ตารางสอนอาจารย์
 ปีการศึกษา   2561     /  {1}    2    3    ระหว่าง  20/1/2563 - 26/1/2563 
 
Day/Time
 
8:00-8:509:00-9:5010:00-10:5011:00-11:5012:00-12:5013:00-13:5014:00-14:5015:00-15:5016:00-16:50
จันทร์   205262-2
(3) 2, QS 2105 QS
     
อังคาร   205262-2
(3) 3, QS 2106 QS
    205262-2
(3) 1, QS 3103 QS
 
พุธ
 
        
พฤหัสบดี    205262-2
(3) 3, QS 3101 QS
     
ศุกร์ 205262-2
(3) 1, QS 2206 QS
 205262-2
(3) 2, QS 2206 QS
       
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางคุมสอบรายวิชา
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  205262-2  English Morphology and Syntax
วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
1-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
HU 1103
  205262-2  English Morphology and Syntax
วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
2-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
HU 1103
  205262-2  English Morphology and Syntax
วจีวิพากษ์และวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
3-(C) 26 พ.ย. 2561
เวลา 12:00-14:00
HU 1103
  208341-4  Developmental Thai Language Textbook
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
1(C) 25 ก.ย. 2561
เวลา 15:00-17:00
QS 2102
-
  219121-4  French Listening and Speaking I
การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศส 1
1(C) 27 ก.ย. 2561
เวลา 08:00-11:00
QS 2111
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
อีเมลล์: