3 Pharmacology and Toxicology : 4 (3-3-7) 1
 701344-1 3D Computer in Architectural Presentation : 3 (2-3-5) 1
 830374-1 Qualitative Research : 3 (2-2-5) 1
 909103-1 Information Technology and Innovation for Business : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 16:30230306-4 Civil Procedure Law II : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 17:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1-3
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 205476-2 English for Journalism : 3 (2-2-5) 1
 207342-2 Academic Japanese Reading : 3 (2-2-5) 1-2
 208261-1 Poetry Reading and Writing : 3 (2-2-5) 1
 208354-1 Writing Children’s Literature : 3 (2-2-5) 1
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
 258343-2 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
15:00 - 18:00108211-1 Food Engineering I : 2 (2-0-4) 1-2
 108382-1 Applied Microbiology in Food Industry : 3 (2-3-5) 1
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 29-31
 252372-2 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252414-3 Fourier Series and Applications : 3 (2-2-5) 1
 258322-3 Plant Morphology : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-24
09:00 - 12:00157351-2 Safety of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199452-2 Applied Pharmacotherapeutics I : 5 (4-2-9) 1
10:00 - 12:00213204-1 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-3
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-9
 วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:00001271-2 Man and Environment : 3 (2-2-5) 1
 001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-3
12:00 - 14:00001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 12:00199442-2 Laws in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 16:00199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 16:00199454-3 Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care : 3 (2-3-5) 1
 วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 15:00199443-2 Basic Pharmacoepidemiology : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562
09:00 - 11:00199445-2 Quality Management in Health Care Organization : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 15:00199446-2 Pharmacy administration and Pharmacist role : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562
13:00 - 16:00199551-2 Applied Pharmacotherapeutics III : 5 (3-6-9) 1
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
<<<ติดต่อ>>>
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล   กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5596- (•ิ_•ิ)?