รายการข้อความถึงท่าน / ข้อเสนอแนะ
วันที่ข้อความ
4/11/2507 19:33
คำถามขอให้เป็นคนดีต่อชาติ
คำตอบคนที่ทำหน้าที่ของคนอย่าง ดีที่สุดชื่อสัตย์และยุติธรรมต่อ ตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม เป็นคนดีต่อชาติหรือไม่ ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่ต่อสังคมในการที่สร้างคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จำเป็นต้องให้รางวัลและลงโทษอย่างเเหมาะสมและเมตตาปรานีคงเป็นอาจารย์ท
วันที่ อังคาร 24 เมษายน 2550 เวลา 21:42 โดย มานิตย์ ไชยกิจ
20/2/2507 17:51
คำถามHe is kind very much.
คำตอบthanks
วันที่ อังคาร 13 มีนาคม 2550 เวลา 11:47 โดย Tristram Sean Pitt-Kenedy
11/8/2506 13:56
คำถามเมื่อไร เกรดวิชา ปรัชญาการเมือง ฯ จะออกค่ะ อาจารย์เพราะดิฉันต้องการที่จะขอทุนของ สาขารัฐศาสตร์ ค่ะต้องใช้เป็นเอกสารยื่นในการขอรับทุนค่ะ เพื่อนบอกว่า อ.กรณร์ดนัย ส่งผลการเรียนมาแล้วแต่หนูก็ไม่เห็นจะปรากฏในอินเตอร์เน็ตเลยค่ะ ดิฉันอยากให้อาจารย์ช่วยห
คำตอบเกรดปรัชญาออกเมื่อวันจันทร์ที่แล้วค่ะ รอฝ่ายทะเบียนเอาผลลงเนทนะคะ เกรดอออกมาสูงมาก เข้าใจว่าไม่มีใครติดเอฟ
วันที่ เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10:14 โดย พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา
11/3/2506 16:07
คำถามทำไมตอนปี2 ถึงไม่ระบุว่าวิชาภูมิปริทัศน์เป็นวิชาเอกคะ ไม่งั้นครึ่งเอกคงไม่เรียนคอมฯหรอกค่ะ แล้วต้องเรียนตอนปี 4 เทอม 1 หรอคะ แล้วจะเปิดมั้ยคะ อีกอย่างคือ พวกหนุก็ต้องจบหน่วยกิตเกินสิคะ คือ ข้องใจกันครึ่งเอกค่ะ พูดกันปากต่อปากมันไม่ได้ข้อเท็จจริงน่ะค
คำตอบปัญหาคือ มน.พะเยาไม่สามารถกำหนดหลักสูตรนี้เองได้ เป็นหลักสูตรของ มน.พิษณุโลก ในหลักสูตรบอกว่า เป็นวิชาทั่วไปเลือก ซึ่งความจริงคือ มันบังคับเลือก ดังนั้น ไว้เป็นบทเรียน นิสิตทุกคนจะต้องศึกษาหลักสูตรดี ๆ ในทุกปีและทุกเทอม หากเป็นไปได้ให้ทุกคนวางแผนการเร
วันที่ เสาร์ 4 พฤศจิกายน 2549 เวลา 00:03 โดย มนตรา พงษ์นิล
23/10/2506 10:41
คำถามวิชาอาจราย์มีใครติดFหรือเปล่าคะ
คำตอบมีครับ 13 คน
วันที่ อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2549 เวลา 01:59 โดย เกียรติกุล สุขสมสถาน
16/10/2506 14:47
คำถามขอให้ทางหมวดวิทย์ช่วยเปิดวิชาเคมีเบื้องต้นให้กับนิสิตสาขาวิทย์-คอมฯ ปี4 ด้วยค่ะ
คำตอบมีคนลงกี่คนครับ ขอรายชื่อด้วย
วันที่ อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2549 เวลา 02:00 โดย เกียรติกุล สุขสมสถาน
11:35
คำถามเรียนอาจารย์พองามที่เคารพ หนูมีปัญหาค่ะ ว่ามีรายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เป็นวิชา เลือกเสรี คือวิชา Philosophy of life ของ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มันไม่มีตะกร้าให้ลงเลือกค่ะ หนูจะทำอย่างไรดีค่ะ
คำตอบอาจารย์ไปสอบถามมาให้แล้วนะคะ ทางออกคือต้องมาลงทะเบียนตอนเปิดเทอมในสัปดาห์แรก ดดยไปเอาแบบฟอร์มการขอลงทะเบียนเพิ่มมา ระหว่างนี้ให้ไปตรวจสอบตารางสอนของตัวเอง และดูว่ามีเวลาว่างลงวิชาเลือกตัวไหนได้บ้าง แล้วตอนเปิดเทอมเอาไปเพิ่มรายวิชามาให้อาจารยืเซ็นให้ แล้วอ
วันที่ พุธ 25 ตุลาคม 2549 เวลา 12:47 โดย พองาม เหลี่ยมศิริวัฒนา
10/6/2506 09:43
คำถามถามสำนักทะเบียนนะครับ รายวิชา ไวยากรณ์และการเขียน ในคณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 1 จะยังเปิดให้ลงเรียนอยู่หรือเปล่าครับ
คำตอบรายวิชา 205221 Gramma and Writing ไม่มีแล้วจะต้องลงรายวิชา 205121 Basic Writing แทน
วันที่ อังคาร 10 ตุลาคม 2549 เวลา 15:30 โดย ผู้พัฒนา
10/2/2506 21:10
คำถามอยากทราบว่าวิชา การฝึกฟัง-พูด (205231)เป็นวิชาที่บังคับเรียน ของ บัญชี ปี 2 แต่ทำไมไม่เปิดวิชานี้ให้บัญชี ปี 2 ลงคะ ถ้าเปลี่ยนรหัสกรุณาแจ้งด้วยคะ ขอบคุณคะ
คำตอบรายวิชานี้ จะเปลี่ยนเป็น 205131 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐานแทน และจะต้องลง 205121 การเขียนขั้นพื้นฐานด้วย
วันที่ อังคาร 3 ตุลาคม 2549 เวลา 13:35 โดย ผู้พัฒนา
9/7/2506 18:03
คำถามอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าอาจารย์จะเปิดสอนซัมเมอร์ปาสคาลไหมค่ะเพราะหนูจะดร็อปค่ะเรียนไม่ไหวแล้ว
คำตอบจะเปิด summer ได้ก็ต่อเมื่อมีนิสิตลงทะเบียนเรียนเกิน 30 คนค่ะ ทั้งนี้หากมีนิสิตเกิน 30 คนแล้วก็ต้องรอดูผลการประชุมของสาขาฯ และขออนุมัติมหาวิทยาลัยอีกครั้งด้วยค่ะ ฉะนั้น ให้คนที่ประสงค์จะเรียน summer มาลงชื่อที่สำนักฯ ช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 นี้ด้วยค่ะ
วันที่ อังคาร 3 ตุลาคม 2549 เวลา 11:22 โดย กฤติกา กันทะวงศ์
00:41
คำถามไม่ทราบวิธีการตรวจสอบคะแนนของตนเอง ควรมีข้อความแนะนำเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบคะแนในช่วงต่างๆได้
คำตอบนิสิตสามารถตรวจสอบคะแนนแต่ละรายวิชาที่ผู้สอนต้องการประกาศได้ที่เมนู ผลการลงทะเบียน และเลือกเมนูคะแนนค่ะ แต่ในส่วนนี้จะปรากฎเฉพาะคะแนนในรายวิชาที่ผู้สอนกำหนดให้แสดงคะแนนเท่านั้นนะคะ ถ้าผู้สอนไม่ได้กำหนดให้แสดง นิสิตก็จะไม่เห็นคะแนนค่ะ ซึ่งกรณีนี้ต้องติดต่อ
วันที่ พฤหัสบดี 7 กันยายน 2549 เวลา 17:04 โดย ผู้พัฒนา
9/4/2506 13:33
คำถามถ้าต้องการแก้ไขทะเบียนประวัติ ต้องทำยังไงค่ะ
คำตอบเข้าไปที่เมนูระเบียนประวัติและเลือกแก้ไขได้ค่ะ แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขโปรแกรมบันทึกระเบียนประวัติจึงเป็นการแสดงระเบียนประวัติเท่านั้น เมื่อดำเนินการแก้ไขโปรแกรมเสร็จแล้วจะเปิดให้นิสิตเข้ามาแก้ไขได้ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 กันยายน 2549 เวลา 17:06 โดย ผู้พัฒนา
13:31
คำถามถ้ารหัสที่ได้รับตอนลงทะเบียนหายจะต้องไปติดต่อที่ไหน
คำตอบติดต่อได้ที่งานทะเบียน หน่วยคอมพิวเตอร์ค่ะ
วันที่ พฤหัสบดี 7 กันยายน 2549 เวลา 17:06 โดย ผู้พัฒนา
25/8/2506 19:11
คำถามต้องการทราบผลสอบประมวลความรู้ของนิสิตปริญญาโทเอกภาษาไทย ระบบไตรภาคปีที่2ทำอย่างไรเพราะจะประกาศผลสอบในวันที่25 สิงหาคม 21549
คำตอบตรวจสอบได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยครับ
วันที่ อังคาร 29 สิงหาคม 2549 เวลา 15:09 โดย ผู้พัฒนา
21/8/2506 21:24
คำถามอาจารย์คะขอความกรุณาช่วยรีบประกาศผลคะแนนกลางภาคข้อเขียนวิชา Computer Application in Business ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าคะ
คำตอบขึ้นคะแนนให้แล้วครับ
วันที่ อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2549 เวลา 02:01 โดย เกียรติกุล สุขสมสถาน
[หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)