ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  13 กันยายน 2561
13:00 - 15:00501321-4 Nursing care for Children : 4 (4-0-8) 1
 วันที่  17 กันยายน 2561
13:00 - 15:00501477-1 Nursing Information and Communication Technology : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  18 กันยายน 2561
09:00 - 11:00501480-1 Management in Nursing : 2 (2-0-4) 1
13:00 - 14:50501341-6 Nursing for the Elderly : 2 (2-0-4) 2
14:00 - 16:30501413-4 Marternity Nursing and Midwifery II : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  19 กันยายน 2561
10:00 - 12:00501464-2 Community Health Nursing II : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  20 กันยายน 2561
13:00 - 15:00501378-1 Introduction to Research in Nursing : 3 (2-3-5) 1
 501478-1 Introduction to Research in Nursing : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  21 กันยายน 2561
13:30 - 16:00501379-1 Laws and Ethics in Nursing : 2 (2-0-4) 1
 501479-1 Laws and Ethics in Nursing : 2 (2-0-4) 1
 วันที่  22 กันยายน 2561
08:00 - 11:00304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 11:00001201-1 Thai Language Skills : 3 (2-2-5) 1-25
 304321-3 Civil Engineering Materials and Testing Laboratory : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 12:00302424-1 Automatic Control Engineering : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 14:00001221-2 Information Science for Study and Research : 3 (2-2-5) 1-2
 001225-1 Life Privacy : 3 (2-2-5) 1
 001226-1 Ways of Living in the Digital Age : 3 (2-2-5) 1-3
 001227-1 Music Studies in Thai Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 001241-2 Western Music in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00205373-3 English for Tourism : 3 (2-2-5) 1-2
15:00 - 17:00001222-2 Language, Society and Culture : 3 (2-2-5) 1-5
 001224-1 Arts in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001228-1 Happiness with Hobbies : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  23 กันยายน 2561
09:00 - 11:00001231-2 Philosophy of Life for Sufficient Living : 3 (2-2-5) 1
 001234-2 Civilization and Local Wisdom : 3 (2-2-5) 1
 001235-2 Politics, Economy and Society : 3 (2-2-5) 1-3
 001237-2 Life Skills : 3 (2-2-5) 1
 001251-4 Group Dynamics and Teamwork : 3 (2-2-5) 1
 001253-4 Entrepreneurship : 3 (2-2-5) 1
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
09:00 - 12:00199331-4 Pharmacology I : 4 (3-3-7) 1
 199341-2 Principle of Public Health : 2 (1-2-3) 1
12:00 - 14:00001275-2 Food and Life Style : 3 (2-2-5) 1-2
 001277-2 Human Behavior : 3 (2-2-5) 1
 001278-2 Life and Health : 3 (2-2-5) 1
 001279-2 Science in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-8
15:00 - 17:00001272-1 Introduction to Computer Information Science : 3 (2-2-5) 1-8
 001273-2 Mathematics and Statistics in Everyday Life : 3 (2-2-5) 1-2
 001274-2 Drugs and Chemicals in Daily Life : 3 (2-2-5) 1
 001276-2 Energy and Technology Around Us : 3 (2-2-5) 1
 วันที่  24 กันยายน 2561
08:00 - 09:30213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 10:00213232-1 Consumer Behavior : 3 (3-0-6) 1
 231231-1 Database Development and Management : 3 (2-2-5) 1
 231350-2 Database Development and Management : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:00104250-2 Environmental Sciences : 3 (2-2-5) 1
 118301-1 Atmospheric Science : 3 (2-2-5) 1
 122343-1 Diseases and Parasites of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 207301-2 Japanese 5 : 3 (2-2-5) 1-2
 207321-2 Japanese Literature : 3 (2-2-5) 1
 207452-3 Japanese for Tourism : 3 (2-2-5) 1
 214281-4 Mathematical Economics : 3 (2-2-5) 1-2
 214332-3 Business Economics : 3 (3-0-6) 1
 219344-3 French for Tourism I : 3 (2-2-5) 1
 219346-2 French for Hotel : 3 (2-2-5) 1
 222301-4 Cost Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 222301-5 Cost Management : 3 (2-2-5) 1-2
 231363-2 Strategic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 252321-6 Linear Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 252451-5 Graph Theory : 3 (2-2-5) 1
 254383-2 Algorithm Design and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 255111-3 Biostatistics : 3 (3-0-6) 1-3
 255111-4 Biostatistics : 3 (2-2-5) 1-2
 258211-2 Cell and Molecular Biology : 3 (3-0-6) 1
 262363-2 Energy Effect on Environment : 3 (2-2-5) 1
 301496-4 Selected Topics in Industrial Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302457-2 Agricultural Machinery Engineering : 3 (2-3-5) 1
 304100-1 Essential Mathematics for Civil Engineering : 1 (0-3-1) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 1-2
 307342-2 Introduction to Civil Engineering for Environmental Engineering : 3 (3-0-6) 1
 307422-3 Wastewater Treatment Engineering and Design : 4 (4-0-8) 1
 309452-3 Ceramics Processing : 3 (2-2-5) 1
 312405-1 Chemical Engineering Plant Design I : 3 (3-0-6) 1
 551318-1 Occupational Health and Safety : 3 (2-2-5) 1
 834262-1 History of Modern Europe : 3 (2-2-5) 1
 835344-1 Quality of Work Life : 3 (3-0-6) 1
 835355-1 Mental Health and Adjustment : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 10:30501362-1 Primary Medical Care : 2 (2-0-4) 1
09:00 - 11:00001232-2 Fundamental Laws for Quality of Life : 3 (2-2-5) 1
 001233-2 Thai State and the World Community : 3 (2-2-5) 1
 001252-4 Naresuan Studies : 3 (2-2-5) 1
 107300-1 Introduction to Plant Pathology : 3 (2-3-5) 1-2
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 1-2,41-46
 205252-1 Introduction to English Prose : 3 (3-0-6) 1
 205312-4 Analytical and Critical Reading : 3 (2-2-5) 1-3
 208301-3 Thai Linguistic : 3 (2-2-5) 1-2
 208371-1 Khmer Literature : 3 (2-2-5) 1
 218363-2 Myanmar Buddhism, Beliefs and Worldview : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 2
 232304-2 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (2-2-5) 1
 233308-2 Data Communications for Communication Arts : 3 (3-0-6) 1
 402341-1 Gynecologic Cytology : 4 (2-6-7) 1
 814200-1 Audio and Visual Production : 3 (2-2-5) 1-4
 830354-1 Peace Studies and Conflict Management : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 12:00199401-2 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II : 3 (3-0-6) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 3
 551325-1 Public Health Administration : 3 (2-2-5) 1
 554447-1 Industrial Pollution Management : 3 (2-2-5) 1
 652451-1 Professional Administration : 3 (3-0-6) 1
 654111-2 Introduction to Physical Therapy and Health Promotion : 2 (1-2-3) 1
10:00 - 11:00405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
10:00 - 11:30213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 2
11:00 - 12:00221301-5 Korean Language V : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 14:00219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107203-1 Seed Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 118331-2 Environmental Promotion and Monitoring : 3 (2-2-5) 1
 121221-1 Animal Nutrition : 3 (3-0-6) 1-2
 122346-1 Algae and Aquatic Plants : 3 (2-3-5) 1
 252281-1 Introduction to Financial Mathematics : 3 (2-2-5) 1
 252284-3 Calculus III : 3 (3-0-6) 1-6
 252400-1 Mathematics Project : 3 (2-2-5) 1
 254251-4 Data Structure : 3 (2-2-5) 1-2
 254371-3 Internet Programming : 3 (2-2-5) 1
 255322-1 Categorical Data Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256341-4 Physical Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-4
 258437-3 Ornithology : 3 (2-3-5) 1
 261001-1 Communicative English for Specific Purposes in Physics : 1 (0-2-1) 1
 261212-2 Quantum Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 262202-3 Mechanics for Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262251-2 Introductory Heat Transfer : 3 (3-0-6) 1
 262274-3 Introduction to Physical Metallurgy : 3 (3-0-6) 1
 273251-2 Data Structures and Algorithms for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-2
 273372-1 Integrative Programming : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00001211-1 Fundamental English : 3 (2-2-5) 1-9,12-21,25-32,36-43,49-71,73-107,109-120
 001212-1 Developmental English : 3 (2-2-5) 1
 104333-3 Geographic Information Systems : 3 (2-2-5) 1
 229201-1 Indonesian Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00301438-2 Value Engineering : 3 (3-0-6) 1
 302449-2 Combustion and Pollution Control : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 1
 303322-4 Electrical Machine II : 3 (3-0-6) 1
 303426-3 Electrical System Design : 3 (3-0-6) 1
 303475-4 Optical Communications : 3 (3-0-6) 1
 304344-3 Principle of Hydrology : 3 (3-0-6) 1
 304417-4 Design of Timber and Steel Structures : 4 (3-3-7) 1
 305453-4 Artificial Intelligence : 3 (2-3-5) 1
 309312-3 Mechanical Behavior of Materials : 3 (3-0-6) 1
 412311-2 Medical Microbiology I : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00199543-2 Basic Pharmacoeconomics : 2 (2-0-4) 1
 266331-4 Microbial Physiology and Ecology : 4 (3-3-7) 1
 266353-3 Medical Bacteriology : 3 (2-3-5) 1
 402322-1 Surgical Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00214353-2 Project Analysis : 3 (2-2-5) 1
 222402-2 Financial Reporting And Statement Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 551471-3 Public Health Research : 3 (2-2-5) 2
 554441-2 Environmental and Health Impact Assessment : 3 (2-2-5) 1
 654351-3 Neurological Physical Therapy I : 2 (1-3-3) 1
 901460-2 Seminar in Tourism Business Management : 3 (2-2-5) 901
14:00 - 17:00207311-4 Japanese Writing : 3 (2-2-5) 1-2
 219304-3 Advanced French Writing : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00001213-1 English for Academic Purposes : 3 (2-2-5) 1-60
 207282-2 Japanese Skills II : 3 (2-2-5) 1
 208262-1 Local Literary Works : 3 (2-2-5) 1
 219311-3 Introduction to French Translation : 3 (2-2-5) 1
 273100-1 History and Development of Computer Technology : 1 (1-0-2) 1-2
15:00 - 18:00104310-2 Statistical Analysis in Geography : 3 (2-2-5) 1
 107301-1 Introduction to Entomology : 3 (2-3-5) 1-2
 118311-2 Environmental Plan Policy and Law : 3 (3-0-6) 1
 255326-1 Insurance Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256252-4 Analytical Chemistry II : 4 (3-3-7) 1-4
 261314-2 Quantum Mechanics II : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 19:00301102-1 Introduction to Industrial Engineering Profession : 1 (0-3-1) 1
 301417-3 Industrial Plant Design : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 1-4
 วันที่  25 กันยายน 2561
08:00 - 10:00205121-2 Basic Writing : 3 (3-0-6) 1-4
 205121-3 Basic Writing : 3 (2-2-5) 1-7
08:00 - 11:00104271-1 Introduction to Atmosphere : 3 (2-2-5) 1
 107302-1 Introduction to Weed Science : 3 (2-3-5) 1-2
 108101-2 General Food Science : 1 (0-2-1) 1
 108311-2 Food Processing I : 3 (3-0-6) 1
 108473-1 Quality and Safety Management System in Food Industry : 3 (2-3-5) 1-2
 118202-2 Hydrologic Sciences : 3 (2-2-5) 1
 213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 1
 214111-3 Microeconomics I : 3 (2-2-5) 1-2
 252111-3 Introductory Mathematics : 4 (4-0-8) 1
 252111-4 Fundamental Calculus : 4 (4-0-8) 2-11
 252322-4 Abstract Algebra II : 3 (2-2-5) 1
 255321-2 Regression Analysis : 3 (2-2-5) 1
 256121-4 Organic Chemistry : 5 (4-3-9) 1-3
 256352-2 Instrumental Methods of Chemical Analysis : 3 (3-0-6) 1
 258423-2 Economic Botany : 3 (2-3-5) 1
 258429-2 Aquatic Plant : 3 (2-3-5) 1
 261201-3 Scientific Methods in Physics : 1 (1-0-2) 1-2
 261371-2 Astronomy I : 3 (2-2-5) 1
 262211-2 Analog Electronic Circuits I : 3 (2-2-5) 1
 262355-2 Physics Measurement and Instrumentation : 3 (2-3-5) 1
 273276-1 Discrete Mathematics for Information Technology : 3 (2-2-5) 1-3
 301303-2 Engineering Statistics : 3 (3-0-6) 1-6
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 2
 303492-4 Special Topics in Electrical Engineering II : 3 (2-2-5) 1
 304231-3 Surveying : 3 (2-3-5) 1
 551418-3 Public Health Law and Ethics : 3 (2-2-5) 1
08:30 - 11:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 15
09:00 - 11:00157352-1 Law and Ethics in Cosmetic Sciences : 2 (2-0-4) 1
 157352-2 Law and Ethics Related to Cosmetic Sciences and Natural Products : 2 (2-0-4) 1
 213200-1 Business Ethics : 3 (2-2-5) 1
 218462-2 Myanmar Law : 3 (2-2-5) 1
 221241-2 Introduction to Korean Literatures : 3 (2-2-5) 1
 258100-1 History and Development of Biology : 1 (1-0-2) 1-3
 830218-1 Process and Techniques for Developmental Work : 3 (2-2-5) 1
 833200-2 Introduction to Political Science : 3 (3-0-6) 1
 834151-2 History of South Asia : 3 (2-2-5) 1
 835111-3 Physiological Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835231-3 Introduction to Counseling Psychology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157411-2 Cosmetic Product Development : 3 (2-3-5) 1
 199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 199453-2 Applied Pharmacotherapeutics II : 5 (3-6-9) 1
 201231-4 Thai Music Ensemble III : 1 (0-2-1) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 1
 214352-3 Introduction to Regional Economics : 3 (3-0-6) 1
 216308-2 Public Relations Presentation Technique : 3 (2-2-5) 1
 224215-2 Principle of Modern Management in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 224355-1 Airline Business Services : 3 (2-2-5) 1
 231322-1 JAVA Programing in Business : 3 (2-2-5) 1
 233301-2 Statistics and Research for Information and Communication : 3 (2-2-5) 1
 234337-2 Acoustics of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 266351-2 Immunology : 3 (2-3-5) 1
 266381-2 Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and Management : 4 (3-3-7) 1
 407312-4 Medical Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 413332-2 Physiology of Exercise and Sport : 3 (3-0-6) 1
 415251-1 Medical Analytical Chemistry : 3 (2-3-5) 1
 551314-4 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 1
 551423-2 Applied Biostatistics in Public Health : 3 (2-2-5) 2
 834223-1 Contemporary Thai History : 3 (2-2-5) 1
 834315-2 History of economic and social crises in Thailand : 3 (2-2-5) 1
 835314-2 Psychological Research Method : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 15:00701123-2 Architectural Drawing : 3 (1-4-4) 1
10:00 - 11:50205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 50
10:00 - 12:00201231-4 Thai Music Ensemble III : 1 (0-2-1) 2
 208253-1 Problems of Thai Usage : 3 (2-2-5) 1-2
 219431-2 Reading of Non Literary French Texts : 3 (2-2-5) 1
 224430-1 English for Tourism Personnel : 3 (2-2-5) 1
 402324-2 Histopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
 501333-2 Nursing for Adult and Older Adult II : 3 (3-0-6) 1
 653211-3 Medical Radiation Physics : 2 (2-0-4) 1
 701446-1 Urban Planning and Design : 4 (2-4-6) 1
 814203-1 Glocal Communication and Current Issue : 3 (2-2-5) 1
11:00 - 13:00213409-3 Business Strategies : 3 (3-0-6) 2
 808201-1 Computer Application for Finance : 3 (2-2-5) 1
 808201-2 Information Technology for Finance : 2 (1-2-3) 1
 808305-1 International Finance : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 13:30261431-3 Applied Optics : 3 (2-2-5) 1
11:30 - 14:30107100-2 Principles of Crop Production : 3 (3-0-6) 1
 118303-1 Ecological Pollution Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 121361-1 Drug and Feed Supplement : 3 (2-3-5) 1
 252211-4 Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 252211-5 Ordinary Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254261-5 Computer Architecture : 3 (2-2-5) 1
 255112-1 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 255211-3 Principles of Statistics : 3 (2-2-5) 1
 256105-2 Chemistry for Health Science : 4 (3-3-7) 1-2
 256106-2 General and Organic Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-11
 258253-1 Laboratory in Ecology : 1 (0-3-1) 1-3
 258301-3 Principles of Taxonomy : 3 (2-3-5) 1
 273387-1 Mobile Application Development : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00206221-5 Chinese Listening and Speaking III : 3 (2-2-5) 1-2
 207241-3 Japanese Reading Skills : 3 (2-2-5) 1-2
 208232-2 Social Literature : 3 (2-2-5) 1
 208431-3 Folklore in Thai Language and Literature : 3 (2-2-5) 1
 218231-3 Myanmar Conversation II : 3 (2-2-5) 1-2
12:00 - 15:00201112-3 History of Thai Music : 3 (3-0-6) 1
 205222-2 Paragraph Writing (English) : 3 (2-2-5) 1-4
 213100-2 Introduction to Business : 3 (3-0-6) 1
 214241-2 Money and Banking : 3 (3-0-6) 1
 301100-1 Basic Tool and Machine Workshops : 1 (0-3-1) 1-2
 301315-2 Industrial Instrumentation and Measurement : 3 (3-0-6) 1
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 1
 302446-2 Thermal System Design : 3 (3-0-6) 1
 303352-3 Control Systems : 3 (3-0-6) 1-2
 303463-3 Computer Aided in Power System Analysis : 3 (2-2-5) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 5-6
 305172-2 Computer Programming Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 305214-3 Data Structures : 3 (2-3-5) 1
 305382-3 Computer Architecture and Organization : 3 (2-3-5) 1
 309371-2 Polymeric Materials Processing and Properties Analysis Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 309453-3 Advanced Ceramics : 3 (2-2-5) 1
 312373-1 Unit Operation Laboratory I : 1 (0-3-1) 1-2
12:00 - 17:00401211-2 Human Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 401218-3 Basic Anatomy : 3 (2-3-5) 1-4
13:00 - 15:00001238-1 Media Literacy : 3 (2-2-5) 901
 157331-2 Natural Products for Cosmetics I : 2 (2-0-4) 1
 213301-3 International Business : 3 (3-0-6) 1
 304435-1 Highway Materials Laboratory : 1 (0-3-1) 1
 651322-3 Hematology II : 3 (2-2-5) 1
 905323-1 Business Finance : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00199301-2 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-3
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 3-4
 214343-5 Investment and Portfolio Analysis : 3 (2-2-5) 1
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 1-1,4-4
 701316-1 Architectural Design Concept, Philosophy and Theory : 3 (3-0-6) 1
13:00 - 17:00835359-1 Practicum in Clinical Psychology : 3 (1-4-4) 1
14:00 - 16:00224212-3 Cross Cultural Communication in Tourism and Hospitality : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00207101-4 Japanese 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 3
 207463-1 Japanese Interpretation II : 3 (2-2-5) 1
 213201-3 Digital Business Management : 3 (2-2-5) 1
 219103-3 French I : 3 (1-4-4) 1
 219201-3 French III : 3 (1-4-4) 1-2
 231271-1 Data Structures and Algorithms : 3 (2-2-5) 1
 231373-2 Computer Graphics Applications for Business : 3 (2-2-5) 1
 234241-2 History of Western Music : 3 (3-0-6) 1
 234335-3 Tonal Counterpoint : 3 (2-2-5) 1
 814100-1 Concept and Theory of communication : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 67
 206211-5 Chinese III : 3 (2-2-5) 2
 208341-4 Developmental Thai Language Textbook : 3 (2-2-5) 1
 209113-1 Word and Grammatical System : 3 (2-2-5) 1
 229202-1 Indonesian Reading I : 3 (2-2-5) 1
 252300-1 Communicative English for Academic Analysis in Mathematics : 1 (0-2-1) 1-2
 255300-1 Communicative English for Academic Analysis in Statistics : 1 (0-2-1) 1
 778311-2 Vietnamese Conversation : 3 (2-2-5) 1
 808110-1 Business Finance : 3 (3-0-6) 1-2
 830213-1 The Evolution of Development Studies : 3 (3-0-6) 1
 830214-2 Public Consciousness for Social Development : 3 (2-2-5) 1
 835121-1 General Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835342-2 Training Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00104241-2 Introduction to Geology : 3 (2-2-5) 1
 104331-3 Photogrammetry : 3 (2-2-5) 1
 107415-1 Marketing and Agricultural Economics : 3 (3-0-6) 1
 108312-1 Laboratory of Food Process and Engineering : 1 (0-3-1) 1-2
 108402-1 English for Food Science and Technology : 1 (0-2-1) 1-3
 121321-1 Feedstuffs and Feed Formulation : 3 (2-3-5) 1
 255121-1 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1-4
 255221-4 Statistical Analysis : 3 (2-2-5) 1
 258343-1 Principles of Genetics : 3 (3-0-6) 1
16:00 - 19:00301202-2 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
 309200-1 Engineering Materials : 3 (3-0-6) 1-2
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 5-8
 วันที่  26 กันยายน 2561
08:00 - 10:00213202-2 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 2
 808341-1 Fundamental Principles of Insurance : 3 (3-0-6) 1
08:00 - 11:00104251-2 Climatology : 3 (2-2-5) 1
 104365-1 Land Use, Transportation and Development : 3 (3-0-6) 1
 107424-1 Economic Ornamental Plant and Orchid Production : 3 (2-3-5) 1
 108342-1 Fishery Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 118304-1 Resources Science and Integrated Environment : 3 (2-2-5) 1
 122231-2 Breeding and Nursing of Aquatic Animals : 3 (2-3-5) 1
 205243-1 Background to American Literature : 3 (3-0-6) 1-3
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 3
 207341-3 Language and Japanese Culture : 3 (2-2-5) 1-2
 214282-2 Statistics for Economists : 3 (2-2-5) 1
 214345-2 Personal Finance : 3 (3-0-6) 1
 231340-2 Web Designs and Development : 3 (2-2-5) 1
 252113-1 Mathematics for Science : 3 (3-0-6) 1-5
 252341-3 Set Theory : 3 (2-2-5) 1
 256253-2 Chemical Safety and Hazardous Waste Management : 2 (2-0-4) 1
 256343-4 Physical Chemistry and Applications : 4 (3-3-7) 1-3
 256351-4 Instrumentation for Chemical Analysis : 4 (3-3-7) 1
 256433-2 Inorganic Material Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256462-3 Petrochemical Industry : 3 (2-2-5) 1
 256466-2 Introduction to Material Science : 3 (2-2-5) 1
 258101-2 Introductory Biology : 4 (3-3-7) 1-9
 258101-3 Introductory Biology : 3 (3-0-6) 1-2
 262485-2 Thin-Film Deposition Technology : 3 (3-0-6) 1
 273486-2 Data Warehousing and Applications : 3 (2-2-5) 1
 301340-2 Manufacturing Processes : 3 (3-0-6) 1
 302111-2 Engineering Mechanics I : 3 (3-0-6) 1
 303211-3 Electrical Circuit Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 303425-3 Electrical Power Plants and Substations : 3 (3-0-6) 1
 303473-3 Microwave Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304254-1 Geology for Engineers : 1 (1-0-3) 1
 304354-5 Geology for Engineers : 2 (1-3-3) 1
 304419-2 Building Design : 3 (2-2-5) 1
 305131-1 Computer Mathematics I : 1 (1-0-2) 1
 305361-3 Database : 3 (2-3-5) 1
 413200-3 Basic Physiology : 3 (2-3-5) 1-3
 551452-2 Aging Health Care : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 14-14,16-16,80-80
 205243-2 English Morphology and Syntax : 3 (3-0-6) 1
 205381-4 English-Thai Translation : 3 (2-2-5) 1-4
 206111-6 Chinese I : 3 (2-2-5) 1-3
 207281-2 Japanese Skills I : 3 (2-2-5) 1-2
 208201-4 Thai Grammar : 3 (2-2-5) 1-2
 213130-1 Principles of Marketing : 3 (3-0-6) 1-5
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 1
 218241-4 Myanmar Reading II : 3 (2-2-5) 1
 221101-4 Korean Language I : 3 (2-2-5) 1
 221481-1 Korean Translation II : 3 (2-2-5) 1-2
 830102-1 Basic Concepts of Ecological System and Society : 3 (3-0-6) 1
 835241-2 Industrial Psychology : 3 (3-0-6) 1
 905221-1 Accounting I : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00118425-2 Biodiversity and Conservation : 3 (2-2-5) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 199451-2 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy : 3 (2-3-5) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 201331-2 Thai Music Ensemble V : 1 (0-2-1) 1
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 3
 219131-1 French Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1
 554448-2 Environmental Management System : 3 (2-2-5) 1
 557421-2 Occupational Health and Safety Management : 3 (3-0-6) 1
 654353-3 Pediatric Physical Therapy I : 2 (1-2-3) 1
 657315-1 Geometrical Optics : 2 (1-2-3) 1
 701438-1 Environmental Engineering and Ecological System : 3 (3-0-6) 1-2
 834325-1 History of Thai Local Economy : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00201441-2 Thai Music Skill (String) VII : 3 (2-2-5) 1
 224354-1 Food and Beverage Services : 3 (2-2-5) 1
 405313-2 General Pathology : 3 (2-3-5) 1
 653431-1 Special Radiographic Technique : 2 (2-0-4) 1
 701234-1 Construction and Building System II : 3 (2-3-5) 1
11:00 - 13:00213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 3
 219321-3 Conversation and Discussion I : 2 (1-2-3) 1
 231361-1 Information Systems Security : 3 (2-2-5) 1
 808203-2 Financial Markets and Financial Institutions : 3 (3-0-6) 1
11:30 - 14:30107303-1 Cropping System : 3 (2-3-5) 1
 107309-2 Marketing, Agricultural Finance and Co-operatives : 3 (2-3-5) 1
 108346-1 Fat and Oil Technology : 3 (2-3-5) 1
 252112-3 Calculus : 4 (4-0-8) 1
 252315-2 Introduction to Numerical Analysis : 3 (2-2-5) 1-2
 254363-3 Computer Network and Data Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 255231-1 Statistical Theory I : 3 (2-2-5) 1
 256101-4 Principle of Chemistry : 4 (3-3-7) 1-7,9-10,12-15,17-17,19-20,22-25
 258323-2 Plant Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 258353-2 Animal Behavior : 3 (2-3-5) 1-2
 258434-4 General Parasitology : 3 (2-3-5) 1
 258462-3 Plant Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 261211-4 Mechanics I : 3 (3-0-6) 1-2
 261342-4 Electromagnetism II : 3 (3-0-6) 1
 261352-5 Modern Physics : 3 (3-0-6) 1
 262252-2 Energy Technology : 3 (3-0-6) 1-2
 273385-1 System Integration : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201121-2 Thai Music Skills (Voice) 1 : 3 (2-2-5) 1
 202102-3 Performing Arts History : 3 (3-0-6) 1
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 3-4
 205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 2
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 72
 205371-3 Business English I : 3 (3-0-6) 1-2
 205371-4 Business English : 3 (3-0-6) 1
 205371-5 Business English : 3 (2-2-5) 1
 206301-3 Introduction to China : 3 (2-2-5) 1
 208111-3 Public Speaking : 3 (2-2-5) 1-1,3-3
 208352-2 Feature Writing : 3 (2-2-5) 1
 214131-1 Fundamental to Economic Business and Accounting : 2 (2-0-4) 1
 218361-2 History of Myanmar : 3 (2-2-5) 1
 218461-3 Myanmar Folklore : 3 (2-2-5) 1
 219443-4 French for Secretarial Science : 3 (2-2-5) 1
 221261-1 Korean Syntax : 3 (2-2-5) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 2
 776301-1 Local Folklore : 3 (3-0-6) 1
 835331-2 Counseling Theories and Techniques : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 15:00234481-3 Seminar in Music : 1 (0-2-1) 1
 301416-2 Production Planning and Control : 3 (3-0-6) 1
 302321-1 Mechanics of Solids I : 3 (3-0-6) 1
 302476-1 Energy Conservation and Management : 3 (3-0-6) 1
 303206-2 Introduction to Electrical Engineering : 4 (3-3-7) 2
 303342-5 Engineering Electronics : 3 (3-0-6) 1-2
 304212-2 Structural Analysis I : 3 (3-0-6) 1
 304314-2 Structural Analysis II : 3 (3-0-6) 1-2
 305231-2 Applied Probability for Computer Engineering : 3 (2-2-5) 1-2
 307321-3 Environmental Unit Operations and Processes : 3 (3-0-6) 1
 307444-2 Appropriate Environmental Technology : 3 (3-0-6) 1
 309361-2 Polymeric Materials : 3 (2-2-5) 1
 312310-1 Numerical Method and Computer Programming for Chemical Process : 3 (3-0-6) 1
 412212-1 Basic Microbiology and Parasitology : 3 (2-3-5) 1-4
 551113-1 Introduction to Public Health : 3 (2-2-5) 2
 557328-1 Ergonomics and Environmental and Working Physiology : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:00224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 14:50701336-1 Large-scale Building construction and Building System : 3 (2-3-5) 1
13:00 - 15:00224111-1 Tourism Industry : 3 (3-0-6) 1
 224111-2 Tourism and Hospitality Industry : 3 (2-2-5) 1
 402325-1 Autopsy Pathology Techniques : 2 (1-2-3) 1
 415300-1 Basic Forensic Science : 3 (2-3-5) 1
 501353-1 Psychiatric Nursing : 2 (2-0-4) 1
 653422-4 Clinical Radiotherapy : 2 (2-0-4) 1
 701131-3 Basic Building Construction System and Material : 3 (1-4-4) 1
 701466-2 Architectural Preservation : 3 (2-3-5) 1
 814102-1 Speech Communication : 3 (1-4-4) 1-2
 902242-2 Organisational Behavior : 3 (2-2-5) 901
13:00 - 16:00157302-2 Stability and Stablilzation of Cosmetic Products : 3 (3-0-6) 1
 199221-2 Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy : 3 (3-0-6) 1
 199321-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II : 4 (3-3-7) 1-2
 202332-4 Performing Arts Research II : 3 (3-0-6) 1-2
 207121-1 Japanese Speaking and Listening 1 : 3 (2-2-5) 2
 222200-2 Managerial Accounting : 3 (2-2-5) 1-2
 222401-3 Advanced Accounting II : 3 (2-2-5) 1-2
 402211-3 Cell and Histology : 3 (2-3-5) 1
 551316-3 Basic Epidemiology : 3 (2-2-5) 2
 557427-1 Industrial Air Pollution Control and Industrial Ventilation : 3 (2-2-5) 1
 830101-3 Sociological and Anthropological Theories and Concepts : 3 (3-0-6) 1
 830103-2 Theoretical Approaches to Social Development : 3 (3-0-6) 1
 830342-2 Thai Local Administration : 3 (3-0-6) 1
 835122-1 Developmental Psychology : 3 (3-0-6) 1
 835251-1 Introduction to Clinical Psychology : 3 (3-0-6) 1
14:00 - 17:00201112-2 Western Music I : 3 (3-0-6) 1
 205251-2 Introduction to English Poetry : 3 (3-0-6) 1-3
 213321-2 Family Business Management : 3 (3-0-6) 1
 216373-2 Corporate Public Relations : 3 (2-2-5) 1
 219351-3 Introduction to French Literature : 2 (1-2-3) 1
 221231-3 Korean Conversation II : 3 (2-2-5) 1
 222302-4 Internal Audit and Internal Control : 3 (3-0-6) 1
 224317-2 Tourist Psychology and Behavior : 3 (2-2-5) 1
 234131-3 Theory of Western Music 1 : 3 (2-2-5) 1
 234363-1 Music Arrangement : 3 (2-2-5) 1
 781101-1 ASEAN Cultural Studies : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 1-2
 207398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1
 208321-3 Development of Literary Works : 3 (2-2-5) 1-2
 214201-3 History of Economic Thought : 3 (3-0-6) 1
 218362-2 Myanmar Society, Culture and Environment : 3 (2-2-5) 1
 224251-2 Special Interest Tourism : 3 (2-2-5) 1
 258344-1 Laboratory in Genetics : 1 (0-3-1) 1-4
 701342-1 Architecture and Sustainable Development : 2 (2-0-4) 1
 808331-1 Fund Management : 3 (3-0-6) 1
 808332-1 Investment Banking : 3 (3-0-6) 1
 834334-2 History of ASEAN Community : 3 (2-2-5) 1
 835333-2 Group Counseling : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 18:00104333-2 Database and Geo-database Management : 3 (2-2-5) 1
 108321-1 Chemistry of Food and Agricultural Products : 3 (2-3-5) 1-2
 108343-1 Dairy Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 122371-1 Introduction to Marine Science : 3 (2-3-5) 1
 254271-3 Fundamentals of Programming : 3 (2-2-5) 1-5
 254451-2 Software Engineering : 3 (2-2-5) 1-3
 256447-3 Polymer Chemistry : 3 (3-0-6) 1
 258341-4 Genetics and Evolution : 3 (2-3-5) 1-3
 261106-1 Physics of Health Science : 2 (2-0-4) 1
15:30 - 17:30205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 8-9,11-12
16:00 - 19:00302461-1 Measurement and Instruments for Mechanical Engineers : 3 (3-0-6) 1-2
 304445-2 Hydraulic Engineering : 3 (3-0-6) 1
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 9-12
 วันที่  27 กันยายน 2561
08:00 - 10:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 65-66
 213102-2 Principles of Management and Organizational Behavior : 3 (3-0-6) 3-4
08:00 - 11:00104261-3 Physical Geography : 3 (2-2-5) 1
 108345-1 Bakery Technology : 3 (2-3-5) 1
 108371-2 Food Standards Sanitation and Environment : 3 (2-3-5) 1-2
 207101-3 Japanese I : 3 (2-2-5) 1
 219101-3 Elementary French I : 3 (2-2-5) 2
 219121-4 French Listening and Speaking I : 2 (1-2-3) 1
 222103-2 Financial Accounting : 3 (2-2-5) 1-3
 222201-3 Intermediate Accounting I : 3 (2-2-5) 1-2
 222411-2 Strategic Cost Management : 3 (3-0-6) 1
 231301-2 Business Research Methods : 3 (2-2-5) 1
 252223-1 Theory of Numbers : 3 (2-2-5) 1
 252223-2 Theory of Numbers I : 3 (2-2-5) 1-2
 252272-1 Linear Algebra and Applications : 3 (2-2-5) 1
 252361-1 Introduction to Topology : 3 (2-2-5) 1
 256103-3 Introductory Chemistry : 4 (3-3-7) 1-3,5-8,10-20
 258252-1 Principles of Ecology : 3 (3-0-6) 1
 258261-3 General Genetics : 2 (2-0-4) 1
 258445-2 DNA Technology : 3 (2-3-5) 1
 258461-3 Biological Techniques : 3 (2-3-5) 1
 261452-2 Nuclear and Particle Physics : 3 (3-0-6) 1
 262201-2 Methods of Applied Physics : 3 (3-0-6) 1
 262253-2 Coal Technology : 3 (3-0-6) 1
 301443-3 Management Information System for Engineers : 3 (2-3-5) 1
 302151-4 Engineering Drawing : 3 (2-3-5) 1-3
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 2
 303262-2 Digital Circuit and Logic Design : 3 (2-2-5) 1-3
 303370-2 Data Communication and Network : 3 (3-0-6) 1
 303433-3 Power System Stability : 3 (3-0-6) 1
 304213-2 Mechanics of Materials II : 3 (3-0-6) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 2
 305211-2 Electrical Circuit for Computer Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305471-2 Software Engineering : 3 (2-3-5) 1
 309100-1 Introduction to Materials Engineering : 1 (0-3-1) 1
 312495-3 Special Problems in Chemical Engineering : 3 (2-2-5) 1
 413221-2 Medical Physiology I : 3 (2-3-5) 1-2
 551355-1 Public Health Nutrition : 3 (2-2-5) 2
 551355-2 Public Health Nutrition : 2 (1-2-3) 1
 557323-2 Industrial Safety : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:50707315-2 History of Eastern Art : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 11:00104263-1 Geography of Agriculture : 3 (3-0-6) 1
 205141-2 English Grammar : 3 (3-0-6) 1-4
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 27-29
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 2-3
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 1-2,5-5
 209114-1 Meaning System : 3 (2-2-5) 1
 224122-1 Introduction to Hospitality : 3 (2-2-5) 1
 652317-2 Monitoring of Cardiopulmonary Function : 2 (1-2-3) 1
 778321-2 Vietnamese Reading : 3 (2-2-5) 1
 814201-1 Ethics and Legal for Communication : 3 (2-2-5) 1-2
 833101-2 Introduction to Politics and Government : 3 (3-0-6) 1
 834304-2 Historiography : 3 (2-2-5) 1
 902451-2 Occupational Hygiene and Safety : 3 (2-2-5) 901
 909101-1 Intrnational Business Management : 3 (2-2-5) 901
09:00 - 12:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 202341-2 Choreography I : 3 (2-2-5) 1
 214211-2 Microeconomics II : 3 (3-0-6) 1-2
 214310-2 Introduction to Game Theory : 3 (3-0-6) 1
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 1
 231372-2 Electronic Business and Electronic Commerce Management : 3 (2-2-5) 1
 232370-2 Local Mass Media Planning and Management : 3 (3-0-6) 1
 401202-2 Anatomy I : 3 (2-3-5) 1
 411351-1 Medical Molecular Biology : 3 (2-3-5) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 2
 554211-3 Environmental Health Community Sanitation and Appropriate Technology : 3 (2-2-5) 1
 554340-1 Analytical Chemistry and Environmental Health Laboratory : 3 (1-4-4) 1
 557424-2 Workplace Risk Assessment and Management : 3 (2-2-5) 1
 652433-2 Respiratory Therapy : 2 (1-2-3) 1
 808333-1 Fixed-Income Securities Analysis and Valuation : 3 (2-2-5) 1
 830390-1 Borderland Studies : 3 (3-0-6) 1
 835211-3 Basic Statistics in Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 835357-1 Psychology of Exceptional Children : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 11:30224213-2 Introduction to Laws and Tourism Laws : 3 (2-2-5) 1
10:00 - 12:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 76-78
 654461-2 Administration and Professional Practices : 2 (2-0-4) 1
11:00 - 12:30501272-1 Concepts, Theories and Nursing Professional : 2 (2-0-4) 1
11:30 - 14:30107430-1 Pesticides and Their Applications : 3 (2-3-5) 1
 108392-1 Selected Topics in Food Science and Technology : 3 (2-3-5) 1
 121323-1 Forage Crops and Management : 3 (2-3-5) 1
 252326-1 Introduction to Polynomials over Fields : 3 (2-2-5) 1
 255329-1 Statistical Quality Control : 3 (2-2-5) 1
 256322-4 Spectroscopy : 3 (3-0-6) 1-2
 261101-3 Physics I : 4 (3-2-7) 1-18
 262321-2 Microcontroller and Its Applications : 3 (2-2-5) 1
 262374-2 Electroceramics and Dielectric Ceramics : 3 (3-0-6) 1
 273261-1 Platform Technology : 3 (2-2-5) 1
 273482-2 Human-Computer Interaction : 3 (2-2-5) 1
12:00 - 14:00201141-3 Thai Music Skills (String) 1 : 3 (2-2-5) 1
 205101-2 Intensive English Grammar : 3 (3-0-6) 1-2
 205101-3 Intensive English Grammar : 3 (2-2-5) 1
 206341-4 Chinese Academic Writing : 3 (2-2-5) 1
 207111-2 Japanese Society and Culture : 3 (2-2-5) 1
 207201-2 Japanese III : 3 (2-2-5) 3
 208112-2 Academic Reading : 3 (2-2-5) 3
 218101-2 Myanmar I : 3 (2-2-5) 2
 218131-2 Myanmar Conversation I : 3 (2-2-5) 1-2
 221101-5 Korean I : 3 (2-2-5) 1
 229101-2 Indonesian I : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 1
 784101-2 Introduction to Philosophy : 3 (3-0-6) 1
 835338-1 Crisis Intervention : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00206121-3 Chinese Listening and Speaking I : 3 (2-2-5) 1-3
 207461-3 Japanese Translation : 3 (2-2-5) 1
 209111-2 Foundations of Linguistics : 3 (2-2-5) 1
 214110-3 Introduction to Economics : 3 (3-0-6) 1-2
 219101-4 French I : 3 (2-2-5) 1
 222333-1 Accounting for Specific Enterprises : 3 (3-0-6) 1
 301201-1 Thermofluids : 3 (3-0-6) 1
 301332-2 Operations Research : 3 (3-0-6) 1
 301424-3 Automated Manufacturing Systems : 3 (2-3-5) 1
 302232-2 Thermodynamics I : 3 (3-0-6) 1
 302351-2 Mechanical Drawing : 2 (1-3-3) 1
 302441-1 Heat Pipe : 3 (3-0-6) 1
 303313-3 Electromagnetic Fields and Waves I : 3 (3-0-6) 1
 303429-4 Illumination Engineering : 3 (3-0-6) 1
 304322-3 Concrete Technology : 2 (1-3-3) 1
 304453-4 Foundation Engineering : 3 (2-3-5) 1
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 2
 309437-3 Solidification and Casting : 3 (2-2-5) 1
 312202-2 Chemical Engineering Principles and Calculations : 3 (3-0-6) 1
 411221-3 Biochemistry : 4 (3-3-7) 1-3
 551392-2 Community Health : 3 (2-2-5) 1
 557321-2 Industrial Hygiene : 3 (2-2-5) 1-2
 785101-1 Elementary Spanish I : 3 (2-2-5) 1-2
13:00 - 15:00201234-2 Thai Singing : 3 (2-2-5) 1
 213371-4 Introduction to Operations Management : 3 (2-2-5) 2
 401311-3 Basic laboratory techniques in Anatomy : 3 (2-3-5) 1
 402323-1 Cytopathological Techniques : 2 (1-2-3) 1
13:00 - 16:00157321-2 Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II : 3 (2-3-5) 1
 199421-2 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV : 3 (2-3-5) 1-2
 199541-2 Professional Communication : 2 (1-3-3) 1
 199552-2 Applied Pharmacotherapeutics IV : 5 (3-6-9) 1
 201261-1 Thai Music Skill (Piphat) III : 3 (2-2-5) 1
 232430-2 Radio Production : 3 (2-2-5) 1
 266471-4 Industrial Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 307302-3 Biology for Environmental Engineering : 3 (2-3-5) 1
 402212-2 Human Gross Anatomy : 4 (3-3-7) 1
 412316-3 General Medical Parasitology : 2 (2-0-4) 1
 551114-1 Demography : 2 (1-2-3) 1
 551251-1 Population and Public Health : 3 (2-2-5) 1
 554449-2 Environmental Toxicology : 3 (3-0-6) 1
 557423-2 Fire and Chemical EmergencyManagement : 3 (2-2-5) 1
 653433-1 Magnetic Resonance Imaging : 2 (2-0-4) 1
 835341-2 Psychology for Human Resource : 3 (3-0-6) 1
 835353-1 Individual Psychotherapy : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 1
 219451-2 French Literature and Intellectual Background : 2 (1-2-3) 1
 219454-3 Eighteenth and Nineteenth Century French Literature : 2 (1-2-3) 1
 221482-1 Korean Interpretation : 3 (2-2-5) 1-2
 231100-4 Statistics for Decision Making in Business : 3 (2-2-5) 2
 234482-2 Introduction to Music Research : 3 (2-2-5) 1
 778202-2 Vietnamese II : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 16:30782111-1 Introduction to Lao : 3 (2-2-5) 1
15:00 - 17:00104356-2 Global Warming: Geographic Dimensions : 3 (3-0-6) 1
 205493-3 English Language, Society and Culture : 3 (3-0-6) 1-2
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 2
 208344-4 Khmer Language in Thai Language : 3 (2-2-5) 1
 222102-4 Business and Professional Law : 3 (3-0-6) 1
 273362-2 Multimedia Application Development : 3 (2-2-5) 1-3
 776311-1 World Mythology : 3 (3-0-6) 1-2
 787101-1 Hindi I : 3 (2-2-5) 1
 808311-2 Financial Planning and Control : 3 (2-2-5) 1
 835321-2 Social Psychology : 3 (3-0-6) 1
15:00 - 18:00104336-1 Map Standardization : 3 (2-2-5) 1
 107304-1 Principles of Plant Propagation and Tissue Culture : 3 (2-3-5) 1
 108341-1 Meat and Poultry Product Technology : 3 (2-3-5) 1
 108381-1 Principles of Food Microbiology : 4 (3-3-7) 1-2
 256221-5 Organic Chemistry I : 4 (3-3-7) 1-8
17:00 - 19:00001281-1 Sports and Exercises : 1 (0-2-1) 13-16
 วันที่  28 กันยายน 2561
08:00 - 10:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 1-3
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 57
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 1
 232304-3 Laws and Ethics for Mass Media : 3 (3-0-6) 2
08:00 - 11:00107432-1 Pest Diagnosis and Management : 3 (2-3-5) 1
 108349-1 Nut Technology : 3 (2-3-5) 1
 122111-2 General Fishery : 3 (2-3-5) 1
 205111-4 Basic Reading : 3 (2-2-5) 1
 205111-5 Basic Reading : 3 (3-0-6) 1-2
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 1-1,3-4
 222206-2 Principles of Accounting and Accounting for Tourism Business : 3 (2-2-5) 1
 222431-2 Seminar in Financial Accounting : 3 (3-0-6) 1
 252221-1 Linear Algebra I : 3 (2-2-5) 1-3
 252311-4 Advanced Calculus : 3 (2-2-5) 1-2
 255282-1 Statistical Programming : 3 (2-2-5) 1
 255351-3 Sampling Techniques : 3 (2-2-5) 1
 256361-3 Industrial Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256463-4 Ceramic Chemistry : 3 (2-2-5) 1
 256471-3 Environmental Chemistry and Safety : 3 (2-2-5) 1
 258302-1 General Physiology : 4 (4-0-8) 1
 261103-3 Introductory Physics : 4 (3-3-7) 1-2,4-5,7-15
 261105-2 Medical Physics : 2 (2-0-4) 1
 261301-3 Methods of Theoretical Physics I : 3 (3-0-6) 1
 261301-4 Methods of Physics I : 3 (3-0-6) 1
 262210-2 Electric Circuit Analysis : 3 (2-2-5) 1
 262270-2 Materials Science : 3 (3-0-6) 1
 301436-2 Industrial Cost Analysis : 3 (3-0-6) 1
 302311-1 Numerical Methods for Mechanical Engineers 1 : 3 (3-0-6) 2
 303323-3 Power Electronics : 3 (3-0-6) 1
 304332-1 Practical Training in Surveying : 1 (0-6-3) 1
 305171-2 Computer Programming : 3 (3-0-6) 3-4,7-8
 307341-1 Building Sanitation : 3 (3-0-6) 1
 312303-2 Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design : 3 (3-0-6) 1
 411211-2 Basic Medical Biochemistry I : 3 (2-3-5) 1
 411222-2 Basic Biochemistry : 3 (2-3-5) 1-2
 557428-1 Occupational Medicine : 3 (3-0-6) 1
 834355-1 History of Russia : 3 (2-2-5) 1
08:00 - 11:30262443-2 Instrumentation and Data Acquisition System : 3 (2-2-5) 1
 402331-1 Surgical Pathology 1 : 3 (2-3-5) 1
09:00 - 10:00304434-2 Highway Engineering : 3 (3-0-6) 1
09:00 - 11:00154306-2 Pharmacology for Dentistry I : 3 (3-0-6) 1
 199542-2 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy : 2 (2-0-4) 1
 205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 23-23,58-58
 208113-1 The Art of Creative Writing : 3 (2-2-5) 1
 213260-1 Human Capital Management : 3 (3-0-6) 1
 219151-1 French Songs : 3 (3-0-6) 1
 784102-1 Eastern Philosophy : 3 (2-2-5) 1
 835213-3 Psychological Tests and Measurement : 3 (2-2-5) 1
 835313-2 Experimental Psychology : 3 (2-2-5) 1
09:00 - 12:00157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 199303-1 Introduction to Pharmaceutical Chemistry : 2 (2-0-4) 1
 199333-2 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics : 3 (3-0-6) 1
 201111-4 Development of Thai Music Notation : 3 (3-0-6) 1
 231462-3 Innovation Management : 3 (2-2-5) 1
 551212-2 Health Education and Behavioral Sciences : 3 (2-2-5) 1
 551432-2 Environmental Health : 3 (2-2-5) 1
 557426-3 Industrial Psychology : 3 (2-2-5) 1
 652333-2 Basic of Surgery and Anesthesia : 2 (1-2-3) 1
 654352-3 Cardiopulmonary Physical Therapy I : 2 (1-2-3) 1
 808304-1 Principles of Investment : 3 (2-2-5) 1
 830337-1 Sociology of Family : 3 (3-0-6) 1
 833338-2 Budgetary Process and Public Finance Administration : 3 (3-0-6) 1
 834152-1 History of East Asia : 3 (2-2-5) 1
 835346-1 Psychology in Organizational Development : 3 (3-0-6) 1
10:00 - 12:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 5
 205202-1 Communicative English for Research Presentation : 1 (0-2-1) 1
10:00 - 13:00207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 1
10:30 - 13:30219232-3 French Reading and Writing II : 2 (1-2-3) 1-2
11:00 - 13:00205201-2 Communicative English for Academic Analysis : 1 (0-2-1) 21-22
 213303-4 Business Law : 3 (3-0-6) 2
11:30 - 14:30107435-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 7
 252212-1 Analysis I : 3 (2-2-5) 1
 252371-2 Partial Differential Equations : 3 (2-2-5) 1
 254276-2 Discrete Mathematics for Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 254485-3 Special Topics in Computer Science : 3 (2-2-5) 1
 256324-3 Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 258212-3 Cell Biology : 4 (4-0-8) 1
 261361-5 Solid State Physics : 3 (3-0-6) 1
 273361-2 Network Management : 3 (2-2-5) 1-3
12:00 - 14:00205131-4 Basic Listening and Speaking : 3 (2-2-5) 4
 205398-1 Research Methodology : 3 (3-0-6) 1-3
 206131-2 Chinese Reading I : 3 (2-2-5) 2-3
 206213-1 Chinese Grammar I : 3 (2-2-5) 1
 208231-2 Thai Language and Culture : 3 (2-2-5) 1
 208353-1 Writing Official Documents : 3 (2-2-5) 1
 214181-1 Mathematical Economics 1 : 3 (2-2-5) 1-2
 218251-2 Myanmar Writing I : 3 (2-2-5) 1
 833210-1 Introduction to Political Philosophy : 3 (3-0-6) 1
12:00 - 15:00222203-3 Taxation I : 3 (3-0-6) 1-2
 234233-1 Harmony I : 3 (2-2-5) 1
 252182-2 Calculus I : 3 (3-0-6) 1-9
 266201-2 General Microbiology : 4 (3-3-7) 1-4
 301313-2 Quality Control : 3 (3-0-6) 1
 302212-2 Engineering Mechanics II : 3 (3-0-6) 1-2
 303204-2 Electrical Engineering Mathematics : 3 (3-0-6) 1
 303388-2 Digital Communication : 3 (3-0-6) 1
 304315-2 Reinforced Concrete Design : 4 (3-3-7) 1
 304333-3 Transportation Engineering : 3 (3-0-6) 1
 305221-4 Introduction to Digital Logic : 2 (1-3-5) 1
 305381-3 Microprocessor and Assembly Language : 3 (2-3-5) 1
 307448-2 Environmental System Modeling : 3 (3-0-6) 1
 309418-3 Composite Materials Composite Materials : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 15:00107435-1 Selected Topics in Agricultural Science : 3 (2-3-5) 1-1,6-6
 201461-2 Thai Music Skill (Piphat) VII : 3 (2-2-5) 1
 302325-1 Mechanical Vibrations : 3 (3-0-6) 1
 701233-1 Tropical Architecture : 3 (2-2-5) 1
 814202-1 Communication for Persuasion : 3 (2-2-5) 1
13:00 - 16:00157203-2 Cosmetic Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157203-3 Cosmetics and Natural Product Formulation I : 3 (2-3-5) 1
 157301-2 Cosmetic Formulation II : 3 (2-3-5) 1
 214114-1 Introduction to Microeconomics : 3 (3-0-6) 2
 214344-2 Public Finance : 3 (3-0-6) 1
 222306-2 Accounting Information Systems : 3 (2-2-5) 1-2
 301430-1 Industrial Safety Engineering : 2 (2-0-4) 1
 401312-2 Human Gross Anatomy V : 2 (1-3-3) 1
 551353-2 Primary Health Care I : 3 (2-2-5) 1
 554457-2 Environmental Monitoring : 2 (1-2-3) 1
 557422-2 Industrial Hygiene Sampling and Analysis : 3 (2-2-5) 1
 833339-2 Public Sector Administration System : 3 (3-0-6) 1
 834224-1 Art History and Archaeology : 3 (2-2-5) 1
14:00 - 17:00201381-1 Introduction to Music Research Methodology : 3 (2-2-5) 1
 207231-2 Japanese Conversation I : 3 (2-2-5) 2
 207331-3 Japanese Conversation III : 3 (2-2-5) 2
 207432-3 Japanese Conversation for Business : 3 (2-2-5) 1
 219421-3 Conversation and Discussion II : 2 (1-2-3) 1
15:00 - 17:00205200-2 Communicative English for Specific Purposes : 1 (0-2-1) 9-10
 205475-2 English for Hotel Business : 3 (2-2-5) 1-2
 213304-4 Taxation : 3 (2-2-5) 1
 219374-2 French Semantics and Syntactic Analysis : 3 (2-2-5) 1
 231461-12 Enterprise Systems : 3 (2-2-5) 1
 778201-2 Vietnamese I : 3 (2-2-5) 2
 901344-2 Logistics for Tourism Industry : 3 (2-2-5) 901
15:00 - 18:00104140-2 Physical Geography : 3 (2-2-5) 1
 104214-3 Field Techniques and Surveying : 3 (2-2-5) 1
 108314-1 Food Engineering II : 2 (2-0-4) 1-2
 108431-1 Nutrition and Health : 3 (3-0-6) 1
 121352-1 Feed Microbiology : 3 (2-3-5) 1
 122242-1 Ichthyology : 3 (2-3-5) 1
 258122-1 Botany : 3 (2-3-5) 1-4
 261107-1 Principle of Physics I : 4 (3-2-7) 1-3
 261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6)
15:00 - 19:00261221-5 Thermal Physics : 3 (3-0-6) 1
15:30 - 17:00814102-1 Speech Communication : 3 (1-4-4) 3
 วันที่  29 กันยายน 2561
09:00 - 12:00304211-2 Mechanics of Materials I : 3 (3-0-6) 1
 วันที่  30 กันยายน 2561
09:00 - 12:00157202-2 Applied Physical Chemistry for Cosmetic Sciences : 3 (3-0-6) 1
 157202-3 Physical Chemistry for Application in Cosmetic Sciences and Natural Products : 3 (3-0-6) 1
 199311-2 Introduction to Pharmacognosy : 2 (1-3-3) 1-2
 199411-2 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II : 3 (2-3-5) 1-2
 วันที่  4 ตุลาคม 2561
09:00 - 12:00501311-5 Marternity Nursing and Midwifery I : 3 (3-0-6) 1-2
 วันที่  5 ตุลาคม 2561
10:00 - 12:00501361-2 Community Health Nursing I : 2 (2-0-4) 1