ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2563     /  {1}    2    3    ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์ 208201-4
(3) 3, QS 2106 QS
 208201-4
(3) 4, QS 3104 QS
    208201-4
(3) 1, QS 2109 QS
อังคาร  208501-1
(3) 1, HU 6202-1 HU 6
     
พุธ      208201-4
(3) 2, QS 2108 QS
 208201-4
(3) 3, QS 3110 QS
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 208201-4
(3) 4, QS 3109 QS
 208201-4
(3) 2, QS 2106 QS
  208201-4
(3) 1, QS 2109 QS
  
เสาร์  208501-1
(3) 1, HU 6110 HU 6
     
  208501-1
(3) 1, HU 6110 HU 6
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
อีเมลล์: