ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  12/8/2562 - 18/8/2562 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์        205371-3
(3) 2, QS 2211 QS
อังคาร  205371-3
(3) 2, QS 2202 QS
 205371-5
(3) 1, QS 2202 QS
     
 
พุธ
 
        
 
พฤหัสบดี
 
        
ศุกร์ 205371-5
(3) 1, QS 2207 QS
       
เสาร์ 205581-3
(3) 1, HU 6101 HUSO 6
 205581-3
(3) 1, HU 6101 HUSO 6
     
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  001211-1  Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
2-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2202
  001211-1  Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2202
  001211-1  Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
4-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 2202
  001213-1  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
12-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2208
  001213-1  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
13-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2208
  205371-3  Business English I
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
2(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 4401 [4/5]
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 08:00-10:00
QS 4401 [4/5]
  205371-4  Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 4401 [1/5]
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 08:00-10:00
QS 4401 [1/5]
  205371-5  Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1(C) 26 ก.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
QS 4401 [1/5]
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 08:00-10:00
QS 4401 [1/5]
  206111-6  Chinese I
ภาษาจีน 1
5-(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 3301 [1/2]
(C) 28 พ.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 3301 [2/2]
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: